Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 329
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs w programie Go_Global.pl. Na wsparcie firm w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych przeznaczyło 15 mln złotych.
Udział przychodów generowanych na wynikach B+R w przychodach całkowitych polskich przedsiębiorców jest coraz większy i opłaca się im inwestować w B+R. Aż 80% z nich zamierza zwiększyć wydatki na badania i rozwój w najbliższej lub średniej perspektywie czasowej.
Debata o ryzyku w innowacjach, prezentacja raportu o opłacalności inwestowania w B+R, udział ekspertów w sześciu panelach dyskusyjnych. Tak NCBR zaprezentuje się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - najważniejszej imprezy biznesowej w naszej części Europy.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs z nowej perspektywy UE w Programie Inteligentny Rozwój. Aż 400 mln zł przeznaczonych zostanie dla przedsiębiorców na sfinansowanie nowoczesnych technologii w polskim przemyśle lotniczym.
Realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarczo-społeczne to cel, który będzie realizować Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Została powołana do życia przez najprężniej działające w Polsce instytucje naukowe, akademickie i biznesowe.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
24-04-2015
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/1.1.1/2015 "SZYBKA ŚCIEŻKA" realizowanego w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
23-04-2015
10 kwietnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisał Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 - 2020.
21-04-2015
Uprzejmie informujemy o korekcie zapisu § 10 ust. 14 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu dla Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. szybka ścieżka), określającego przebieg spotkań Wnioskodawcy z członkami Panelu ekspertów...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
24-04-2015
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm
22-04-2015
Szanowni Państwo, w dniu 10 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków w ramach I Konkursu RID. W wyznaczonym, 60-dniowym terminie wpłynęło 76 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 170 mln zł.
17-04-2015
W związku z otwarciem naboru wniosków w drugim konkursie ERA-NET Transport III zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 maja 2015 r. (środa) w Brukseli.
17-04-2015
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT - innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito