Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 408
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Czy inwestowanie państwa oraz prywatnego kapitału w badania i rozwój mogą zwiększyć globalne znaczenie naszego kraju? Jak przyciągać zagranicznych inwestorów do budowy potencjału polskiej gospodarki i nauki?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiły wyniki pierwszego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR. Dzięki zwiększeniu budżetu konkursu na innowacyjne badania zwycięskie konsorcja otrzymają ok. 40 mln zł.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
10 września 2014 r. odbędzie się spotkanie przygotowawcze dla firm zainteresowanych uczestnictwem w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji. Celem spotkania będzie przedstawienie idei oraz agendy wydarzenia, a także przygotowanie potencjalnych uczestników...
Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz prof. Yücel Altunbaşak, przewodniczący Rady ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji podpisali dziś porozumienie o współpracy polsko-tureckiej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
21-08-2014
51 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca na budowę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
20-08-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL 2007-2013informuje, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosku przekazanego do oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu po ocenie merytorycznej...
19-08-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków przekazanych do oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów po ocenie merytorycznej...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
02-09-2014
Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w I konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR przedstawiamy listy pozytywnie i negatywnie ocenionych wniosków.
01-09-2014
Uprzejmie informujemy, że w konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej ogłoszonym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) wpłynęło 35 wniosków łączną kwotę dofinansowania ok. 13 mln złotych.
22-08-2014
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy aktualny wzór wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach 3. konkursu polsko-singapurskiego.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito