Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 329

kom. +48 724 583 536
 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego objął Jarosław Gowin – dr nauk politycznych, współtwórca i wieloletni rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
Polscy badacze mogą już korzystać ze strony internetowej Polsko-Amerykańskiego Programu Innowacji. To wspólna inicjatywa Departamentu Stanu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Platforma umożliwia współpracę i kontakt polskiej nauki z amerykańskimi inwestorami.
W dniach 27‐28 października 2015 w Gdańsku odbyła się konferencja Innowacyjna Europa, zorganizowana przez założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI).
Innowacyjny sposób przetwarzania biomasy odpadowej, inteligentna metoda oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego czy zwiększenie bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia morskiego to niektóre z 14 projektów, które otrzymają dofinansowanie...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza we współpracy z Norweską Radą Nauki, mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję finansowaną z funduszy norweskich pt.: Polish and Norwegian research on climate and environment.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
24-11-2015
Uprzejmie informujemy iż w ramach zakończonego 19 listopada 2015 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4. „Projekty aplikacyjne” PO IR wpłynęło 140 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 646 759 494,68 PLN.
18-11-2015
Uprzejmie informuję, że w związku zakończeniem procedury odwoławczej od oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie (III etap oceny), które pierwotnie zostały ocenione negatywnie i odrzucone, w załączeniu przedstawiam Suplement nr 1/2015 do listy rankingowej nr1 /2015 zatwierdzonej przez IZ ...
18-11-2015
Uprzejmie informuję, że w związku zakończeniem procedury odwoławczej od oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które pierwotnie zostały ocenione negatywnie i odrzucone, w załączeniu przedstawiam zaktualizowaną Listę wniosków skierowanych do II etapu oceny.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
02-11-2015
Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w czwartym polsko-tajwańskim seminarium naukowym organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) we współpracy z tajwańskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST).
24-11-2015
Poniżej przedstawiamy listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych, rekomendowanych do finansowania wniosków złożonych w ramach konkursu nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
24-11-2015
Uprzejmie informujemy, że w naborze EUREKI 2/2015 wpłynęły 4 wnioski. Wszystkie zostały uznane za poprawne pod względem formalnym.
18-11-2015
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do projektu ERANet-LAC. W związku z powyższym informujemy, że 1 grudnia 2015 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu ERANet-LAC (2nd ERANet-LAC Joint Call) .

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito