Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 329
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Przy wsparciu NCBR w Gdyni, Warszawie i Krakowie odbędą się spotkania z serii „TechCrunch Let’s Meet Up” organizowane przez jeden z najbardziej znanych serwisów poświęconych nowym technologiom i start-upom.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Synthos S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego uruchomią oparte o formułę open innovation przedsięwzięcie dedykowane branży chemicznej. Na wsparcie prac badawczo-rozwojowych przeznaczą 200 mln zł.
Rozwój kompetencji miękkich i przygotowanie do wejścia na rynek pracy – dobiega końca konkurs na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji. To pierwszy z konkursów ogłoszonych w ramach „Uczelni Przyszłości”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na jego realizację 250 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED. Na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym NCBR przeznaczy kolejne 115 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i PGE Polska Grupa Energetyczna nawiązały współpracę, dzięki której wdrożą model otwartych innowacji w branży elektroenergetycznej.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
30-07-2015
Interpretacja pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020...
28-07-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 22 lipca 2015 r. zakończył się nabór wniosków w dwóch konkursach ogłoszonych w ramach ww. Osi III PO WER
27-07-2015
Informujemy, że w II konkursie programu sektorowego INNOLOT wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 283 972 930,64 zł.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
24-07-2015
Szanowni Państwo, W dniu 30 lipca 2015 roku zostanie otwarty II konkurs CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS o budżecie €57,950,000. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 18 listopada 2015 r.
21-07-2015
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzór raportu końcowego obowiązujący dla projektów realizowanych w ramach 3 konkursu polsko-singapurskiego.
20-07-2015
Uprzejmie informujemy, że w naborze EUREKI 1/2015 wpłynęło 5 wniosków. Wszystkie zostały uznane za poprawne pod względem formalnym.
20-07-2015
Informujemy, że zakończyła się ocena formalna wniosku o akronimie PALM. Finalną listę wniosków spełniających wymogi formalne po stronie polskiej i berlińskiej prezentuje poniższa tabela...

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito