Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Wyłoniono 19 innowacyjnych projektów na kwotę dofinansowania przekraczającą 55 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów, które dostaną dofinansowanie w ramach BRIdge Alfa. Wybrane przedsiębiorstwa stworzą wehikuły inwestycyjne, tzw. Alfy, i przy finansowym wsparciu NCBR pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju.
Polskie podejście do innowacji, lekcje, które wynieśliśmy po ostatniej perspektywie wydatkowania funduszy unijnych oraz wsparcie przedsiębiorców, naukowców oraz startupów z perspektywy NCBR - to tematy obszernego wywiadu z prof. Maciejem Chorowskim dyrektorem #NCBR...
Bezzałogowy statek powietrzny, latająca platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania czy głowica optoelektroniczna do wykrywania zagrożeń – to przykłady zwycięskich projektów w ramach pierwszego konkursu INNOSBZ, organizowanego przez NCBR.
Łatwo przychodził nam postęp dokonywany przez sprzątanie bałaganu pozostawionego po komunizmie, również w sferze gospodarki. Ale ta strategia przestała się w pewnym momencie sprawdzać, a my się pogubiliśmy. Dziś funkcjonujemy w kulturze implementacji.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
28-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w III etapie konkursu nr 2/1.1.1/2016
28-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w II etapie konkursu nr 1/1.1.2/2016
27-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 1/4.1.2/2016 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2...
19-10-2016
Uprzejmie informujemy, że od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne).
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
28-10-2016
Poniżej przedstawiamy listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych, rekomendowanych do finansowania wniosków złożonych w ramach konkursu nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
27-10-2016
Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna I stopnia wniosków złożonych w konkursie nr 1/P/2016 Młodzi Naukowcy 2016 na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa...
27-10-2016
W II konkursie GO_GLOBAL.pl zostało złożonych 80 wniosków o dofinansowanie. Spośród wszystkich złożonych wniosków 65 uzyskało pozytywną ocenę formalną, natomiast 15 negatywną.
26-10-2016
Uprzejmie informujemy, że została zakończona ocena merytoryczna I stopnia wniosków złożonych w konkursie na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności - konkurs młodych naukowców”...
26-10-2016
Informujemy, iż 26 września br. został podpisany aneks do porozumienia o współpracy, zawartym pomiędzy NCBR a krajem związkowym Berlin 20 sierpnia 2013 r. Nowym partnerem porozumienia został kraj związkowy Brandenburgia, reprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki i Energii Brandenburgii.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito