Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów, które dostaną dofinansowanie w ramach BRIdge Alfa. Wybrane przedsiębiorstwa stworzą wehikuły inwestycyjne, tzw. Alfy, i przy finansowym wsparciu NCBR pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju.
Polskie podejście do innowacji, lekcje, które wynieśliśmy po ostatniej perspektywie wydatkowania funduszy unijnych oraz wsparcie przedsiębiorców, naukowców oraz startupów z perspektywy NCBR - to tematy obszernego wywiadu z prof. Maciejem Chorowskim dyrektorem #NCBR...
Bezzałogowy statek powietrzny, latająca platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania czy głowica optoelektroniczna do wykrywania zagrożeń – to przykłady zwycięskich projektów w ramach pierwszego konkursu INNOSBZ, organizowanego przez NCBR.
Łatwo przychodził nam postęp dokonywany przez sprzątanie bałaganu pozostawionego po komunizmie, również w sferze gospodarki. Ale ta strategia przestała się w pewnym momencie sprawdzać, a my się pogubiliśmy. Dziś funkcjonujemy w kulturze implementacji.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowe programy PBSE oraz IUSER , które mają wzmocnić konkurencyjność sektora o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
19-10-2016
Uprzejmie informujemy, że od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne).
19-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1
17-10-2016
Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
17-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 poniżej publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
21-10-2016
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w 1.konkursie w ramach inicjatywy ERA-CVD międzynarodowy panel ekspertów rekomendował do dofinansowania trzy wnioski z udziałem trzech polskich podmiotów...
18-10-2016
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach III konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG wpłynęły 74 wnioski na łączną kwotę 864 863 405zł (w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 760 255 721zł).
13-10-2016
Uprzejmie informujemy, że w II konkursie ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union, w wyniku oceny międzynarodowego panelu ekspertów oraz decyzji Group of Funding Parties do finansowania zarekomendowano 25 wniosków, w tym 7 wniosków z udziałem partnerów z Polski...
12-10-2016
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 10 października 2016 r. otwarto nabór wniosków w 11. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
10-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu (w listopadzie 2016 r.) wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy EuroNanoMed III. Zakres konkursu będzie dotyczyć nanomedycyny, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w następujące obszary badawcze

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito