Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 329
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie o współpracy przy finansowaniu projektów strategicznej dla Polski infrastruktury badawczej.
Dziś odbyła się kolejna Noc Robotów, której organizatorem był Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było bezpieczeństwo. Jak w poprzednim roku, patronat główny nad wydarzeniem sprawowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy i wyposażenie ich w miękkie kompetencje, podniesienie jakości nauki i dydaktyki, wzmacnianie pozycji polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej – oto „Uczelnie przyszłości”.
Ponad 250 osób z 35 instytucji wzięło udział w stażach, szkoleniach i doradztwie z zakresu komercjalizacji wyników badań prowadzonych z użyciem infrastruktury badawczej. Zastępca dyrektora NCBR Leszek Grabarczyk podsumował dziś na konferencji trwający dwa i pół roku projekt SIMS.
Prawie 200 przedstawicieli środowiska naukowego, administracji i biznesu z kraju i zagranicy spotkało się dziś w Warszawie podczas spotkania networkingowego programu Factories of the Future. Partnerem wydarzenia był NCBR.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
21-05-2015
W odpowiedzi na postulaty podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie 1/1.1.1/2015 dotyczące możliwości przedstawiania grafik we wniosku, uprzejmie informujemy, że w polach Cel projektu, Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, Charakterystyka rynku docelowego, Konkurencja...
20-05-2015
8 maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisał Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
20-05-2015
8 maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisał Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
25-05-2015
Uprzejmie informujemy, że w konkursie CORE 2015 ogłoszonym przez luksemburską agencję Fonds National de la Recherche (FNR) wpłynęło 5 wniosków na projekty polsko-luksemburskie w obszarze „Innovation in Services”.
20-05-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 20. Konkursu Inicjatywy CORNET.
19-05-2015
Szanowni Państwo, przedstawiamy komunikat dotyczący tegorocznego konkursu...
18-05-2015
Uprzejmie informujemy, że 18 maja 2015 r. ruszył nabór wniosków w konkursie /1. 2/2015_INNOLOT.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito