Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 408
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
17 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady NCBR nowej kadencji, podczas którego wiceminister nauki prof. Marek Ratajczak wręczył w imieniu minister nauki powołania jej nowym członkom. Nową przewodniczącą Rady NCBR została dr hab. Anna Rogut...
W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podpisano dziś porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój. Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących w PO IR pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska spotkała się dziś z laureatami V edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wraz z dyrektorem NCBR prof. Krzysztofem Janem Kurzydłowskim przekazała trzydziestu sześciu młodym liderom nauki symboliczne czeki...
Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała piętnastu nowych członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Wzrost inwestycyjnej atrakcyjności regionów oraz wykorzystanie środków unijnych na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki były głównymi tematami dorocznej konferencji "Warsaw Economic Hub”, która odbyła się 10 grudnia w Warszawie.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
12-12-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków przekazanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów od wyników oceny...
10-12-2014
Uprzejmie informujemy, że 8 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będące Instytucją Pośredniczącą dla działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego zaakceptowało Listę rankingową projektów rekomendowanych do wsparcia oraz Listę projektów rekomendowanych do dofinansowania...
10-12-2014
Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL przypomina, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenci są zobowiązani do zwrotu niewydatkowanej części dotacji celowej (środki przekazane z rachunku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) do dnia 31 grudnia 2014 r. na rachunek IP
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
18-12-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 19. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.
17-12-2014
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż 15 grudnia 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.
17-12-2014
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie porozumienia zawartego z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina, ogłosi drugi konkurs bilateralny z krajem związkowym Berlin na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie fotoniki.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito