Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Rusza e-Pionier – nowy program kierowany dla sektora ICT. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami sfinansuje innowacyjne projekty w modelu zamówień przedkomercyjnych – PCP (pre-commercial procurement). Na pierwszy konkurs przewidziano 50 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza uruchomienie nowego programu sektorowego –INNOTABOR, który powstał na wniosek największych polskich przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym.
Wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowaniei komercjalizacja innowacyjnych technologii materiałowych to cele strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.
Ośrodek Przetwarzania Informacji i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiły wyniki konkursów na projekty badawcze finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. 563 mln zł otrzymają konsorcja naukowe realizujące projekty w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej...
Badania kliniczne nanoformulacji leków przeciwnowotworowych, opracowanie testu nowej generacji do wykrywania tzw. dopalaczy we włosach, krwi i moczu czy opracowanie symulatora katastrof zbiorowych - to niektóre ze zwycięskich projektów w pierwszej w tym roku edycji „szybkiej ścieżki” dla MŚP...
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
21-07-2016
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i licznym prośbom wnioskodawców podjęto decyzję o możliwości udziału w konkursie „Szybka ścieżka” (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”) projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.
21-07-2016
Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, że został zmieniony ww. RPK w zakresie § 4 ust. 6...
20-07-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że częściowo zakończona została procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
20-07-2016
Uprzejmie informuję, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 1.3.: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
22-07-2016
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w II konkursie w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm przedstawiamy listę wniosków...
18-07-2016
Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”
18-07-2016
Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 8/2016
14-07-2016
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z planowanym naborem wniosków w ramach III konkursu programu Biostrateg, uruchomiony został adres e-mail przeznaczony do pytań o charakterze finansowym – biostrateg-finanse@ncbr.gov.pl.
13-07-2016
W dniu 21 czerwca 2016 r. w Warszawie został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie badań i rozwoju między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito