Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR :

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 408
kom. +48 724 583 536

 

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego naboru na dofinansowanie projektów celowych przeprowadzonego w nowatorskiej formule wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Na rozwój nowych technologii przedsiębiorcy otrzymają prawie 254 mln złotych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nawiązało współpracę z Life Science Biznes Consulting Sp. z o.o. w ramach programu BRIdge Mentor. Jej celem jest zintensyfikowanie w Polsce komercjalizacji wyników badań z obszaru nauk o życiu.
Korzystające ze wsparcia NCBR start-upy rozwijają działalność w Dolinie Krzemowej. Sotrender zaproszono do udziału w specjalnym programie Plug and Play Brand and Retail, a Sellbox został drugą najlepszą firmą spośród 500 europejskich start-up’ów podczas Webit Congress Startup Challenge.
4 kwietnia br. odbędzie się drugie spotkanie firm zainteresowanych udziałem w międzynarodowym projekcie budowy obserwatorium astronomii promieniowania gamma Cherenkov Telescope Array (CTA). Organizatorem spotkania jest Polskie Konsorcjum CTA, natomiast gospodarzem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR, spotkał się 14 marca z Brokerami Innowacji, aby omówić możliwości współpracy w zakresie komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelniach.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
14-04-2014
Dział Rozwoju Kadry Naukowej NCBR, pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadza w ogłaszanych konkursach pierwotną ocenę merytoryczną projektów oraz ocenę merytoryczną po rozpatrzeniu protestów zgodnie z zapisami dokumentu...
14-04-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków przekazanych do oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów po ocenie formalnej...
14-04-2014
W dniu 2 kwietnia br. Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziła zmienione „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” . Ww. dokument będzie obowiązywał od dnia 1 maja 2014 r.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
15-04-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów B+R środki publiczne oraz pomoc Wykonawcom w prawidłowym dopełnieniu obowiązków opracowało wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt.
14-04-2014
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż 14 kwietnia 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach inicjatywy JPI HDHL Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH).
11-04-2014
Uprzejmie informujemy, że w ramach II tury naboru do III konkursu przedsięwzięcia pilotażowego GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych wpłynęło 38 wnioski o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie...

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito