Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 329
kom. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
We wtorek odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Eureka! DGP” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już po raz kolejny było partnerem merytorycznym wydarzenia, a profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor NCBR zasiadał w kapitule konkursu.
W czwartek w Warszawie odbyło się Szwedzko-Polskie Forum Innowacji. W wydarzeniu wziął udział dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.
Fundusze unijne na B+R, ochrona praw własności intelektualnej, otwarte innowacje i kierunki rozwoju innowacji w Polsce. Między innymi na te tematy dyskutowali uczestnicy konferencji Globe Forum, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca w Warszawie.
Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów wodnych, poprawa jakości powietrza poprzez innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa niskoemisyjnego, nowe technologie przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło - to zaledwie kilka z projektów, które wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju...
W siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyło się dziś spotkanie robocze sieci partnerskiej instytucji odpowiedzialnych za wspieranie innowacji z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jego celem było omówienie perspektyw rozwoju sektora B+R państw regionu w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
29-06-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z wątpliwościami pojawiającymi się w toku procedury konkursowej w konkursach zamkniętych nr 1/PRK/POWER/3.1/2015
23-06-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 22 czerwca br. o godz. 23:59 zakończył się nabórw konkursie nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.2 ”Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” PO IR.
15-06-2015
Uprzejmie przypominamy, iż pozostał już tylko tydzień na składanie wniosków o dofinansowanie w Konkursie DEMONSTRATOR.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
30-06-2015
Informujemy, że w drugim konkursie polsko-berlińskim w obszarze fotoniki wpłynęło 6 wniosków. Wnioski spełniające wymogi formalne po stronie polskiej i berlińskiej prezentuje poniższa lista...
25-06-2015
Szanowni Państwo, 25.06.2015 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektu pn. ,,Badania i Symulacje Skutków Oddziaływania Impulsów HPM‘’ realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa...
25-06-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 20. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1 000 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.
25-06-2015
Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 25.06.2015 r. ogłasza Konkurs nr 2/PS/2015 na wykonanie projektu pn. „Badania i Symulacje Skutków Oddziaływania Impulsów HPM”...

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito