Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR :

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 408
kom. +48 724 583 536

 

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego naboru na dofinansowanie projektów celowych przeprowadzonego w nowatorskiej formule wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Na rozwój nowych technologii przedsiębiorcy otrzymają prawie 254 mln złotych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nawiązało współpracę z Life Science Biznes Consulting Sp. z o.o. w ramach programu BRIdge Mentor. Jej celem jest zintensyfikowanie w Polsce komercjalizacji wyników badań z obszaru nauk o życiu.
Korzystające ze wsparcia NCBR start-upy rozwijają działalność w Dolinie Krzemowej. Sotrender zaproszono do udziału w specjalnym programie Plug and Play Brand and Retail, a Sellbox został drugą najlepszą firmą spośród 500 europejskich start-up’ów podczas Webit Congress Startup Challenge.
4 kwietnia br. odbędzie się drugie spotkanie firm zainteresowanych udziałem w międzynarodowym projekcie budowy obserwatorium astronomii promieniowania gamma Cherenkov Telescope Array (CTA). Organizatorem spotkania jest Polskie Konsorcjum CTA, natomiast gospodarzem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR, spotkał się 14 marca z Brokerami Innowacji, aby omówić możliwości współpracy w zakresie komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelniach.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
22-04-2014
W związku z wątpliwościami dotyczącymi udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (dotyczy konkursu z 2012 r.), Instytucja Pośrednicząca w załączonym piśmie przedstawia dodatkowe wyjaśnienia.
22-04-2014
Patronat honorowy Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Elżbiety Bieńkowskiej. Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej
14-04-2014
Dział Rozwoju Kadry Naukowej NCBR, pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadza w ogłaszanych konkursach pierwotną ocenę merytoryczną projektów oraz ocenę merytoryczną po rozpatrzeniu protestów zgodnie z zapisami dokumentu...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
15-04-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów B+R środki publiczne oraz pomoc Wykonawcom w prawidłowym dopełnieniu obowiązków opracowało wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt.
23-04-2014
Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w I konkursie CuBR informujemy o jej wynikach. Wyniki zostały zamieszczone w odpowiednich plikach poniżej. Zwierają one listę wniosków z pozytywną oceną formalną oraz listę wniosków z oceną negatywną.
17-04-2014
Przekazujemy do Państwa wiadomości zaktualizowaną listę wniosków po końcowej ocenie merytorycznej I stopnia, które uzyskały punktację wyższą lub równą 45 punktów, Listę rankingową Wniosków rekomendowanych oraz nierekomendowanych do dofinansowania...

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito