Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 408
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Badania m.in. z zakresu bioelektroniki oraz inżynierii nanomateriałów będą prowadzone w Laboratorium Centralnym Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. W środę w Warszawie podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod jego budowę.
W Podzamczu k. Chęcin rozpoczęły się międzynarodowe zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge 2014. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem tego, organizowanego po raz pierwszy w Europie, wydarzenia.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju złoży do Komisji Europejskiej rekomendowane przez MNiSW i FNP wnioski w ramach instrumentu Horyzont 2020 - Teaming for Excellence. Podejmie się również koordynacji dalszych prac nad projektami, które zostaną pozytywnie ocenione w KE w pierwszej rundzie weryfikacji.
Czy inwestowanie państwa oraz prywatnego kapitału w badania i rozwój mogą zwiększyć globalne znaczenie naszego kraju? Jak przyciągać zagranicznych inwestorów do budowy potencjału polskiej gospodarki i nauki?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiły wyniki pierwszego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR. Dzięki zwiększeniu budżetu konkursu na innowacyjne badania zwycięskie konsorcja otrzymają ok. 40 mln zł.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
11-09-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IV PO KL, otrzymało z Instytucji Zarządzającej PO KL informację dotyczącą wyników audytu Komisji Europejskiej w zakresie umów, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja
08-09-2014
3 września 2014 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu systemowego pt. „TOP 500 Innovators 2014-2015 Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców
21-08-2014
51 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca na budowę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
15-09-2014
Uprzejmie przypominamy, że do 15 października 2014 r. (do godz. 16.00) trwa nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Dostępna pula dofinansowania w naborze 2/2014 wynosi 2 mln zł.
12-09-2014
Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursu nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa złożono 59 wniosków. Wszystkie złożone wnioski spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.
12-09-2014
Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach I konkursu programu BIOSTRATEG istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego także w formie kosztów ogólnych, maksymalnie do progów kategorii „O” wskazanych w Regulaminie konkursu.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito