Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 408
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Prawie 200 przedstawicieli biznesu, nauki i instytucji publicznych dyskutuje w Gdańsku o tym, jak zapewnić warunki dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w najbliższych latach. Rozpoczęła się konferencja „Innowacyjna Europa.
23 września 2014 r. w Bratysławie zostało podpisanie Memorandum o Współpracy pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii.
24 września 2014 r. w siedzibie NCBR odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które otworzył prof. Jerzy Kątcki, Przewodniczący Rady. W posiedzeniu brał udział Pan Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Już w pięciu województwach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało porozumienie z władzami samorządowymi, by wspólnie wspierać badania naukowe i prace rozwojowe w poszczególnych regionach.
Na zaproszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wizytę w Polsce złożyło kierownictwo SRI International, jednego z najbardziej znanych na świecie ośrodków naukowych.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
19-09-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje że w dniu 16 września 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014...
18-09-2014
Instytucja Pośrednicząca informuje, że dnia 9 września br. Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11-09-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IV PO KL, otrzymało z Instytucji Zarządzającej PO KL informację dotyczącą wyników audytu Komisji Europejskiej w zakresie umów, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
02-10-2014
Na prośbę koordynatora projektu ERA.Net RUS PLUS ponawiamy informację o możliwości zarejestrowania się do bazy EVAL-INCO 2.0., z której będą wybierani recenzenci oceniający wnioski nadesłane w konkursie ERA.Net RUS Plus.
29-09-2014
Informujemy, że wnioski, które zostały uznane za spełniające wymogi formalne, zostały skierowane do oceny merytorycznej.
26-09-2014
Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora NCBR oraz Zarządu NFOŚiGW zwiększona została alokacja dla II konkursu w ramach Programu GEKON na dofinansowanie fazy B+R do kwoty 72 mln zł.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito