Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 408
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiły konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Rozwój Innowacji Drogowych”. Na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze drogownictwa obie instytucje przeznaczyły po 25 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.
8 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCBR kadencji 2014 - 2018. Przedmiotem obrad było powołanie przewodniczących i składów komisji, projekt planu finansowego oraz projekt planu działalności Centrum na rok 2015.
Rok 2015 jest Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa do pobrania elektroniczny kalendarz, którego motywem przewodnim jest zjawisko światła występujące naturalnie w środowisku.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
19-01-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że została zwiększona kwota przeznaczona na dofinansowanie wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014...
07-01-2015
Mając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne w zakresie bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020...
05-01-2015
Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będące Instytucją Pośredniczącą dla działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego zaakceptowało Listę rankingową projektów rekomendowanych do wsparcia oraz Listę projektów rekomendowanych do dofinansowania...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
05-01-2015
Przypominamy, że w projektach, których wartość dofinansowania przekracza kwotę 2 mln złotych, należy przeprowadzić audyt projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (aktualnie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego...
05-01-2015
W związku z wprowadzonymi zmianami wytycznych dotyczących audytu w projektach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej informujemy, że audyt przeprowadzony przez certyfikowanego audytora jest obowiązkowy dla jednostek będących Promotorem projektu/Partnerem dla których zaplanowane dofinansowanie...
23-01-2015
Informujemy, że Wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzje o przyznaniu dofinansowania dla projektów w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED...
21-01-2015
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2015 r. otwarty został I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito