Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Laserowa technologia identyfikacji bakterii, platforma portfela cyfrowego czy urządzenie do monitorowania rytmu serca płodu – to produkty polskich przedsiębiorców, które znalazły się wśród 32 zwycięskich projektów w konkursie GO_GLOBAL.PL organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Informujemy, że 5 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór na preselekcję polskich propozycji projektów do konkursu „Teaming for Excellence”.
750 mln złotych – o taką kwotę na badania przemysłowe i prace rozwojowe powalczą mikro, małe i średnie firmy w kolejnej odsłonie flagowego konkursu NCBR – tzw. „szybkiej ścieżki”. Zdecydowaną większość środków otrzymają projekty realizowane poza Mazowszem.
W związku ze zbliżającym się upływem kadencji dla części członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900)...
Rusza e-Pionier – nowy program kierowany dla sektora ICT. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami sfinansuje innowacyjne projekty w modelu zamówień przedkomercyjnych – PCP (pre-commercial procurement). Na pierwszy konkurs przewidziano 50 mln zł.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
24-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.
23-08-2016
Uprzejmie informuję, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła aktualizację Listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w związku z częściowym zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu 2/1.1.2/2015, zorganizowanego przez NCBR dla Poddziałania 1.1.2...
23-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi, które zaszły w ostatnim czasie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został przedłużony termin na przeprowadzenie oceny merytorycznej w konkursie nr 1/1.3.1/2016...
23-08-2016
W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Europejskich (CPE), jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa PO WER, konkursem nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16 na rozszerzenia standardowych projektów
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
24-08-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 23. Konkursu Inicjatywy CORNET.
18-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w IV polsko-izraelskim konkursie na projekty badawczo-rozwojowe złożono 1 wniosek...
17-08-2016
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że II etap oceny merytorycznej Wniosków złożonych w III Konkursie CuBR odbędzie się w salach Zagłębia Lubin S.A. przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie.
16-08-2016
Korekta kryteriów oceny merytorycznej wniosku, stanowiących Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności...
16-08-2016
Dyrektor Narodowego Centrum Badań I Rozwoju ogłasza otwarcie naboru wniosków w III konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito