Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Konkursy

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w konkursie JPI HDHL Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH)

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż 14 kwietnia 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach inicjatywy JPI HDHL Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH).

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:

 

JPI HDHL Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH)


Temat konkursu:

 

"Biomarkers in Nutrition and Health"


Zakres konkursu:

 

The main objective of the Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH) call is to support interdisciplinary research and innovative approaches for the validation of biomarkers and the investigation of intake/exposure and nutritional status of biomarkers within this scientific area. This is a key step in the implementation of the JPI HDHL SRA. BioNH aims to define and harmonise the methodology necessary to prove the nutritional effects in the development of foods.


The intake of foods, food ingredients and food contaminants in a population is a major challenge and questionnaire technology may lead to biased results. Dietary patterns may be even more complicated. Exposure biomarkers covering a broad number of foods and food components could provide a more objective measure of actual intake and status, and will be an important adjunct to classical dietary data. However, few foods are covered by validated intake/exposure biomarkers. One of the main applications of dietary biomarkers is to use them as a reference measurement to assess the validity and accuracy of dietary assessment methodologies. The most important dietary biomarkers for this application are:

 

 • Recovery dietary biomarkers: based on the metabolic balance between intake and excretion over a fixed period of time;
 • Predictive dietary biomarkers: to assess the degree of measurement errors in dietary assessment methods;
 • Concentration and replacement dietary biomarkers: For comparison with estimated dietary intakes and estimated diet–disease risk associations.

 

Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”, znajdującym się w sekcji “Materiały do pobrania”.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Austria,
 • Belgia,
 • Dania,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Szwajcaria,
 • Włochy  

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 

14 kwietnia 2014 r.


Data zamknięcia naboru wniosków:

 

10 czerwca 2014 r., godz. 17.00 (czasu środkowoeuropejskiego letniego-CEST)


Nabór wniosków:

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępnym na stronie JPI HDHL pod następującym linkiem:
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/bionh

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

Czwarty kwartał 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich podmiotów.


Budżet NCBR:

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 250 000 €.


Kurs euro:

 

wg European Central Bank z dnia 14 kwietnia 2014 r.


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/bionh


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR

 

Katarzyna Moczulska
tel: +48 515 061 519
faks: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami

 

Kontakt w sprawach finansowych
Anna Grabczak
tel: +48 22 39 07 213
faks: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt w BioNH


Sekretariat konkursu:
Jolien Wenink/Josanne Huijg
e-mail:
    
ZonMw
P.O. Box 93245
2509 AE Den Haag
The Netherlands

Link do dokumentów konkursowych:


http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/bionh


Strona internetowa programu:

 

http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/bionh

oraz

http://www.healthydietforhealthylife.eu/

Materiały do pobrania:

 


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-04-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-04-15 09:54:10.505749 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-04-15 09:42:25.313711 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-04-14 09:54:10 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

AAL - otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 28.03.2014 r. otwarto nabór wniosków w siódmym międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


AAL-2014-7


Temat konkursu

 

CARE FOR THE FUTURE
An Ageing society faces an increasing need for care, how will ICT contribute to sustainable solutions?


Zakres konkursu

 

The 2014 Call Challenge of the AAL Programme aims at funding the development and testing of ICT-based solutions in real life situations which enable and support sustainable care models for older adults. Applicants should consider:

 • How ICT-based solutions reconcile increased demand with limited resources;
 • How ICT-based solutions increase and facilitate the supply of formal and informal care for older adults;
 • How ICT-based solutions reduce the demand for care through prevention and self-management;
 • How ICT-based solutions can support the shift towards better care at home and in the community.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austria*
 • Belgia – Innoviris, Wallonia, IWT
 • Cypr
 • Dania
 • Francja*
 • Hiszpania - ISCIII**,  MINETUR**
 • Holandia
 • Irlandia
 • Izrael
 • Luksemburg - FNR, Luxinnovation
 • Norwegia
 • Polska (NCBR)
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Węgry*
 • Wielka Brytania
 • Włochy*


Na dzień 31.03.2014r.:
* brak potwierdzenia udziału
** brak potwierdzonego budżetu


Data otwarcia naboru wniosków

 

28.03.2014  

Data zamknięcia naboru wniosków

 

26.06.2014, 17:00 CET

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej http://proposals.aal-europe.eu/aal-2014-7.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

IV kw. 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

 

4,1739 zł

Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future.

Uwaga!
Jednostki zainteresowane poszukiwaniem partnerów zapraszamy na dedykowaną dla programu AAL bazę danych: http://ps.aal-europe.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Wojciech Piotrowicz
tel.: +48 22 39 07 297
faks: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
faks: +48 22 201 34 08
e-mail: 
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w AAL:


Sekretariat konkursu: AAL Association
Jerome de Barros
tel.:   +32 (0)2 204 02 17
e-mail:

Link do dokumentów konkursowych

 

http://www.aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future

Strona internetowa programu

 

http://www.aal-europe.eu

Materiały do pobrania:

 

 

 1. Informacja o konkursie dla wnioskodawców.
 2. Wskazówki dla wnioskodawców.
 3. Szablon wniosku międzynarodowego.
 4. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie.
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-04-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-04-11 13:08:05.667033 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie drugiego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2014)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:

 

 • neuroscience,
 • renewable energy,
 • environment (water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations),
 • materials science and engineering.


Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 
 

 1. Zasady udziału polskich podmiotów w drugim konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2014)


Osoba kontaktowa w NCBR:

Konrad Kosecki
tel.: +48 22 39 07 460
e-mail:


Osoba kontaktowa w MOST:


Ms. Wu, Yueh-Jung
Tel +886 2 27377429
e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-04-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-04-07 15:12:40.336012 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-04-07 14:32:07.91212 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-04-07 09:06:50.362001 Anna Zalewska modyfikacja
4 2014-04-07 15:12:40 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA.Net RUS PLUS - Otwarcie naboru wniosków w ścieżce INNOVATION

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 31.03.2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net RUS PLUS w ścieżce INNOVATION

Szczegółowe informacje o konkursie


Nazwa konkursu


ERA-NET RUS PLUS – INNOVATION CALL FOR PROPOSALS


Temat konkursu

 

INNOVATION

Zakres konkursu

 

Przez projekty innowacyjne rozumie się projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wykreowanie innowacyjnych produktów, usług lub procesów o znacznej wartości gospodarczej i/lub społecznej. W porównaniu z dość zaawansowaną współpracą między państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi a Rosją w dziedzinie badań podstawowych, współpraca w zakresie innowacji i badań aplikacyjnych wciąż posiada ogromny potencjał do wykorzystania.
Projekty innowacyjne będą finansowane w obszarach badawczych tematycznie przypisanych do innowacyjnych technologii o wysokiej użyteczności i dużym potencjale rynkowym oraz mających szczególne znaczenie dla państw członkowskich UE i stowarzyszonych, jak i dla Rosji.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 1. Austrian Research Promotion Agency, FFG (Austria)
 2. AiF Projekt GmbH, AiF (Germany)
 3. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (Germany)
 4. General Secretariat for Research and Technology, GSRT (Greece)
 5. Israeli Industry Center for Research and Development, MOITAL (Israel)
 6. National Centre for Research and Development, NCBR (Poland)
 7. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, UEFISCDI (Romania)
 8. Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises, FASIE (Russia)
 9. Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBITAK (Turkey)


Data otwarcia naboru wniosków wstępnych (pre-proposals)


31.03.2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych

 

28.05.2014 r., godz. 17:00 CET (godz. 19:00 czasu moskiewskiego)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny „PT-Outline” dostępny pod linkiem:

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_INNO2014

Uprzejmie informujemy, iż z upływem wyznaczonego terminu składania wniosków system wyłączy się automatycznie.

 

Orientacyjna data naboru wniosków pełnych (full proposals)

 

wrzesień 2014 r.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Drugi kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 800 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 200 000 EUR na projekt.


Kurs euro

 

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 31 marca 2014 roku:  
1 EUR = 4,1719 PLN


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.eranet-rus.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR


Jolanta Drożdż
tel: +48 22 39 07 106
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja zarządzania międzynarodowymi bilateralnymi programami badań i Inicjatywą EUREKA
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt w ERA.Net RUS PLUS


Koordynator programu: German Aerospace Center, Project Management Agency (PT-DLR)
Dr. Andreas Kahle
tel: +49 228 3821-1829
fax: +49 228 3821-1444
e-mail: 


Link do dokumentów konkursowych

 

http://www.eranet-rus.eu/en/196.php

Strona internetowa programu

 

http://www.eranet-rus.eu

Materiały do pobrania:

 


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-03-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-04-01 13:55:50.663514 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-03-31 13:55:50 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET ERA-MIN - Otwarcie naboru wniosków w II konkursie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż 21 marca 2014 roku otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET ERA-MIN. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców nieenergetycznych.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


The 2nd ERA-MIN Joint Call


Temat konkursu

 

Sustainable Supply of Raw Materials in Europe

Zakres konkursu

 

The research and technological development (RTD) topics to be funded under the second ERA-MIN Joint Call (2014) address all aspects of the non-energy raw materials value chain, grouped into three topic areas:  

 1. Primary resources;
 2. Secondary resources (recycling);
 3. Substitution of critical materials.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 1. Ministry of Science, Technology and Productive Innovation  (MINCYT), Argentina
 2. Tekes-Teknologian Ja Innovaatioiden Kehittaemiskeskus, TEKES, Finland
 3. Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie, ADEME, France
 4. L’Agence Nationale de la Recherche (participation not confirmed), ANR, France
 5. Hungarian Scientific Research Fund,  OTKA, Hungary
 6. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  NCBR, Poland
 7. Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia,  FCT, Portugal
 8. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Ȋnvăţămȃntului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării UEFISCDI, Romania
 9. Ministry of Environment of the Slovak Republic, MENV SR, Slovakia
 10. Department for Science and Technology (DST), South Africa
 11. Ministerio de Economía y Competitividad (participation not confirmed), MINECO, Spain
 12. Verket för Innovationssystem, VINNOVA, Sweden
 13. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, Sweden
 14. Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK, Turkey


Data otwarcia naboru wniosków

 

21 marca 2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

17 czerwca 2014 (17:00 CEST)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://www.era-min-eu.org

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Ostatni kwartał 2014 roku/ pierwszy kwartał 2015 roku.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro


1 EUR = 4,1975 PLN


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.era-min-eu.org/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR


Maria Bojanowska-Sot
tel.: 22 39 07 158
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych


Kontakt w sprawach finansowych


Wojciech Gruszczyński
tel.: 22 39 07 215
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w ERA-MIN


ERA-MIN Transnational Call Office
Iulia DEGERATU
Materials Innovation Institute
e-mail:
tel. +31(0) 15 278 96 24


Link do dokumentów konkursowych


http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call


Strona internetowa programu

 

http://www.era-min-eu.org

Materiały do pobrania

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-03-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-04-04 13:13:06.132413 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-03-25 13:13:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2014 roku

Informujemy, że dzisiaj ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z nowymi „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”. Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest zasada, iż o dofinansowanie NCBR mogą się ubiegać wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy, konsorcja naukowe lub grupy przedsiębiorców.

W 2014 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI  w następujących terminach:

 

 • nabór 1/2014 – do 15 maja 2014 (do godz. 16.00)

 

 • nabór 2/2014 – do 15 października 2013 (do godz. 16.00)


Pula środków finansowych na 2014 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór. Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków do NCBR, czyli 26 lutego 2014 r.
(http://sdw.ecb.europa.eu/browseTable.do?node=2018794&CURRENCY=PLN&FREQ=D&sfl1=4&DATASET=0&sfl3=4)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-02-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-02-27 08:17:38.927173 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-02-26 08:17:38 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu Nr 5/2014 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowy bojowy, pływający wóz piechoty”

 

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 19 lutego 2014 r. ogłasza Konkurs Nr 5/2014 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowy bojowy, pływający wóz piechoty”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 15 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r. pod adresem  http://bio5.ncbr.gov.pl.


Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 5/2014 oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wniosek - dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 5/2014 należy kierować na adres e-mail: .

Pliki do pobrania:

 

1. Regulamin Konkursu Nr 5/2014.
2. Założenia dla projektu  pn. „Nowy bojowy, pływający wóz piechoty” w Konkursie Nr 5/2014.
3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu.
5. Procedura aplikacyjna.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-02-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-03-25 13:36:47.295169 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-02-27 08:19:00.969885 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-02-19 14:23:32.979075 Anna Zalewska modyfikacja
4 2014-02-19 12:59:04.9211 Anna Zalewska modyfikacja
5 2014-02-19 09:14:41.737505 Anna Zalewska modyfikacja
6 2014-02-19 08:30:46.267662 Anna Zalewska modyfikacja
7 2014-02-19 13:36:47 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabór wniosków w 11 konkursie programu Eurostars

Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków w 11 konkursie programu Eurostars, Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące B+R. 


Program EUROSTARS jest realizowany w oparciu o sieć Narodowych Biur EUREKI, przedstawicieli państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla EUREKI oraz Sekretariat EUREKI.

 

Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.


Data zamknięcia naboru wniosków

 

13.03.2014 r. godz. 20:00 CET


Nabór wniosków

 

Wnioseki  należy składać on-line poprzez stronę Programu:

https://www.eurostars-eureka.eu/


Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

 

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach Eurostars :

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-02-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-02-18 11:44:44.910221 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w 8. konkursie w ramach Programu ERA-NET Bioenergy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 10 lutego 2014 r. otwarto nabór wniosków w 8. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


8th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy


Temat konkursu

 

Integrated biorefinery concepts


Zakres konkursu

 

Improving economic feasibility, resource efficiency and sustainability of biorefinery concepts: using all components of the feedstock to make multiple products (chemicals, heat and fuel) and thus to improve especially the LCA of biofuel production. Value should be added to energy-producing biorefineries by increasing the diversity of feedstocks, improving substrate utilisation and enhancing the value/diversity of co-products and residues.
Funding is available for innovative industrially relevant research and development projects, which should cover one or more of the following topics:

 • Enhancing the ability to use residues, side streams and wastes in biorefinery systems, particularly for energy. The estimated energy output should be calculated and clearly shown in the proposal.
 • Upgrading of residues and co-products from current biorefinery systems to improve the overall economics of biofuel/bioenergy production
 • Complete assessment of biorefinery concepts which combine different conversions processes (e.g. biological and chemical)
 • Improving robustness of microbial communities in order to allow for more flexibility regarding raw materials or pre-treatment
 • Enhanced microbial strain development to meet the needs of an integrated biorefinery
 • Algae biorefineries: Production of carbohydrates and lipids as well as valuable substances such as vitamins, PUFAs (e.g. DHA, EPA) or carotenoids, in combination with the use as a renewable energy source. Specific focal areas in this area are:
 • Decrease production costs - especially high energy costs for harvesting and downstream processes - optimise the individual processes along the whole value chain,
 • Link process steps in optimal way,
 • Identify optimal growth conditions for different algae species (only in combination with products (i.e. not purely development of reactors or fundamental research),
 • Develop intelligent nutrient cycles and sustainable water and light management systems (only in combination with products (i.e. not purely development of reactors or fundamental research).


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Niemcy - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
 • Holandia - Netherlands Enterprise Agency (NEA)
 • Wielka Brytania:
 • Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)
 • Technology Strategy Board (TSB)


Data otwarcia naboru wniosków

 

10.02.2014 r – nabór wniosków wstępnych

Data zamknięcia naboru wniosków

 

28.04.2014 r. godz. 13:00 CET - zamknięcie naboru wniosków wstępnych

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 01.09.2014 r. godz. 13:00 CET.

Nabór wniosków

 

Wspólny wniosek wstępny należy przesłać do Sekretariatu Konkursu:
Mr. Matté Brijder,

e-mail:

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

IV kwartał 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

 

wg European Central Bank z dnia otwarcia Konkursu

Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.eranetbioenergy.net

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Karolina Janczykowska
tel: +48 515 061 554
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań Stosowanych INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w ERA-NET Bioenergy:
Sekretariat konkursu:
Matté Brijder
tel: +31 88 602 7954
e-mail:

Strona internetowa programu

 

www.eranetbioenergy.net

Materiały do pobrania:

 


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-02-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-02-10 18:09:40.309813 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Infect-ERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż 17.01.2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

Second multilateral call for research projects within the ERA-NET Infect-ERA


Temat konkursu

 

Coordination of European funding for infectious diseases research


Zakres konkursu

 

Celem najnowszego konkursu, organizowanego w ramach programu Infect-ERA jest wsparcie międzynarodowych badań translacyjnych w zakresie chorób zakaźnych człowieka.

 

Udział w konkursie brać mogą międzynarodowe konsorcja badawcze, składające wnioski w co najmniej jednym z następujących tematów:

A. Ocena roli komensalnych organizmów roślinnych w homeostazie i patogenności mikroorganizmów chorobotwórczych oraz wyjaśnienie w jaki sposób organizmy komensalne i probiotyki mogą być stosowane do zapobiegania i leczenia zakażeń.

B. Opracownie i zastosowanie nowych technik do badań początkowych etapów procesu infekcji.

Zagadnienia związane z HIV/AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby typu B/C, malarią i gruźlica są wyłączone z zakresu tematycznego tego konkursu.

Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w regulaminie konkursu Wnioskodawcy z Polski, wchodzący w skład konsorcjów międzynarodowych, którzy zgodnie z definicją spełniają  kryteria przedsiębiorcy będą finansowani przez NCBR.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation - Flanders (FWO), Belgia
 • Agency for Innovation by Science and Technology (IWT- Flanders), Belgia
 • National Fund for Scientific Research (FNRS – French speaking community), Belgia
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF) represented by Project Management Jülich (PtJ), Niemcy
 • Hungarian Academy of Science (HAS) and the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), Węgry
 • Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology (DBT), Indie
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Narodowe Centrum Nauki (NCN), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Ministry of National Education (MEN), Rumunia
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania
 • Swedish Research Council (SRC), Szwecja

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

17.01.2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

02.04.2014 (17:00 CEST)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.submission-infect-era.eu/

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Od grudnia 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.


Kurs euro

 

4,1645 (http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html)


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem:

https://www.submission-infect-era.eu/index.php?index=51


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Marcin Chmielewski
tel: +48 0 22 39 07 109
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

 

Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel: +48 0 22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET Infect-ERA:

 

IRENE SÁNCHEZ GARCÍA
FECYT working for the Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO)
Madrid, Spain
tel.: +34 916038241
e-mail: Infect-era@mineco.es

Link do dokumentów konkursowych

 

https://www.submission-infect-era.eu/index.php?index=51

Strona internetowa programu

 

http://www.infect-era.eu/


Materiały do pobrania:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-02-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-02-06 19:04:28.938918 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [infect_era_150.jpg]
2 2014-02-06 19:04:28.89428 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-02-06 19:04:28 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

II Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż 1 lutego 2014 r. otwarto nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach drugiego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Susfood. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności.


Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

ERA-NET SUSFOOD


Obszar tematyczny konkursu

 

Sustainable food production and consumption


Zakres oraz tematyka konkursu

 

TOPIC  3: Interdisciplinary research approach to innovative food products and use of new raw materials for food products
There is a need for research in use of new raw materials for production of ingredients or foods based on side streams or by-products, which are important sources for a sustainable food production. To ensure affordable, safe and locally accepted foods that fulfil nutritional requirements for various consumer segments, there is a need to identify new ingredients from by-products, new and/or underexploited species, and whole crop harvesting systems. Likewise, there is a need for development of new ingredients with high nutrient density, taking into account the bioavailability of the nutrients. Development of new gentle methods to fractionate raw materials and isolate the compounds in focus without reducing their functional properties is essential for obtaining the right quality ingredients. There is a strong need to develop tools and protocols for registration of new types of raw materials as well as novel food products, and legislation has to be simplified.

This research area includes

 • Functionalization of new and underexploited raw materials, including development of plant-based, insect protein, algae or other sea product alternatives to conventional animal protein products, using new and traditional raw materials
 • Understanding the effects of various processing methods on the quality of the raw material. Identification of novel and innovative attributes in raw materials
 • Reformulation and preservation of food products in response to consumer demands through processes with lower environmental impact
 • Increased and secured nutritional and safety quality of foods and bioactive substances by understanding food microbiology and toxicology
 • Development of infrastructures supporting negotiation with regulatory authorities in the EU


Ze względu na zbieżność tematyki obszarów nr 1 i 2  z innymi projektami ERA-Net, w których Polska uczestniczy, NCBR dofinansuje udział polskich podmiotów jedynie w projektach dotyczących tematu nr 3.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Belgia (Flandria),
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Polska,
 • Rumunia,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Turcja,
 • Wielka Brytania

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

01.02.2014 r.


Data zamknięcia naboru wniosków

 

01.04.2014 r.  15:00 CET


Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  programu ERA NET Susfood pod następującym linkiem:
https://www.susfood-era.net/submission-platform

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

pierwszy kwartał 2015 r.


Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 000 euro.


Kurs euro

 

wg European Central Bank z dnia  1  lutego 2014 r.


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są  na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem:
https://www.susfood-era.net/index.php?index=225

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Michał Podniesiński
tel.: + 48 22 39 07 276    
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami


Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy
e-mail:
tel. +48 22 39 07 215
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt:


Sekretariat konkursu:
Dr. Veronika Maria Deppe
Projektträger Jülich / Project Management Juelich
Geschäftsbereich Biologische Innovation & Ökonomie / Division Biological Innovation & Economy
EU & Internationales (BIO 3) / EU & International Affairs
Forschungszentrum Jülich GmbH
D-52425 Jülich
tel.: +49 2461 61-9416
fax: +49 2461 61-1790
e-mail:
http://www.fz-juelich.de/ptj
 
Strona internetowa programu

 

https://www.susfood-era.net/


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-02-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-02-05 18:40:00.616923 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [susfood_140.jpg]
2 2014-02-05 18:40:00.558082 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-02-05 18:40:00 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabór uzupełniający wniosków w II etapie I Konkursu w ramach programu STRATEGMED

          

 

 

DYREKTOR

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


ogłasza otwarcie naboru uzupełniającego wniosków w II etapie

I Konkursu

w ramach programu:

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

w grupach tematycznych:

I Kardiologia I Kardiochirurgia

II Onkologia

III Neurologia I Zmysły

IV Medycyna Regeneracyjna

Nabór uzupełniający wniosków będzie prowadzonyw elektronicznym systemie OSF

od 3 lutego do 19 marca 2014 r.

Do składania wniosków pełnych zaproszeni są wyłącznie Autorzy wniosków wstępnych, które zostały przywrócone do postępowania konkursowego w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów od oceny merytorycznej wniosków wstępnych.


Lista wniosków zamieszczona jest na stronie internetowej NCBR:

http://www.ncbr.gov.pl/


Wnioski mogą być składane po zalogowaniu się przez redaktora wniosku  z etapu I w systemie OSF:  https://osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-01-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-30 15:50:37.185875 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposal) w I konkursie inicjatywy JPI AMR

Szanowni Państwo,

informujemy, że 27 stycznia 2014 r. został otwarty nabór wniosków w I międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach inicjatywy JPI AMR. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu oporności mikroorganizmów na leczenie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR)


Temat konkursu

 

InnovaResistance: Innovative approaches to address antibacterial resistance


Zakres konkursu

 

 • Re-evaluation of existing anti-microbial compounds either alone or in combination with other drugs, immune-modulators or anti-bacterial approaches.
 • Identification of new bacterial targets and/or therapeutic compounds in combination with point-of-care companion diagnostics where relevant.
 • Discovery and implementation of novel therapies to overcome known antimicrobial resistance mechanisms and restore susceptibility to conventional antibiotics. Examples might include studies on novel enzyme or efflux pump inhibitors, as well as studies aimed at understanding and overcoming the mechanisms controlling the generation of resistance.
 • Strategies for optimization of drug use, dosage and delivery of new drugs or drug combinations.
 • Strategies to inhibit or reduce the acquisition of resistance such as single molecular agents effective against multiple targets as well as therapeutics that enhance immune pathogen elimination, disrupt colonization, biofilm development, and virulence.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Belgium Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)  
 • Canada Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
 • Denmark The Danish Council for Strategic Research (DCSR)
 • France Agence Nationale de la Recherche
 • Germany Federal Ministry of Education and Research
 • Israel Chief Scientist Office, Ministry of Health
 • Netherlands The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw)
 • Norway The Research Council of Norway (RCN)
 • Poland National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Romania Ministry of National Education-RO
 • Spain National Institute of Health Carlos III (ISCIII)
 • Sweden Swedish Research Council
 • United Kingdom Medical Research Council (MRC)
 • Turkey The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)    

 

Data otwarcia naboru wniosków


27 stycznia 2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

14 marca 2014 r., godz. 17:00 (CEST)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.submission-jpiamr.eu  

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Pierwszy kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 250 000 €.


Kurs euro

 

1 EUR=4,1974 PLN (kurs z dnia 27.01.2014 r.)

Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2010 Nr 215 poz. 1411, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców dotyczące zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie internetowej konkursu: http://www.jpiamr.eu/  

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Dagmara Opoczyńska-Świeżewska
tel: + 48 22 39 07 177
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Przemysław Paczos
tel: +48 22 39 07 358
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R

Kontakt w ERA-NET EuroNanoMedII:


Joint Call Secretariat JPIAMR


Dr. Henrike Knizia
Dr. Bülent Genç

Project Management Jülich
Division Biological Innovation and Economy (BIO4)
Forschungszentrum Jülich GmbH
52425 Jülich
Germany


phone: +49 2461 61-9758,

e-mail:


phone: +49 2461 61-5265,

e-mail:
fax: +49 2461 61-9070

 

Strona internetowa programu

 

http://www.jpiamr.eu/

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-01-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-28 13:39:33.922069 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [jpi_amr_150.jpg]
2 2014-01-28 13:39:33.900459 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-01-28 13:39:33 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals) w ERA-Net SOLAR

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że 15 stycznia 2014 r. został otwarty nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) w kolejnym konkursie organizowanym w bieżącym roku w ramach międzynarodowego projektu ERA-Net SOLAR. Tak jak w poprzednim roku konkurs dotyczy wykorzystania ogniw fotowoltaicznych oraz systemu koncentratorów energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej.


Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

Konkurs SOLAR 2014


Obszar tematyczny konkursu

 

Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego


Zakres oraz tematyka konkursu


SOLAR-ERA.NET transnational call PV2:

 • PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules
 • PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing
 • PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV
 • PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells
 • PV2.5 Solar glass and encapsulation materials
 • PV2.6 Concentrator PV technology
 • PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering


SOLAR-ERA.NET transnational call CSP2:

 • CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components
 • CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation
 • CSP2.3 New fluids for CSP plants
 • CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles


Pełny tekst ogłoszenia o konkursie wraz z dokumentami towarzyszącymi znajduje się w sekcji „Materiały do pobrania” i jest dostępny pod adresem:
http://www.solar-era.net/joint-calls/

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austria,
 • Belgia – Flandria i Walonia,
 • Cypr,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Izrael,
 • Niemcy (osobno region Nadrenii Północnej-Westfalii),
 • Polska,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • Turcja,
 • Wielka Brytania


Data otwarcia naboru wniosków

 

15 stycznia 2014 roku


Data zamknięcia naboru wniosków  


Wnioski wstępne: 30 kwietnia 2014 r., godz. 17:00 CET
Wnioski pełne: 2 października 2014 r., godz. 17:00 CET

Nabór wniosków

 

Wnioski międzynarodowe powinny być złożone poprzez elektroniczny system składania wniosków, udostępniony na stronie  ERA-Net SOLAR przed końcem lutego br.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie wniosków krajowych po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej projektów rekomendowanych do finansowania – prawdopodobnie w grudniu 2014 roku. Wnioski z udziałem polskich podmiotów zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o tę opinię, Dyrektor Centrum podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania polskim podmiotom.
 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach tegorocznego konkursu NCBR przeznaczyło kwotę wysokości 500 tys. euro.


Kurs euro

 

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 15 stycznia 2014 roku:  
1 EUR = 4,1575 PLN


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615)
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 616)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200)


Wszystkie przydatne informacje dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie internetowej konkursu pod adresem: http://www.solar-era.net/joint-calls/

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Kontakt w NCBR:
    
Małgorzata Świderska
tel.: + 48 22 39 07 279
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt:


Sekretariat konkursu:

Marcel Gutschner

e-mail:
tel.: +41 26 494 00 30

NET Nowak Energy & Technology Ltd
Waldweg 8
CH - 1717 St.Ursen
Switzerland

Strona internetowa programu

 

http://www.solar-era.net/

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-01-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-28 13:16:27.379336 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [solar_150.jpg]
2 2014-01-28 13:16:27.317307 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-01-28 13:16:27 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 stycznia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina (SenWTF) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze


Optoelectronic components and systems for smart production,communication and medicine.


NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 Euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.


Termin składania wniosków upływa 31 marca 2014 r.


Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 

 

 1. Announcement call for proposals “Optoelectronic components and systems for smart production, communication and medicine”
 2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w konkursie w obszarze fotoniki
 3. Zał. nr 5 do Zasad_Wniosek o dofinansowanie
 4. Załączniki do Wniosku o dofinansowanie_Harmonogramy i Kosztorys
 5. Zał. nr 1 do Wykazu_Formularz informacji
 6. Zał. nr 2 do Wykazu_Oświadczenie
 7. Zał. nr 3 do Wykazu_Efekt zachęty
 8. Zał. nr 4 do Wykazu _Oświadczenie woli
 9. Przewodnik kwalifikowalności kosztów


Osoba kontaktowa w NCBR:

Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail:

Osoby kontaktowe w Berlinie:

Kwestie dofinansowania:
Konstantin Hanssen
Investitionsbank Berlin
tel.: +49 (0) 30 2125   4625
e-mail:

Kwestie dotyczące klastra fotonicznego:
Gerrit Rössler
Clustermanager Optik
tel. +49 (0) 30 46302 - 456
e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-01-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-27 15:28:42.55342 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

I konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i KGHM Polska Miedź S.A o nazwie CuBR

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR.

 

Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na poprawę efektywności procesu produkcyjnego, rozwój nowych technologii górniczych, nowe rozwiązania w zakresie systemów eksploatacji, skuteczne zarządzanie ryzykiem przemysłowym, a także rozwój bazy zasobowej, poprzez wydobycie zasobów głęboko zalegających.

 

Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe.

 

Założenia Przedsięwzięcia, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie: http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/cubr/

 

Nabór wniosków w systemie GW (Generator Wniosku) rozpocznie się od dnia 27 stycznia 2014 r., a kończy z dniem 27marca 2014 r. o godzinie 16:00

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: 

 

Ogłoszone w ramach I Konkursu tematy zawierają się w trzech obszarach tematycznych wskazanych w Założeniach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR.

 

 • Obszar I Górnictwo i geologia

Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnej technologii udostępniania złoża głębokiego

 

 • Obszar II Przeróbka (Mineral Processing)

Temat zagadnienia: Innowacyjna technologia efektywnego rozdrabniania na potrzeby przygotowania rud metali nieżelaznych do wzbogacenia

 

 • Obszar III Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały

Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnej hydrometalurgicznej technologii produkcji metali nieżelaznych z koncentratów KGHM

Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-01-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-27 08:49:10.510147 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [cubr_110.jpg]
2 2014-01-27 08:49:10.448039 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-01-27 08:49:10 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET ERA-CAPS Otwarcie naboru wniosków w konkursie "Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences: Call 2"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 14 stycznia 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach 2 międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET for Coordinating Action in Plant Sciences ERA-CAPS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii molekularnej roślin.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


2nd ERA-CAPS Call


Temat konkursu

 

Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences: Call 2


Zakres konkursu

 

Wszystkie obszary biologii molekularnej roślin.
Nie wyodrębniono szczegółowych tematów, w ramach konkursu wskazano jedynie przykładowe obszary badawcze, które nie wykluczają innych obszarów badań molekularnych roślin:

 • Food security
 • Non-food crops
 • Adaptation to a changing climate
 • Biotic/abiotic stresses

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • FWF – Austrian Science Fund - Austria
 • F.R. S. – FNRS – Fonds de la Recherche Scientifique - Belgia
 • FWO – Research Foundation – Flanders – Belgia
 • DASTI – Styrelsen for Forskining og Innovation – Dania
 • ETAg – Estonian Research Council - Estonia
 • ANR – Agence Nationale de la Recherche - France
 • DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft – Niemcy
 • MTA-OTKA – Centre for Agricultural Research of the Hungarian Academy of Science – Węgry
 • MOARD – Ministry of Agriculture and Rural Development - Izrael
 • MIRU – Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca - Włochy
 • LZA – Latvijas Zinatnu Akademija – Łotwa
 • MBIE – Ministry of Business, Innovation & Employment – Nowa Zelandia
 • RCN – Norges forskningsrad, Research Council Norway – Norwegia
 • NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Polska
 • FCT – Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia – Portugalia
 • MPNTR – Ministry of Education, Science and Technological Development – Serbia
 • SNF – Swiss National Science Foundation - Szwajcaria
 • BBSRC – Biotechnology and Biological Sciences Research Council – Wielka Brytania
 • NSF – National Science Foundation - USA


Data otwarcia naboru wniosków
    
Otwarcie naboru wniosków wstępnych: 14 stycznia 2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków


Zamknięcie naboru wniosków wstępnych: 14 marca 2014 (12.00 CET)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-caps/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych


I kwartał 2015 r.
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 000 euro.


Kurs euro

 

4,1507

Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.eracaps.org/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Edyta Roman
tel: 22 39 07 141
fax: 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel:  22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R.
Dział Finansowy

Kontakt w ERA-CAPS:


Sekretariat konkursu: DFG, Niemcy
Paul Beckers
tel: +49 228 885 2955
e-mail:


Link do dokumentów konkursowych

 

http://www.eracaps.org/news/second-era-caps-call-proposals-open

Strona internetowa programu

 

http://www.eracaps.org/

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-01-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-17 10:42:05.858726 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2014-01-17 10:42:05.842292 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [eracaps.jpg]

Otwarcie konkursu tematycznego Sustainable ecosystem services w ramach programu BONUS - 185

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 16 stycznia 2014 roku rozpoczyna się nabór wniosków w międzynarodowym konkursie tematycznym Sustainable ecosystem services organizowanym w ramach programu BONUS-185.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa i temat  konkursu

 

BONUS-185
Sustainable ecosystem services


Zakres konkursu    

 

Tematyka konkursu obejmuje następujące obszary ze Strategic Research Agenda:


Objective 2: Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

 • theme 2.3 Integrated approaches to coastal management


Objective 3: Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea

 • theme 3.1 Enhanced, holistic cross-sector maritime risk analysis and management, including effects of new technologies, human factor, climate change effects in open water and in ice, and interaction with onshore activities
 • theme 3.2 Assessing the effects of air and water pollution and introduction of energy (including noise) by shipping activities on the marine environment and integrated water management in harbours


Objective 4: Improving the capabilities of the society to respond to the current and future challenges directed to the Baltic Sea region

 • theme 4.1 Governance structures, policy performance and policy instruments
 • theme 4.2 Linking ecosystem goods and services to human lifestyles and well-being
 • theme 4.3 Maritime spatial planning from local to Baltic Sea region scale

 

Kraje/partnerzy biorący udział


Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska)

Data otwarcia naboru wniosków

 

16 stycznia 2014 r.


Data zamknięcia naboru wniosków

 

Termin elektronicznej rejestracji wniosków mija 17 marca 2014 r., godz. 17.00 CET


Termin składania pełnych wniosków mija 16 kwietnia 2014 r., godz. 17.00 CET

Nabór wniosków

 

Wnioski w języku angielskim powinny zostać złożone online za pomocą elektronicznego systemu naboru BONUS Electronic Proposal Submission System (EPSS) https://epss.bonusportal.org przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

III kwartał 2014 r.
Uwaga:
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 Euro.


Kurs euro

 

wg European Central Bank z dnia otwarcia konkursu


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze informacje na temat zasad dofinansowania dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.bonusportal.org/ses2014

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Katarzyna Pietruszyńska
tel: 515 061 514, 22 39 07 274
fax:  48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami


Kontakt w sprawach finansowych:


Agnieszka Dacewicz
tel: 22 39 07 366
fax: 48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt w BONUS EEIG:


BONUS Secretariat
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki, FINLAND
tel. +358 40 040 4011
fax +358 9 4780 0044
(pytania dotyczące konkursu)
(pytania dotyczące elektronicznego system naboru wniosków)


Link do dokumentów konkursowych:


http://www.bonusportal.org/ses2014


Strona internetowa programu:

 

www.bonusportal.org

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-01-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-16 09:23:15.55259 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-01-16 09:22:55.767908 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-01-16 09:13:45.205842 Anna Zalewska modyfikacja
4 2014-01-16 09:23:15 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET NEURON II - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 10.01.2014 otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

JTC 2014 Neuroinflammation


Temat konkursu

 

European Research Projects on Neuroinflammation


Zakres konkursu

 

Celem najnowszego konkursu w ramach programu ERA-NET Neuron jest wsparcie międzynarodowej współpracy badawczej w zakresie tematyki, związanej z procesami zapalnymi tkanki nerwowej. Szczególnie pożądane są projekty interdyscyplinarne i translacyjne. Zakres tematyczny zgłaszanych projektów powinien obejmować:

 

 • badania roli procesów zapalnych w patogenezie i/lub etiologii chorób nerwowych.
 • badania w celu opracowania nowatorskiej strategii diagnostyki, terapii i procedur rehabilitacyjnych chorób, dla których procesy zapalne tkanki nerwowej stanowią istotną część patologii.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation – Flanders (FWO), Belgia
 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), Belgia
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction (CIHR-INMHA), Kanada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Icelandic Centre for Research (RANNIS), Islandia
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MOH), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • National Research Fund (FNR), Luksemburg
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania
 • Swedish Research Council (SRC), Szwecja
 • Medical Research Council (MRC), Wielka Brytania

 

Data otwarcia naboru wniosków


10.01.2014

Data zamknięcia naboru wniosków

 

10.03.2014 (14:00 CET)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/NEURON7


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Od grudnia 2014

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.


Kurs euro

 

4,1749


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.eu/en/520.php

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Marcin Chmielewski
Tel: +48 0 22 39 07 109
Fax:  +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami


Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
Tel: +48 0 22 39 07 215
Fax: +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET Neuron II:
Dr. Julio Barbas
NEURON Joint Call Secretariat
Ministry of Economy and Competitiveness
Albacete 5
28027 Madrid
Spain
Phone: +34-9160-38398
E-mail:

 

Link do dokumentów konkursowych:

 

http://www.neuron-eranet.eu/en/503.php

Strona internetowa programu

 

http://www.neuron-eranet.eu/index.php/

Materiały do pobrania:

 


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-01-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-15 13:41:25.888276 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-01-13 13:41:25 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

11 Konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Informuje, iż 11 grudnia 2013 r. został otwarty 11 międzynarodowy konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU. Termin składania wniosków mija 8 kwietnia 2014 r. Wnioski mogą być składane przez system elektroniczny - SOFIA, który został uruchomiony 11 grudnia 2013 r.

Na budżet konkursu składa się wkład pieniężny Komisji Europejskiej oraz wkład ‘in kind’ przedsiębiorstw wchodzących w skład Europejskiej Federacji Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA.

11 konkurs IMI JU obejmuje następujące tematy:

Topic 1: Applied Public-Private Research Enabling Osteoarthritis Clinical Headway (APPROACH)

Topic 2: European Platform For Proof of Concept for Prevention in Alzheimer’s Disease (EPOC-AD)

Topic 3: Blood-Based Biomarker AssaysFor Personalised Tumour Therapy:
Value Of Latest Circulating Biomarkers

Topic 4: Zoonoses Anticipation and Preparedness Initiative (ZAPI).

Topic 5: Generation of Research Tools to Translate Genomic Discoveries into Drug Discovery Projects

Under the Theme New Drugs for Bad Bugs:

Topic 6: ND4BB Topic 6: Epidemiology Research and Development of Novel Systemic Antibacterial Molecules Against Healthcare-Associated Infections due to Gram-Negative Pathogens

Subtopic 6A: Epidemiology Research and Clinical Development
of a Novel Bispecific IgG Antibody, Bis4αPA, for the Prevention of Serious Pseudomonas Aeruginosa Disease
Subtopic 6B: Clinical Development of a Novel Resistance-Breaking Beta-Lactam Antibiotic, AIC499, in Combination with a Beta-Lactamase Inhibitor (BLI) Against Severe Bacterial Infections due to Gram-Negative Pathogens

Topic 7: ND4BB Topic 7: Development of Novel Inhaled Antibiotic Regimens in Patients with Cystic Fibrosis (CF) and Patients with Non-CF Bronchiectasis (BE)

Topic 8: EcoRiskPrediction (ERP)


Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz dokumenty można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-11


http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/11th_Call/11thCallText_updated20122013.pdf


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-01-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-15 13:42:48.007387 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-01-10 13:42:47 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu CORE 2014 przez luksemburską agencję FNR – możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie

Uprzejmie informujemy, że agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2014. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2014. Poza konkursem CORE 2014 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich.

Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:
 

 • projektowanie usług dla biznesu
 • rozwój i działanie systemów finansowych
 • bezpieczeństwo informacji
 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.


Polskim wnioskodawcą w konkursie może być: jednostka naukowa, mikro-, mały lub średni przedsiębiorca.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR. System składania wniosków będzie otwarty pod koniec stycznia 2014 r. do 29 kwietnia 2014 r. (14:00 CET).

Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.

Dokumenty konkursowe:

 

Pozostałe dokumenty konkursowe będą dostępne pod koniec stycznia 2014 r.

Strona programu: http://fnr.lu/en/Research-Programmes/Research-Programmes/Calls/CORE-2014-Call-for-Proposals

Osoby kontaktowe w NCBR:
 
Hanna Sroczyńska tel. + 48 785 661 473; e-mail:
Agnieszka Ratajczak tel. 22 39 07 147; e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-20 10:44:02.630481 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Drugi Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


ogłasza II Konkurs w ramach Programu  INNOWACJE SPOŁECZNE

 


Program INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.


Program skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z ww. konsor-cjów, obligatoryjnie wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014 r., a kończy 26 marca 2014 r. o godzinie 16:00.


Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków.


Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.


Pliki do pobrania:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-20 07:35:13.06321 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2013-12-20 07:35:13.044875 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [logo_innowacje_spoleczne_165.jpg]

V edycja Programu LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informuje, że ogłasza piąty konkurs w Programie LIDER

 

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

 

Program adresowany jest do osób, które:

 1. do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
 2. posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu (do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy), bądź ukończone studia II stopnia,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w Programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

 

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

 
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie http://www.ncbr.gov.pl/lider/lider-v-edycja/.

 

Termin naboru wniosków: 02.01.2014 r. – 03.03.2014 r.

 

Nie później niż do końca ostatniego dnia naboru wniosków, należy przesłać w systemie SOP NCBR https://sop.ncbir.pl/, wypełniony elektronicznie w dwóch wersjach językowych wniosek projektowy, ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 


Kontakt:
dr Barbara Pastuszek-Lipińska
e-mail:  

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-20 07:47:52.336786 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-19 07:47:52 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Martec II - Otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 19.12.2013 r. otwarto nabór wniosków w ramach czwartego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Martec II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu
Martec Call 2014

Zakres konkursu

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary badawcze:

 • Shipbuilding
 • Maritime equipment and services
 • Ship and port operation
 • Inland water and intermodal transport
 • Offshore industry/offshore technology 
 • Offshore structures for renewable energy
 • Polar technology
 • Fishing/aquaculture
 • Safety and security 
 • Environmental impact
 • Human elements

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austria
 • Białoruś
 • Dania
 • Niemcy (Koordynator Programu)
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Finlandia
 • Francja
 • Litwa
 • Norwegia
 • Rumunia
 • Turcja
 • Wielka Brytania
 • Polska (NCBR)

 

Data otwarcia naboru wniosków

Styczeń 2014 

Data zamknięcia naboru wniosków

30.04.2014, 17:00 CET

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej http://www.martec-era.net.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kw. 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

4,1739 zł

Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.martec-era.net/opencall.

UWAGA
Warunkiem formalnym udziału polskiej jednostki naukowej w projekcie jest udział w nim polskiego przedsiębiorstwa.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Imię i nazwisko: Wojciech Piotrowicz
Tel: +48 22 39 07 297
Fax: +48 22 201 34 08
E-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Imię i nazwisko: Wojciech Gruszczyński
Tel: + 48 22 39 07 215
Fax: +48 22 201 34 08
E-mail: 
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w Martec:
Sekretariat konkursu:  Jülich
Imię i nazwisko:  Filiz Aslan
Tel:  +49 30 20 19 95 54
E-mail: 


Link do dokumentów konkursowych

http://www.martec-era.net/opencall

Strona internetowa programu

http://www.martec-era.net

Materiały do pobrania

 1. Informacja o konkursie dla wnioskodawców.
 2. Konkursowa ulotka informacyjna.
 3. Wzór wniosku międzynarodowego.
 4. Instrukcja obsługi wniosku elektronicznego.
 5. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-20 10:49:05.562733 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-20 07:33:09.116386 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-12-19 10:49:05 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2013-12-20 07:32:30.219812 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [martec_155.jpg]

I konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i NCN TANGO

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

TANGO


Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.


Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 16 grudnia 2013 r. do 17 marca 2014 r. (do godz. 23.59) w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem  https://osf.opi.org.pl.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: www.ncbr.gov.pl oraz www.ncn.gov.pl.


Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować:

 • na adres e-mail: , w przypadku pytań dotyczących etapu I (nabór wniosków wstępnych),
 • na adres e-mail: , w przypadku pytań dotyczących etapu II (nabór wniosków pełnych) oraz realizacji projektów.


Dokumenty do pobrania:


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-17 11:54:19.491799 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-17 11:07:51.544101 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-12-17 11:04:58.303875 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-12-16 11:54:19 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIG/Konkursy/Konkurs 1.4/2013.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-17 11:04:25.367601 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-17 10:05:45.108224 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-12-16 11:04:25 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza III konkurs w ramach Programu Patent Plus

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie:


NCBR.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iii-konkurs/


Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. (do godz. 23:59). Wnioski należy przesyłać w wersji papierowej na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa
z dopiskiem: III Konkurs Programu Patent Plus


oraz elektronicznej na adres z dopiskiem III Konkurs Programu Patent Plus.


Wszelkie pytania związane z konkursem Programu Patent Plus prosimy kierować na adres e-mail: 

Pliki do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-16 13:39:45.18424 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [p_1_92.jpg]
2 2013-12-16 13:39:45.163334 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-12-16 13:39:45 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Drugi konkurs w ramach programu „Blue Gas – Polski gaz łupkowy”

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


ogłasza II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.


Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.


Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorcy.


Nabór wniosków rozpoczyna się 13 stycznia, a kończy 26 lutego 2014 r. o godzinie 16:00.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków.


Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.


W razie dalszych wątpliwości odpowiedzi mogą udzielić:


Maria Bojanowska-Sot

tel. +48 515 061 549
lub +48 22 39 07 158

Karolina Janczykowska

tel. +48 515 061 554
lub  +48 22 39 07 293

W sprawach finansowych informacji udziela:
Anna Wagner

tel. +48 22 39 07 149


Kontakt w ARP S.A.:
ARP S.A Oddział w Warszawie                      
Dyrektor Aneta Falecka
tel. (+48 22) 695 36 09, faks (+48 22) 695 37 82


Pliki do pobrania:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-16 13:39:32.244655 Anna Zalewska usunięcie zdjęcia [p_1_92.jpg]
2 2013-12-16 13:39:32.224066 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-12-16 13:38:35.585013 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [p_1_92.jpg]
4 2013-12-16 13:38:35.562837 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-12-13 13:39:32 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET E-Rare-2 - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 05.12.2013 otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare-2 Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

JOINT CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON RARE DISEASES (JTC 2014)


Temat konkursu    

Innovative therapeutic approaches


Zakres konkursu

Celem niniejszego konkursu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych metod terapeutycznych w leczeniu chorób rzadkich. Projekty badawcze powinny koncentrować się na badaniach nowych metod terapeutycznych, w odpowiednich, istniejących modelach zwierzęcych lub komórkowych.

Tematyka projektów może obejmować:

 • terapie komórkowe (np. terapia oparta na wykorzystaniu komórek somatycznych, komórki w medycynie regeneracyjnej, inżynieria tkankowa, terapie oparte na wykorzystaniu kilku różnych typów komórek)
 • terapie genowe (np. przeniesienie kwasów nukleinowych w celach terapeutycznych, w tym DNA, RNA, oligonukleotydów)
 • leczenie farmakologiczne (np. wykorzystanie środków chemicznych lub biofarmaceutyków).


Zgłaszane projekty muszą wyraźnie wykazać potencjalne korzyści dla pacjentów, jak również wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie    

 • The Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • The Research Foundation - Flanders (FWO), Belgia
 • The Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Kanada
 • Le Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Québec, Kanada
 • The French National Research Agency (ANR), Francja
 • The Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), Węgry
 • The University of Pécs (UNIPECS), Węgry
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO/MOH), Izrael
 • The Italian Ministry of Health (MoH), Włochy
 • The Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • The National Centre for Research and Development (NCBiR), Polska
 • The Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • The National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • The Swiss National Science Foundation (SNSF), Szwajcaria
 • The Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), Holandia
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja

 

Data otwarcia naboru wniosków
05.12.2013

Data zamknięcia naboru wniosków

30.01.2014

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  http://www.e-rare.eu/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Od grudnia 2014

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.


Kurs euro

4,1894


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.e-rare.eu/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR
Marcin Chmielewski
Tel: +48 0 22 39 07 109
Fax:  +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych
Agnieszka Dacewicz
Tel: +48 0 22 39 07 366
Fax: +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w E-Rare-2

Sekretariat konkursu:
Ignacio Baanante
Tel: (+34) 918222576
E-mail:


Link do dokumentów konkursowych

http://www.e-rare.eu/

Strona internetowa programu

http://www.e-rare.eu/


Materiały do pobrania:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-12 11:39:40.418517 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET Transcan - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2013

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 04.12.2013 otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET TRANSCAN. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

Joint Transnational Call for Proposals 2013 (JTC 2013)


Temat konkursu

Translational research on tertiary prevention in cancer patients


Zakres konkursu

Tematyka konkursu skupia się na najważniejszych aspektach profilaktyki w leczeniu nowotworów. Osiągnięte wyniki badań mogą w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia cierpienia wywołanego chorobą, obniżyć koszty leczenia, jak również zapewnić alternatywną formę walki z rakiem.

Cele konkursu
Cel 1 : Ocena wpływu zachowań prozdrowotnych na wyniki badań klinicznych u pacjentów z rakiem.
Cel 2 : Polepszenie jakości życia pacjentów chorych na raka.
Cel 3: Zapobieganie nawrotom raka

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation - Flanders (FWO), Belgia
 • French National Cancer Institute (INCa), Francja
 • French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MoH), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • Dutch Cancer Society (DCS), Holandia
 • The Research Council of Norway (RCN), Norwegia
 • Norwegian Cancer Society (NCS), Norwegia
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS) , Słowacja
 • Ministry of Education, Science and Sport (MIZS), Słowenia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja

 

Data otwarcia naboru wniosków
02.01.2014

Data zamknięcia naboru wniosków

03.02.2014

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  https://www.pt-it.de/ptoutline/application/Cancer13

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Od grudnia 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.


Kurs euro

4,1983


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=85

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR
Marcin Chmielewski
Tel: +48 0 22 39 07 109
Fax:  +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych

Wojciech Gruszczyński
Tel: +48 0 22 39 07 215
Fax: +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w Transcan
Sekretariat konkursu
Ministry of Health, Italy
Tel: +39 06 4990 6553
E-mail:


Link do dokumentów konkursowych

http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=85

 

Strona internetowa programu

http://www.transcanfp7.eu/transcan/

Materiały do pobrania:


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-17 11:57:07.709291 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-12 11:57:07 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

10 Konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Informuje, iż 29 października b.r. został otwarty 10 międzynarodowy konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU. Termin składania wniosków mija 28 stycznia 2014 r. Wnioski mogą być składane przez system elektroniczny - SOFIA, który został uruchomiony 29 października b.r.

Na budżet konkursu składa się wkład pieniężny Komisji Europejskiej oraz wkład ‘in kind’ przedsiębiorstw wchodzących w skład Europejskiej Federacji Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA.

Tematem 10 konkursu IMI jest:

Immunological assay standardisation and development for use in assessments of correlates of protection for influenza vaccines

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz dokumenty można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-8


http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/10th_Call/Call10_final_text.pdf

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-11 22:15:56.883404 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

                   
 

Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza III konkurs w ramach przedsięwzięcia pilotażowego

GO_GLOBAL.PL

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych
i prac rozwojowych na rynkach światowych

 


Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.


Partnerami Centrum w zakresie realizacji przedsięwzięcia są US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.


Działania podlegające dofinansowaniu:

 

 • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
 • przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych;
 • weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000 zł.


Dostępne w ramach III konkursu środki to ok. 5 mln zł, przy czym Centrum zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wykorzystania środków.


System informatyczny umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych będzie dostępny pod adresem internetowym https://sop.ncbir.pl od dnia 11 grudnia 2013 r. Termin zakończenia naboru wniosków w ramach III konkursu upływa w dniu 31 marca 2014 r.


Nabór w ramach III konkursu jest ciągły i odbywać się będzie w trzech turach, których zakończenie przypada na dzień:

 

 

 • 24 stycznia 2014 r. – zakończenie I tury naboru,

 

 • 24 lutego 2014 r. – zakończenie II tury naboru,

 

 • 31 marca 2014 r. – zakończenie III tury naboru.

 

Wnioski będą rozpatrywane po każdej turze naboru, dzięki temu ocena konkursowa będzie krótsza.


Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej NCBR pod adresem www.ncbr.gov.pl w zakładce Programy krajowe/GO_GLOBAL.PL.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-11 14:45:11.339051 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-11 14:45:11 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Trzeci konkurs w ramach Programu Badań Stosowanych

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza III konkurs w ramach Programu Badań Stosowanych.

 

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 18 grudnia, a skończy 31 stycznia 2014 r. o godzinie 16:00.

 

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą systemu OSF : https://osf.opi.org.pl

 

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.

 

Pliki do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-10 08:42:14.363112 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposal) w Core Organic Plus

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 6 grudnia 2013 r. otwarto nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach trzeciego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Core Organic Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu ekologicznej żywności i rolnictwa ekologicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

Core Organic Plus


Obszar tematyczny konkursu

European research in organic food and farming


Zakres oraz tematyka konkursu

The overall objective of CORE Organic is to enhance quality, relevance and utilization of resources in European research in organic food and farming and to establish a joint pool for financing transnational research in organic food and farming.  Interested project consortia should apply to one of the three thematic research areas. The overview of pre-allocation of funds is provided in Annex A. The pre-proposals should be structured around (one or more) sub-topics listed under each of the thematic research areas 1-3.
1. Crop: Plant/Soil interaction in organic crop production

 • Improving the understanding of the interaction between soil, plant and microbiota under different organic farming systems and management practices (such as tillage systems, recycling of organic matter etc.).
 • Developing improved strategies for soil and resource management to achieve optimal plant development and efficient pest, disease and weed control within different organic farming and management systems (e.g. with or without livestock manure application).

2. Functional biodiversity to improve management of diseases, weeds and pests

 • Strategies to improve crop diversity such as variety mixtures, crop mixtures and improved crop rotation.
 • Enhancing the performance of natural enemies by supplying alternative food/prey e.g. with companion plants, and habitat management.
 • Enhancing multi pest and multi disease control by using functional biodiversity approaches, including a wider use of resistant/tolerant cultivars, but also by inter and cover cropping and by the construction of diversified growing systems across different spatial and temporal scales.

3. Livestock health management system including breeding
Improving animal health and welfare by means of farm organization, monitoring and control to enhance disease/parasite prevention and animal resilience, to reduce medications and prevent biotic and abiotic stresses in organic livestock farming systems.

 • Increasing focus on animal health traits within breeding-programs based on measurable traits and performances of animal health and adaptability of farm animals in relation to their organic and “low-input” production environment (e.g. under low-concentrate diets in dairy production) including the implementation of thorough animal recording schemes designed in coherence with selection index balancing productivity, health criteria and forage feed efficiency.
 • Identifying and characterizing robust genotypes suitable under organic and “low input” conditions e.g. by characterization of animal genetic resources.
 • Improving feed quality by better grassland management, including grazing, harvesting and forage preservation methods and the use of locally produced feedstuffs, new species or varieties, with the aim to better meet the farm animal requirements for energy, protein, minerals and vitamins (e.g. by low-concentrate diets).

 

Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”, znajdującym się w skcji “materiały do pobrania”. 

HTTP://WWW.COREORGANIC2.ORG/UPLOAD/COREORGANIC2/DOCUMENT/CO_PLUS_CALL_2013_PRE-ANNOUNCEMENT.PDF


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

Austria, Belgia (Walonia oraz Flandria), Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.


Data otwarcia naboru wniosków

6  grudnia 2013 r.


Data zamknięcia naboru wniosków

 25 luty 2014 r.; 13.00 CET

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępnym na stronie programu Core Organic Plus pod następującym linkiem:
HTTP://ERACALL.EU/


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 000 euro.


Kurs euro

wg European Central Bank z dnia 6 grudnia 2013 r.


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: HTTP://WWW.COREORGANIC2.ORG/UPLOAD/COREORGANIC2/DOCUMENT/CO_PLUS_CALL_2013_PRE-ANNOUNCEMENT.PDF

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Małgorzata Świderska
tel.: + 48 22 39 07 279
e-mail:


Agnieszka Chmielewska   
tel.: + 48 22 39 07 256    
e-mail:


Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami

 

Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
e-mail:
tel. +48 22 39 07 215
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt:
Sekretariat konkursu:
Dania, ICROFS- International Centre for Research in Organic Food Systems
Ulla Sonne Bertelsen - Koordynator międzynarodowy
 
tel.: +45 87157716  
Cell: +45 51491023
e-mail:
Web: www.icrofs.org, www.coreorganic2.org
 
Blichers Allé 20, Postboks 50
DK-8830 Tjele
Denmark

Strona internetowa programu

http://www.coreorganic.org/


Materiały do pobrania:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-09 08:28:27.17137 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-06 08:28:27 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

17. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu

17. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET

 

NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

 

Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET . Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 28 marca 2014 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net.

 

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin składania wniosków krajowych w  wersji elektronicznej upływa 28 marca 2014 r., oraz w wersji papierowej 11 kwietnia 2014 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.

 

Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) należy wysłać na adres:

 

 

Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


z dopiskiem na kopercie: „17. Konkurs CORNET”

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju również serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 17. Konkursu Inicjatywy CORNET. Spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w dniach 10-11 lutego 2014 r. w Chemnitz (Niemcy).

 

Informacje dotyczące spotkania będą wkrótce dostępne na międzynarodowej stronie Inicjatywy:

http://www.cornet-era.net/index.php?seite=partnersearch_17&navigation=6261&kanal=html

 

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

 

Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail:

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Guidelines for Applicants CORNET 17th Call for Proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-03 14:44:07.362275 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposal) w III konkursie JPND

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż 2 grudnia 2013 r. otwarto nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach trzeciego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 

JPND


Temat konkursu:

 

"European research projects for Pilot Studies on Preventive Strategies related to Neurodegenerative Diseases"


Zakres konkursu:

 

The aim of the call is to establish pilot initiatives to develop preventive strategies. Proposals should entail multidisciplinary studies which may focus on new paradigms for multimodal preventive interventions including culture specific aspects, on harmonisation initiatives, or on proof-of-concept, and feasibility studies. Proposals may include research-based evaluation of interventions and validation of outcome measures.

The following neurodegenerative diseases are included in the call:

 

 • Alzheimer’s disease and other dementias
 • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
 • Prion disease
 • Motor neuron diseases
 • Huntington’s disease
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA).

 

Studies primarily relevant to other diseases with a neurodegenerative component (e.g. multiple sclerosis) and large prospective clinical randomised controlled trials are not included in the call.


Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”, znajdującym się w sekcji “materiały do pobrania”.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Turcja.

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 

2 grudnia 2013 r.


Data zamknięcia naboru wniosków:

 

20 luty 2014 r.


Nabór wniosków:

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępnym na stronie JPND pod następującym linkiem:
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/JPND_PS


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

Czwarty kwartał 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.


Kurs euro

 

wg European Central Bank z dnia 2 grudnia 2013 r.


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/preventive-strategies-2013/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Katarzyna Moczulska
Tel: 515 061 519
Fax:  48 22 201 34 08
E-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami

 

Kontakt w sprawach finansowych:


Anna Grabczak
Tel: 22 39 07 213
Fax: 48 22 201 34 08
E-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt w JPND:


Sekretariat konkursu:
Project Management Agency
Member of the German Aerospace Center
Health Research Unit

Constanze Hahn
Tel: +49-228-3821-1865
E-mail:

Link do dokumentów konkursowych:

 

http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/preventive-strategies-2013/


Strona internetowa programu:

 

http://www.neurodegenerationresearch.eu

Materiały do pobrania:

 


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-03 12:49:42.455888 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-03 11:06:18.08606 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-12-03 10:53:26.011907 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-12-02 12:49:42 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w 26 listopada 2013 r. został otwarty nabór wniosków w 5 międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


ERA-NET EuroNanoMed II


Temat konkursu

 

European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine


Zakres konkursu

 

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine;
 • Diagnostics;
 • Targeted delivery systems.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • BELGIUM /FLANDERS Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
 • BELGIUM/FLANDERS Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
 • BELGIUM /WALLONIA Service public de Wallonie (SPW-DGO6)
 • FRANCE Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 • ISRAEL Chief Scientist Office, Ministry Of Health (CSO-MOH)
 • ITALY Ministero Della Salute (IMH)
 • LATVIA Zinatnu Akademija (LAS)
 • LITHUANIA Lietuvos mokslo taryba (RCL)
 • NORWAY Norges Forskningsrad (RCN)
 • POLAND Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)
 • PORTUGAL Fundação para a Ciência e aTecnologia (FCT)
 • ROMANIA Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • SPAIN Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
 • SWEDEN Swedish Research Council (SRC)


Data otwarcia naboru wniosków


26 listopada 2013 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

4 marca 2014 r., godz. 17:00 (CET)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2014 - system rejestracji wniosków zostanie otwarty w dniu 14 stycznia 2014 r.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Trzeci kwartał 2014 r.


Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 €.


Kurs euro

 

1 EUR = 4,1987 PLN (kurs z dnia 26.11.2013 r.)

Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Dagmara Opoczyńska-Świeżewska
Tel: + 48 22 39 07 177
E-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
Tel: +48 22 39 07 215
E-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R


Kontakt w ERA-NET EuroNanoMed II:


Sekretariat konkursu:
Veneto Nanotech s.c.p.a.
Via San Crispino, 106
35129 Padova – Italy
Tel.: +39 049 7705520
E-mail:

Koordynator programu:
Natalia Martin
Health & Biology Department  
Agence Nationale de la Recherche (ANR)          
7 rue Watt, 75013 Paris, France
Tel: + 33 1 73 54 81 33
E-mail:


Link do dokumentów konkursowych:

 

http://www.euronanomed.net/joint-calls/5th-joint-call-2014-pre-announcement/  

Strona internetowa programu

 

www.euronanomed.net


Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-11-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-03 10:51:30.062856 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-11-27 10:51:30 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, że w dniu 28 października 2013 r. został ogłoszony konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mający na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności alokacji.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową wraz załącznikami:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-10-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-10-28 08:11:22.448128 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-10-28 08:08:43.220101 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-10-28 08:08:18.564229 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-10-28 08:07:43.931585 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-10-28 08:07:21.410059 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-10-28 08:06:58.37082 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-10-28 08:02:19.478053 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-10-28 08:11:22 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Chistera II - Otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż 24.10.2013 r. otwarto nabór wniosków w ramach czwartego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Chist-Era II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

 

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:
Chistera Call 2013


Temat konkursu:

 1. Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE)
 2. Heterogeneous Distributed Computing (HDC)


Zakres konkursu:

Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Informacje dla Wnioskodawców” znajdującym się w sekcji “do pobrania”):

 1. Autonomous  systems  are  set  to  play  an  ever-increasing  role  in  society,  for  example,  in  service robotics,  assistive  technologies, advanced  manufacturing  and  many  other  sectors.  To  perform effectively  and  safely,  these  autonomous  systems  must  be  adaptive  and  perceptive  to  human requirements. Research in this topic addresses this challenge by developing autonomous systems that are  perceptive  to  human  requirements  and  that  have  the  ability  to  continuously  learn,  adapt  and improve  in  “real  world”  complex  environments.  These  systems  should  be  capable  of  continuous learning,  such  that  they  are  able  to  work  alongside  humans  in  a  reliable,  safe  and  trust-worthy manner.
 2. Heterogeneous distributed systems have the potential to increase computational performance while reducing energy consumption. The increase in the number of devices per capita and the challenge of processing ever-increasing amounts of data require new approaches involving researchers working across system levels. For example, hardware and software researchers working together to develop new approaches leading to improved performance, optimisation, reliability, fault tolerance and energy efficiency of distributed systems.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Francja
 • Wielka Brytania
 • Luksemburg
 • Austria
 • Włochy
 • Łotwa
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Rumunia
 • Polska (NCN)
 • Polska (NCBR)

 

Data otwarcia naboru wniosków:

24.10.2013 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

21.01.2014 r., 17:00 CET

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej http://www.chistera.eu.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

III kw. 2014 r.
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro:

4,1861 zł

Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.chistera.eu/call-2013-announcement.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Wojciech Piotrowicz
tel.: +48 22 39 07 297
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w Chist Era:
Sekretariat konkursu: Agence Nationale de la Recherche
Mathieu Girerd
tel.: +33 1 7354 8213
e-mail:


Link do dokumentów konkursowych:

http://www.chistera.eu/call-2013-announcement

Strona internetowa programu:

http://www.chistera.eu

Materiały do pobrania:

 1. Informacja o konkursie dla wnioskodawców.
 2. Wzór wniosku międzynarodowego.
 3. Formatka planu finansowego.
 4. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-10-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-10-25 14:58:21.277953 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabór wniosków w II etapie I Konkursu Programu STRATEGMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”

DYREKTOR

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


ogłasza otwarcie naboru wniosków w II etapie

I Konkursu

w ramach programu:

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

w grupach tematycznych:

I Kardiologia i Kardiochirurgia

II Onkologia

III Neurologia i Zmysły

IV Medycyna Regeneracyjna

Nabór wniosków będzie prowadzonyw elektronicznym systemie OSF

od 23 września do 6 listopada 2013 r.

Do składania wniosków zaproszeni są Autorzy wniosków zakwalifikowanych po I etapie konkursu, zgodnie z listą rankingową zamieszczoną na stronie internetowej NCBR:

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_strategiczne/strategmed/lista_wnioskow_wstepnych_ii_etap.pdf


Wnioski mogą być składane po zalogowaniu się przez redaktora wniosku z etapu I w systemie OSF:  https://osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-09-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-09-23 08:59:09.945247 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
ogłaszają otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie fazy B+R w I konkursie Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

 


Na podstawie Rozdziału IV i V Regulaminu I konkursu o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych informujemy, że w dniu 16 września rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R.
Nabór wniosków zostanie otwarty 16 września o godzinie 8.00 i będzie trwał do 16 października do godziny 16.00.

Do składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R zaproszeni są Wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę wniosków wstępnych na etapie selekcji zgodnie z informacją wskazaną na stronach internetowych: http://program-gekon.pl/nabor-wnioskow/ i http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/gekon/aktualnosci/art,2242,i-konkurs-programu-gekon-wyniki-selekcji.html.

Wnioski przedkładane są jedynie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się przez redaktora wniosku wstępnego w systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania związane z naborem wniosków można kierować na adresy e-mail: .

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-09-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-09-12 11:17:14.283833 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o konkursie Carbon Capture and Storage – CCS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
ogłasza konkurs na projekty w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS)

 


1. Znaczenie Programu


Głównym celem Programu Polsko – Norweska Współpraca Badawcza jest wzmacnianie i rozwój wiedzy opartej na badaniach poprzez współpracę między Polską i Norwegią. Współpraca ma być oparta na partnerstwie pomiędzy norweskimi i polskimi organizacjami badawczymi, z wiodącą rolą polskich instytucji. Mechanizmy wdrażane w celu intensyfikacji tej współpracy obejmują komponent mobilnościowy, pozwalający polskim i norweskim partnerom projektów korzystać z doświadczeń badawczych partnera.

 


2. Obszary tematyczne objęte konkursem:


Projekty powinny koncentrować się na następujących obszarach w zakresie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS):

 

 • Instalacje pilotażowe
 • Nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie wychwytywania CO2
 • Nowa wiedza usprawniająca składowanie CO2  na szeroką skalę
 • Wpływ na środowisko
 • Wzmacnianie społecznej i politycznej świadomości w zakresie CCS.

Szczegółowy opis obszaru tematycznego jest przedstawiony w dokumencie ‘Polish-Norwegian Research Programme – CCS 2013 Call description of the call area’.

 


3. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 

 • Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).

 


4. Promotor projektu i Kierownik projektu


Wnioski składane są przez konsorcja polsko-norweskie, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski.


W ramach każdego wniosku partnerzy projektu wskazują Promotora projektu (Project Promoter), który jest formalnie odpowiedzialny za projekt oraz za złożenie, w imieniu konsorcjum, wniosku o dofinansowanie. Promotorem Projektu może być tylko polska instytucja spełniająca kryteria kwalifikowalności w ramach konkursu.


Promotor projektu powołuje Kierownika projektu (Principal Investigator), który pochodzi z jednej z polskich instytucji należącej do konsorcjum utworzonego na potrzeby projektu i jest głównym badaczem merytorycznie odpowiedzialnym za projekt.


Promotor projektu jest odpowiedzialny za podpisanie umowy partnerskiej z partnerami projektu. Umowa partnerska powinna być sporządzona w języku angielskim i przesłana do Operatora Programu przed podpisaniem umowy z NCBR na finansowanie i wykonanie projektu z NCBR. Operator Programu weryfikuje umowę partnerską pod kątem jej zgodności z art. 6.8 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

 


5. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


Na dofinansowanie projektów w ramach obszaru tematycznego wskazanego w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 10 541 176 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte zarówno projekty o charakterze badawczym (basic research) jak i aplikacyjnym (applied research). Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 150 000 EUR, natomiast maksymalna 10 000 000 EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – do 3 lat.

 


6. Wartość dofinansowania


Projekty mogą być dofinansowywane do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem zgodności z regulacjami krajowymi i UE w zakresie pomocy publicznej. Podział budżetu w ramach projektu powinien odzwierciedlać wkład każdego z partnerów i powinien być przedmiotem uzgodnień Promotora projektu i partnerów.
Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem.
 


7. Wydatki kwalifikowalne


a.    Koszty bezpośrednie (Direct costs):

 • Wynagrodzenia (Personnel costs)
 • Koszty podróży (Travel costs)
 • Koszty użytkowania sprzętu (Equipment)
 • Zakup gruntu i nieruchomości (Purchase of land and real estate)
 • Materiały eksploatacyjne (Consumables and supplies)
 • Inne koszty bezpośrednie (Other costs)

 

b.    Koszty pośrednie/ogólne (Indirect costs)


Szczegółowy opis każdej z ww. kategorii wydatków znajduje się w dokumencie pn. ‘Guide for applicants – CCS 2013 Call’.


Początkowa i końcowa data realizacji projektu będzie zawarta w umowie o wykonanie i finansowanie projektu.


Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2017 r.

 


8. Koszty przygotowawcze

Program przewiduje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przygotowawczych, poniesionych zarówno przez Promotora Projektu, jak i Partnerów z Norwegii i Polski. Przedmiotowe koszty dotyczą poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich przed lub w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie, rozwój takich partnerstw i przygotowanie wniosku aplikacyjnego.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundację ww. kosztów równolegle z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach naboru. Refundacja będzie obejmowała kwotę 5 000 Euro w przypadku wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Refundacja w wysokości 2 500 Euro będzie obejmowała wnioski, które nie zostały wybrane do dofinansowania, ale otrzymały wynik powyżej określonego progu (liczba punktów uzyskanych w procedurze oceny). Próg ten zostanie określony i zatwierdzony przez Komitet Programu.

 


9. Waluta w której będzie określony budżet projektu oraz rozliczane wydatki ponoszone w ramach dofinansowywanych projektów


Walutą do określenia ostatecznej wartość projektu, jak i płatności uruchamianych przez Operatora oraz rozliczeń między Promotorem Projektu i Partnerami Projektu będzie polski złoty (PLN). Wydatki projektu, uwzględnione w budżecie projektu zostaną przeliczone na podstawie kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia ogłoszenia konkursu. Kurs ten będzie obowiązywał zarówno na etapie wnioskowania, jak i wdrażania projektu.

 


10. Proces oceny i kryteria wyboru


Wnioski złożone w ramach konkursu będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej. Do oceny merytorycznej kierowane będą wyłącznie wnioski z pozytywną oceną formalną.


Ocena formalna będzie przeprowadzona przez Operatora Programu. W ramach oceny merytorycznej każdy wniosek oceniany będzie przez trzech międzynarodowych i niezależnych recenzentów. Będzie ona obejmować 2 etapy:

 

 • Indywidualną ocenę recenzentów
 • Wspólną, uzgodnioną ocenę recenzentów.


Zgodnie z procedurą oceny wniosków w konkursie CCS wniosek maksymalnie może uzyskać 25 punktów. Aby wniosek mógł zostać zarekomendowany do dofinansowania powinien otrzymać co najmniej 15 punktów, w tym w ramach każdego kryterium oceny osiągnąć wymagane progi, których wartości zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

 

Kryteria Progi Waga
1. Zgodność z tematyką konkursu TAK Warunek wstępny
2. Doskonałość naukowa i/lub techniczna  3/5 x3
3. Jakość i skuteczność realizacji i zarządzania 3/5  x1
4. Przewidywane rezultaty projektu 3/5  x1


Ostatecznie ustalenie listy rankingowej wniosków i rekomendowanie wniosków do dofinansowania należy do zadań Komitetu Programowego. Wnioski rekomendowane do dofinansowania otrzymają decyzje finansowe wydane przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Więcej szczegółowych informacji dotyczących procedury oceny znajduje się w dokumencie pn. ‘Peer Review Guidelines – CCS 2013 Call’.

 


11. System płatności


Dofinansowanie projektów jest realizowane w formie zaliczek i płatności końcowej, oraz w uzasadnionych przypadkach, refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pierwsza zaliczka wypłacana jest na rachunek bankowy beneficjenta w w wysokości wskazanej w umowie o finansowanie i wykonanie projektu. Kolejne transze wypłacane są po przedstawieniu przez Promotora Projektu wniosku o płatność rozliczającego co najmniej 70% dotychczas otrzymanych środków. Wypłata następuje w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Operatora Programu wniosku o płatność. Promotor Projektu powinien zapewnić realizację płatności do partnerów projektu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 15 dni od otrzymania środków finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


12. Składanie wniosków o dofinansowanie projektów


Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) przed upływem terminu składania wniosków.
Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor Projektu. Operator Programu nie ma dostępu do wniosków złożonych w konkursie do czasu zakończenia naboru.
Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na  nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie.
Szczegółowe instrukcje dla wnioskodawców dotyczące wypełnienia i przesłania wniosków są dostępne w dokumencie ‘Guide for applicants – CCS 2013 Call’.

 


13. Czas trwania konkursu


System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 13 września 2013 r.


Termin zamknięcia konkursu upływa 15 listopada 2013 r.

 


14. Dokumenty konkursowe

 

 


15. Akty prawne

 

 • Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (kliknij tutaj aby pobrać plik)
 • Załącznik 12: Zasady ustanawiania I wdrażania programów partnerskich z Darczyńcami w ramach obszarów programowych “Badania w ramach obszarów priorytetowych” i „Dwustronna współpraca badawcza” (kliknij tutaj aby pobrać plik)Dodatkowych informacji udzielają (dni robocze, w godzinach od 8.15 do 16.15 CET):

 

 • Anna Fastyn:  +48 22 39 07 324
 • Hanna Sroczyńska:  +48 22 39 07 123
 • Maciej Jędrzejek: +48 22 39 07 160


Poniższy adres mailowy powinien być używany w celu uzyskania informacji dotyczących Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza: .

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-09-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-09-13 11:50:44.958004 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-09-10 11:50:44 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach – nowy konkurs


Dyrektor
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ogłasza konkurs

na wykonanie projektu nr 10
pt. Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny

 w ramach strategicznego projektu badawczego pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
 


Wniosek należy sporządzić i przesłać on-line za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl. Termin składania wniosków upływa w dniu 23 października 2013 r. o godzinie 16.00.

Dodatkowo należy dostarczyć do NCBR wersję papierową wniosku z wymaganymi podpisami i załącznikami w terminie 7 dni roboczych po dniu zamknięcia naboru Wniosków w systemie OSF, tj. do dnia 4 listopada 2013 r., do godziny 16.00 (decyduje data wpływu).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 515 061 514, 22 39 07 274, 22 39 07 275.
 
Dokumenty konkursowe i wzory załączników do wniosku:

 1. Ogłoszenie konkursowe
 2. Regulamin przeprowadzania konkursów
 3. Wzór wniosku na wykonanie projektu (PDF)
 4. Wymagane elementy umowy konsorcjum
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 6. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których przedsiębiorca ubiega się o pomoc publiczną


Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (Dz. U. Nr  96, poz. 616, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200),
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411),
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-09-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-09-09 07:04:09.261196 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na najlepszą publikację z dziedziny neurobiologii (EPNA) 2013

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się kolejna edycja międzynarodowego konkursu na najlepszą publikację naukową z dziedziny neurobiologii. Konkurs obejmuje wyłącznie publikacje z 2012 roku (pod uwagę brana jest data publikacji).

Konkurs jest organizowany w ramach programu ERA-NET NEURON II, w którym NCBR jest partnerem.

 

Prace konkursowe można zgłaszać do 15 września 2013 roku

 

Główną nagrodą w konkursie jest aktywny udział w forum FENS (Federation of European Neurosciences) w Mediolanie, w 2014 roku. Ponadto, zwycięzca otrzyma 3 000 €. Koszty związane z nagrodą oraz podróżą pokrywane są z budżetu NCBR.

 

Wymagania (skrót):

 

Autorzy:

 • wiek poniżej 35 lat,
 • tytuł doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat od daty publikacji,
 • afiliacja w polskiej uczelni/instytucie w momencie publikacji.

 

Publikacje:

 • zgłaszane prace powinny ukazać się między 01.01.2012 a 31.12.2012r.,
 • tylko prace oryginalne,
 • tylko publikacje w czasopismach międzynarodowych o IF>10 wg ISI Web of Knowledge,
 • tematyka musi być związana z neurobiologią.

 

Procedura:

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz załączyć:

 

 • streszczenie artykułu (maksymalnie 1 strona)
 • krótkie CV pierwszego autora (maksymalnie 1 strona)
 • pełny tekst publikacji w formacie PDF

 

 

Dokładne informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: http://www.neuron-eranet.eu/en/493.php

 

 

Kontakt w NCBR:

 

Marcin Chmielewski
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED

Dział Zarządzania Programami
e-mail:

tel. +48 22 39 07 109

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-09-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-09-02 15:09:07.95714 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 22 lipca 2013 r. ogłasza Konkurs Nr 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.


Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 22 lipca 2013 r. do 22 września 2013 r. pod adresem https://sop.ncbr.gov.pl.


Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 4/2013 należy kierować na adres e-mail:


Pliki do pobrania:

 

1. Regulamin Konkursu Nr 4/2013

2. Wykaz tematów wraz z założeniami dla projektów w Konkursie Nr 4/2013 zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i obronność państwa.

3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu (Załącznik nr 10 do Regulaminu).

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu.

5. Procedura aplikacyjna.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-07-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-07-24 11:36:02.685401 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-07-22 10:35:14.214384 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-07-22 11:36:02 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

16. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 16. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.


Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET . Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 września 2013 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net.


Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin składania wniosków krajowych w  wersji elektronicznej upływa 27 września 2013 r., oraz w wersji papierowej 11 października 2013 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.


Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) należy wysłać na adres:Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


z dopiskiem na kopercie: „16. Konkurs CORNET”

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail:


Dokumenty do pobrania:

 

 1. Guidelines for Applicants CORNET 16th Call for Proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-07-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-07-17 12:05:21.308208 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2013-07-17 12:05:21.296487 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [image1.jpg]

I etap M-ERA.NET Call 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. został otwarty konkurs w ramach projektu M-ERA.NET.
 
Konkurs obejmuje następujące tematy:


Composite Technology


Design of New Interfaces, Surfaces and Coatings


Integrated Computational Materials Engineering


Materials for Health


Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies
 
NCBR, jako członek konsorcjum M-ERA.NET, przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących projekty badawcze  budżet w wysokości 1,5 mln euro. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez M-ERA.NET.
 
Konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez międzynarodowe konsorcjum poprzez system elektroniczny na stronie https://www.vdivde-it.de/meranet-submission/submission/call-2013

Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. Do drugiego etapu dopuszczone zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 250% budżetu krajowego.


Termin zakończenia pierwszego etapu mija 30 października 2013 roku.
 
Drugi etap przebiega równolegle na poziomie międzynarodowym i krajowym. Polega on na złożeniu pełnego wniosku w języku angielskim w systemie elektronicznym oraz na przesłaniu do NCBR w języku polskim wniosku o dofinansowanie z NCBR. Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys. Przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące dokumenty:

 

 

Po dokonaniu oceny wniosków (napisanych w języku angielskim) przez międzynarodowy panel ekspertów i ustaleniu listy rankingowej, wnioski o dofinansowanie NCBR zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Termin zakończenia drugiego etapu mija 25 marca 2014 roku.
 

Więcej informacji na stronie http://m-era.net/joint-call-2013
 

Kontakt w NCBR:
 
Katarzyna Samsel
Dział Zarządzania Programami
e-mail:
Tel.: + 48 22 39 07 156
Kom.:+48 515 061 556

Do pobrania:
 
Call Announcement
Guide for Proposers
Frequently Asked Questions
Pre Proposal


Zasady udziału polskich podmiotów
Przewodnik kwalifikowalności kosztów
Rozporządzenie MNiSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215 poz. 1411)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-07-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-07-10 16:30:11.683525 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

III konkurs w ramach Programu INNOTECH

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza
III konkurs Programu INNOTECH

 

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii.

 

Celem Programu INNOTECH jest:

 

 • Zwiększenie liczby innowacji technologicznych,
 • Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe,
 • Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi sektora publicznego.Składanie wniosków, w elektronicznym generatorze wniosków OSF, możliwe będzie w dniach od 01 lipca 2013 do 30 lipca 2013 roku, pod adresem wygenerowanego z systemu OSF „oświadczenia woli” w formie skanu dokumentu, w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2013 r.


W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu OSF (rejestrowania i obsługi wniosków składanych w formie elektronicznej) uprzejmie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie tel.:  +48 22 35 17 101 lub +48 22  35 17 104.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: .

 

Równocześnie informujemy, iż obecny III Konkurs jest ostatnim w ramach Programu INNOTECH.

 

Dokumenty Konkursowe (do pobrania):
 
A. Ścieżka IN-TECH:
 

 

 

B. Ścieżka HI-TECH
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2013-06-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-06-19 11:05:30.551456 Anna Grabowska modyfikacja
2 2013-06-19 11:04:49.634546 Anna Grabowska modyfikacja
3 2013-06-19 11:05:30 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
4 2013-06-19 11:01:01.926011 Anna Grabowska dodanie zdjęcia [rysunek1.jpg]

II konkurs w ramach Programu Patent Plus

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

II konkurs w ramach Programu Patent Plus

 


Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie:


http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-ii-konkurs/


Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie  w  terminie od 19 czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r. (do godz. 23:59). Wnioski należy przesyłać w wersji papierowej na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa
z dopiskiem:  II Konkurs Programu Patent Plus


oraz elektronicznej na adres z dopiskiem II Konkurs Programu Patent Plus.


Wszelkie pytania związane z konkursem Programu Patent Plus prosimy kierować na adres e-mail: 

Pliki do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-06-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-06-05 14:20:27.278349 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie konkursu w ramach SmartGrids ERA-NET

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 31 maja 2013 r. został otwarty trzeci międzynarodowy konkurs w ramach SmartGrids ERA-NET.
Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 2 września 2013 r. o godzinie 17:00 CET. Składanie wniosków będzie odbywać się za pośrednictwem systemu elektronicznego, który zostanie udostępniony na stronie konkursu www.eranet-smartgrids.eu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Wnioski należy składać w następujących tematach:

 

 • Efficient operation of active distribution networks,
 • Smart retail and consumer technologies and services including smart metering hereunder costs & benefits, customer aspects, user behaviour and flexible demand and energy management strategies in and energy market environment,
 • Information and communication technology (ICT) tools for smart grids,
 • Interface between the grid and the end users including aspects related to security, privacy, regulation and business cases,
 • Storage and balancing.


Konsorcjum projektowe musi składać się z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Chorwacja, Dania, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Turcja).

Projekt może trwać maksymalnie 3 lata.


Procedura:


Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

 1. Od 31 maja 2013 r. do 2 września 2013 r. (godzina 17:00 CET) międzynarodowe konsorcja projektowe składają wspólne wnioski wstępne (pre-proposals) w języku angielskim wyłącznie poprzez internetowy system rejestracji wniosków dostępny na stronie www.eranet-smartgrids.eu.
 2. Po ocenie wniosków wstępnych (początek października) wybrani wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie wniosków pełnych (full proposals) w terminie do 1 listopada – również drogą elektroniczną poprzez stronę www.eranet-smartgrids.eu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2013 r. poprzez wybór najlepszych wniosków przez międzynarodowy panel ekspertów i potwierdzenie możliwości ich finansowania przez poszczególne agencje członkowskie.
 4. Po ogłoszeniu listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie do NCBR krajowych wniosków o dofinansowanie, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum.
 5. Wnioski o dofinansowanie zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich podmiotów.


Dokładne informacje na temat konkursu znajdują się w dokumentach:


Call Text


Informacja dla polskich wnioskodawców


Partnerzy uczestniczący w konkursie:

 

 • Norwegia - The Research Council of Norway
 • Dania - Energinet.dk
 • Polska – Narodowe Centrum Badań I Rozwoju (NCBR)
 • Chorwacja - The Environmental protection and energy efficiency Fund (FZOEU)
 • Łotwa - Latvian Academy of Sciences
 • Szwecja - The Swedish Energy Authority
 • Turcja - The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)


Kontakt w SmartGrids ERA-NET:


Strona internetowa konkursu: www.eranet-smartgrids.eu

Kontakt w NCBR:


Jolanta Drożdż
Główny Specjalista
Dział zarządzania programami
Sekcja zarządzania międzynarodowymi bilateralnymi programami badań i Inicjatywą EUREKA
e-mail:
Tel.: + 48 22 39 07 106


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-05-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-05-31 13:00:56.743191 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Rozpoczęcie naboru w pierwszym konkursie w ramach programu INNOLOT

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje o rozpoczęciu naboru w pierwszym konkursie w ramach programu INNOLOT.

Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. Główny cel programu INNOLOT to zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze produktów wysokiej techniki dla sektora lotniczego.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 13 lipca 2013 roku.

Regulamin konkursu wraz z całą dokumentacją jest dostępny w zakładce „Dokumenty.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-05-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-06-12 14:43:21.92327 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-05-15 14:43:21 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy konkursu w ramach Programu INNOMED


Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza pierwszy konkursu w ramach Programu INNOMED


Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań
 i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.


Nabór wniosków prowadzony będzie od 10 maja 2013 r. do 8 lipca 2013 r.


Wniosek należy sporządzić w wersji papierowej oraz elektronicznej.


Wniosek w wersji papierowej, wraz z dokumentami określonymi w załączniku nr 6 do Regulaminu, należy złożyć na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs Programu INNOMED


Wniosek uznaje się za skutecznie złożony w przypadku, gdy obie wersje Wniosku – papierowa i elektroniczna – wpłyną do Centrum w terminie  do 8 lipca 2013 r., do godziny 16.00. Wniosek w wersji elektronicznej, sporządzony zgodnie wymogami określonym w załączniku nr 7 do Regulaminu, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

Pliki do pobrania:

 


Wszelkie pytania związane z konkursem w ramach Programu INNOMED prosimy kierować na adres e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-05-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-05-10 07:12:55.771144 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

                 

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza II konkurs w ramach przedsięwzięcia pilotażowego

 

GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych
i prac rozwojowych na rynkach światowych

 

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PLprzeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

 

Partnerami Centrum w zakresie realizacji przedsięwzięcia są US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center oraz Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa.

 

Działania podlegające dofinansowaniu:

 • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
 • przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych;
 • weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000 zł.

 

System informatyczny umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych będzie dostępny pod adresem internetowym https://sop.ncbir.pl od dnia 6 maja 2013 r. Termin zakończenia naboru wniosków upływa w dniu 25 czerwca 2013 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej NCBR pod adresem www.ncbr.gov.pl w zakładce Programy krajowe/GO_GLOBAL.PL.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-05-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-05-13 11:08:12.111633 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-05-13 11:07:39.56827 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-05-06 11:08:12 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie pierwszego konkursu w ramach ERA-NET Transport III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 29 kwietnia 2013 roku został otwarty pierwszy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach programu ERA-NET Transport III.


Tematyka konkursu:

 

Future Travelling skupia się na zapewnieniu kompleksowych rozwiązań dla ekologicznych, bezpiecznych, wygodnych i zintegrowanych systemów transportowych. Konkurs obejmuje dwa obszary tematyczne:

 • Future Vehicle Technologies (związany z tematyką alternatywnych źródeł zasilania);
 • Traveller of the Future (dotyczący zagadnień społecznych, nowych technologii oraz organizacji transportu).

 

Najważniejsze informacje:

 

 • alokacja środków ze strony NCBR to 1,5 mln EUR;
 • konkurs jest kierowany do międzynarodowych konsorcjów badawczych;
 • konsorcja muszą składać się przynajmniej z dwóch jednostek pochodzących z dwóch różnych krajów biorących udział w konkursie (żaden z krajów nie może finansować więcej niż 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu);
 • termin składania anglojęzycznych wniosków za pomocą systemu EPSS (https://epss-futuretravelling.eu/) upływa 4 listopada 2013 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego;
 • maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy.

 

Ważne terminy:

 

 • od 29 kwietnia 2013 r. do 4 listopada 2013 r. – nabór wniosków;
 • marzec 2014 – planowane opublikowanie listy rankingowej wniosków rekomendowanych do finansowania;
 • lipiec 2014 – planowany początek realizacji projektów.

 

Polskie jednostki uczestniczące w projektach, które po ocenie międzynarodowej znajdą się wśród projektów rekomendowanych do finansowania, będą zobowiązane złożyć do NCBR polskojęzyczny wniosek o dofinansowanie wraz z Umową Konsorcjum, w terminie trzech miesięcy od opublikowania listy rankingowej.


Dofinansowanie przyznane w ramach niniejszego konkursu dla polskiego przedsiębiorcy będzie stanowiło pomoc publiczną.


W przypadku polskich wnioskodawców koszty ogólne są rozliczane ryczałtowo i zależne od rodzaju podmiotu realizującego dany projekt. Maksymalny poziom kosztów pośrednich w stosunku do pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu nie powinien przekroczyć:

 

 • 20% w przypadku uczelni państwowych i instytutów naukowych PAN;
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych i instytutów badawczych;
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej konkursu: http://www.transport-era.net/ oraz w załączonych materiałach:

 

 

Kontakt w NCBR:


Jakub Murawski
Koordynator ERA-NET Transport III
Dział Zarządzania Programami
e-mail:
tel. +48 39 07 171  lub  +48 519 683 989

Status prawny:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum  Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-04-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-04-29 07:00:52.736943 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Zaproszenie do składania wniosków w konkursie FENCO-NET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w konkursie FENCO-NET ogłoszonym przez Norwegię, Wielką Brytanię, Grecję i Polskę (partnerzy w konkursie FENCO-NET) i obejmującym cztery zagadnienia:

 

 1. Zapobieganie migracji CO2 ze składowisk geologicznych
 2. Techniki monitorowania lądowych i morskich składowisk CO2
 3. Transport CO2
 4. Nowe innowacyjne techniki wychwytu CO2


Zasady uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Wniosek może złożyć konsorcjum składające się z polskiej organizacji badawczej (w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r.) oraz co najmniej jednej instytucji badawczej z kraju będącego partnerem w konkursie (Norwegii, Wielkiej Brytanii lub Grecji). Partnerzy przemysłowi jako członkowie konsorcjum będą mile widziani, aczkolwiek ich obecność w konsorcjum nie jest bezwzględnie wymagana.
 2. W ramach konkursu nie przewiduje się finansowania przedsiębiorców będących członkami konsorcjum.
 3. Podmioty z państw niebędących partnerami w konkursie mogą brać udział w realizacji dofinansowanego projektu pod warunkiem zapewnienia sobie finansowania prowadzonej przez siebie części prac (wymagany będzie list intencyjny od instytucji finansującej taki podmiot).
 4. Skład konsorcjum powinien zapewniać realizację przewidzianych w projekcie zadań. Udział finansowy członków konsorcjum z jednego kraju nie może przekraczać 60% budżetu całego projektu.
 5. Każdy partner w konkursie finansuje wyłącznie członków konsorcjum ze swojego kraju. Finansowanie podmiotu z innego kraju jest wykluczone.
 6. Konsorcjum składające wniosek musi określić zarówno lidera całego projektu, jak i osoby odpowiedzialne za prace realizowane przez każdy z krajów reprezentowanych w konsorcjum.
 7. Przewiduje się, że realizacja wybranych projektów rozpocznie się w październiku 2013 r. i będzie trwać nie dłużej niż 3 lata. Członkowie konsorcjów z Grecji powinni zakończyć swoje prace we wrześniu 2015 r.
 8. Tekst zaproszenia do składania wniosków jest zamieszczony na stronie norweskiego partnera w konkursie FENCO-NET: http://www.forskningsradet.no/en/Funding/CLIMIT/1220788300457
 9. Wnioski należy składać elektronicznie. Narzędzie do składania wniosków zostanie udostępnione 17 kwietnia br., również na podanej wyżej stronie. Nabór będzie trwał do 29 maja 2013 r.


Osoba do kontaktu:

Małgorzata Świderska
tel. 22 39 07 279   

    
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-04-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-04-18 09:27:45.51792 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie pierwszego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2013)

Uprzejmie informujemy, że 2 kwietnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Science Council of Taiwan (NSC) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej.

Termin składania wniosków upływa 24 maja 2013 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu (dalej: „wniosek”), może dotyczyć wyłącznie następujących obszarów tematycznych:

 

 1. Neuroscience (Neurobiologia);
 2. Renewable energy (Energia odnawialna);
 3. Environment – water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations (Środowisko – zasoby wodne, systemy monitoringu środowiska, eko-innowacje).

 

Kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców:

 

 1. Wnioskodawcą w konkursie może być jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c oraz e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
 2. Projekt musi być realizowany przy współudziale uczestników z obu państw, przy założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadań badawczych.
 3. Każdy badacz może brać udział wyłącznie w realizacji tylko jednego projektu.


Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Budżet przeznaczony przez NCBR na pojedynczy projekt wynosi 30 000 EURO/rok, tj. maksymalnie 90 000 EURO/36 miesięcy realizacji projektu.

W ramach konkursu NCBR i NSC zapewniają wsparcie finansowe przeznaczone na:

 

 1. personel,
 2. sprzęt i wyposażenie,
 3. materiały eksploatacyjne,
 4. podróże,
 5. podwykonawstwo,
 6. inne koszta.


Proces oceny wniosków:

 

 1. Ocena formalna – sprawdzenie kwalifikowalności wniosku (m.in. spełnienie warunków uczestnictwa określonych w Zasadach konkursu, złożenie wniosku w wymaganym terminie, złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów, nieprzekroczenie maksymalnej objętości wniosku, wypełnienie wszystkich pól formularza, udział partnerów z obu krajów, kwalifikowalność partnerów, kwalifikowalność kosztów).
 2. Ocena ekspercka – ocena naukowa projektu przeprowadzana jest przez polskich i tajwańskich recenzentów (zgodność z obszarami tematycznymi konkursu, doskonałość naukowa i oryginalność wniosku, wykonalność, jakość i efektywność planu projektu, wartość dodana wynikająca ze współpracy międzynarodowej, doskonałość naukowa partnerów projektu, potencjalny wkład w rozwój społeczności naukowej, oczekiwane rezultaty).
  W przypadku gdy wniosek nie będzie dotyczył jednego z trzech obszarów tematycznych konkursu, zostanie odrzucony.
 3. Ustalenie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków przez ekspertów wyznaczonych przez NCBR i NSC.


Nabór wniosków:

Wniosek międzynarodowy, w imieniu wszystkich partnerów, składają Kierownicy projektu, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie i koordynację realizacji projektu oraz kontakt z NCBR i NSC. Polski Kierownik projektu jest odpowiedzialny za przekazanie dokumentów osobie kontaktowej w NCBR, a Tajwański Kierownik projektu – w NSC. Treść wniosków musi być tożsama.

Wniosek w wersji elektronicznej (.pdf, .doc, .docx), składający się z wniosku międzynarodowego wypełnionego w języku angielskim oraz wniosku krajowego wypełnionego w języku polskim i przeznaczonego wyłącznie dla partnerów polskich (nie są wymagane podpisy), należy przesłać do 24 maja 2013 r. na adres mailowy osoby wyznaczonej do kontaktu w NCBR ().
Wniosek w wersji papierowej, składający się z wniosku krajowego przeznaczonego wyłącznie dla partnerów polskich wraz z wymaganymi dokumentami, podpisami i pieczęciami oraz z wnioskiem międzynarodowym w wersji papierowej jako załącznikiem, należy przesłać do 29 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dominika Skubida, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa lub złożyć w siedzibie NCBR.

 

Treść wniosku krajowego sporządzonego w wersji papierowej i elektronicznej musi być tożsama.

Harmonogram realizacji konkursu:

 

 1. Rozpoczęcie konkursu: 2 kwietnia 2013
 2. Termin składania wniosków: 24 maja 2013
 3. Ocena wniosków: czerwiec-lipiec 2013
 4. Ogłoszenie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków: 2 września 2013
 5. Rozpoczęcie realizacji projektów: 1 stycznia 2014


Dokumenty konkursowe:

 

 1. Polish-Taiwanese Joint Research Call 2013 - Call Text
 2. Polish-Taiwanese Joint Research Call 2013 - Application Form
 3. Zasady udziału polskich podmiotów w konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2013)
 4. Wniosek krajowy o dofinansowanie udziału w realizacji projektu międzynarodowego w ramach polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze


Kontakt NCBR:


Dominika Skubida
tel.: +48 22 39 07 307 [kontakt w godzinach 11.45-17.30 (poniedziałek, środa) oraz 8.00-16.30 (piątek)]
e-mail:

Ewa Niemier-Pawłowska
tel.: 0 22 39 07 291 [kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00]
e-mail:

Kontakt NSC:
Ms. Lee Ching-Ching
Tel +886 2 27277559
e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-04-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-04-04 08:50:42.663087 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

I konkurs w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego DEMONSTRATOR+

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż ogłasza I konkurs w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.

 

Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.


Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie:

 

 • dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej;
 • budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach.

 

Adresatami Przedsięwzięcia są przedsiębiorcy, organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 19 marca 2013 r. do 2 maja 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym pod adresem: https://sop.ncbr.gov.pl


Szczegółowe informacje dotyczące Przedsięwzięcia oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych www.ncbr.gov.pl w zakładce DEMOSTRATOR + Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.

 

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-03-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-03-18 13:46:45.175337 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Program POLLUX – informacja dotycząca 2. konkursu

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2013 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z agencją luksemburską Fonds National de la Recherche ogłaszają 2. konkurs w ramach Programu POLLUX w obszarze innovation in services. Obszar ten obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • bezpieczeństwo informacji: rozwój bezpiecznych zastosowań opartych o IT z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru sektorów wzrostu; bezpieczne usługi dla biznesu i społeczeństwa;

 

 • projektowanie usług dla biznesu: projektowanie i zarządzanie elastycznymi i efektywnymi strategiami usług dla biznesu i innowacyjnymi modelami biznesowymi za pomocą usług;

 

 • rozwój i działanie systemu finansowego: jakość usług świadczonych klientom, rozwój nowych produktów i usług, zarządzanie kanałami dystrybucji;

 

 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów: dystrybucja i personalizacja sygnałów satelitarnych; badania inteligentnych, samoorganizujących się sieci dynamicznych w celu usprawnienia i poprawy ciągłości transmisji.


NCBR przeznacza kwotę 1 000 000 Euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy składają dodatkowo niektóre załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR: https://grants.fnr.lu.

Termin składania wniosków upływa 4 czerwca 2013 r. o godz. 14.00 (CET).

 


POLLUX Programme – information on 2013 call


The National Centre for Research and Development together with Fonds National de la Recherche (Luxembourg) are launching the 2nd call for proposal in the field ofinnovation in services, based on the Cooperation Agreement signed on 8 November 2011. The NCBR has earmarked 1 M Euro for the call.

The research priorities covered by the innovation in services field are:

 • Information Security and Trust Management
 • Business Service Design
 • Development and Performance of the Financial Systems
 • High-performance Telecommunication Networks and Multimedia


Eligible project partners:

 • For the NCBR: universities, research institutes, small and medium-sized companies.
 • For the FNR: public institutions, Luxembourg administrations and public services authorised to undertake research or technology transfer activities in their respective fields.


HOW TO SUBMIT


All proposals must be submitted by the PI no later than 14:00 (CET) before the relevant submission deadline in electronic format to the FNR online submission system https://grants.fnr.lu. The deadline for submission of proposals is 4 June 2013.
All applications have to be submitted in English. For the Polish partners the specific administrative attachments have to be submitted also in Polish.

 

CALL DOCUMENTS


CALL FORMS for Applicants (all forms are part of the on-line submission application and cannot be submitted alone)


For Polish SMEs


Contact person: Agnieszka Ratajczak tel. 22 39 07 147; e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-03-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-03-15 07:37:41.280905 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-03-15 07:37:41 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Międzynarodowy konkurs w ramach SOLAR-ERA.NET otwarty

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, iż 4 marca 2013 r. został otwarty międzynarodowy konkurs w ramach SOLAR-ERA.NET.


Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 15 maja 2013 r. o godzinie 17:00 CET. Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego, który będzie dostępny pod koniec marca 2013 r.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Wnioski należy składać w następujących tematach:


SOLAR-ERA.NET transnational call PV1:

 

 • PV1.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules
 • PV1.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing
 • PV1.3 Grid integration and large-scale deployment of PV
 • PV1.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells
 • PV1.5 Solar glass and encapsulation materials


SOLAR-ERA.NET transnational call CSP1:

 

 • CSP1.1 Cost reduction and efficiency increase in components
 • CSP1.2 Dispatchability through storage and hybridisation
 • CSP1.3 New fluids for STE plants


Wnioski mogą składać jedynie konsorcja międzynarodowe, utworzone przez minimum 2 partnerów (co najmniej jeden partner z przemysłu) z 2 różnych krajów finansujących konkurs.

Bliższe informacje na temat zasad konkursu oraz krajowych regulacji (m.in. dokument Guidelines for Proposers) można znaleźć na stronie internetowej:

www.solar-era.net

Polscy wnioskodawcy będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.

Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie do wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich partnerów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie. Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 

 • 20% w przypadku uczelni państwowych,
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych,
 • 20% w przypadku instytutów naukowych PAN,
 • 15% w przypadku instytutów badawczych,
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:


Hanna Sroczyńska
tel. +48 785 661 473
e-mail:

Dokumenty do pobrania:
Guidelines for proposers
Preproposal and full proposal form
Evaluation form

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-03-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-03-11 10:47:53.30415 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt." Small-scale heat and power production from solid biomass"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 1 marca 2013 roku otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt." Small-scale heat and power production from solid biomass"

 

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 

 1. Small-scale systems for thermochemical biomass conversion to heat and power
 2. Small-scale solid biomass conversion: development and implementation of innovative CHP methods for solid biomass conversion
 3. Emission reduction technologies
 4. Systems combining small-scale bioenergy with other renewable technologies

 

Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie Centrum mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

 

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie konkursu należy złożyć do 13 maja 2013 roku (do godz. 13:00 CET) wspólny dla całego konsorcjum wniosek wstępny w języku angielskim.  Wnioski zgodne z załączonym wzorem należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretariatu Konkursu (Mr. Matté Brijder, ).

 

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 20 sierpnia 2013 roku. Polskie jednostki zostaną ponadto poproszone o przygotowanie wniosku w języku polskim.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem:

 

http://www.eranetbioenergy.net

 

Informacji w NCBR udziela:

 

Karolina Janczykowska

Dział Zarządzania Programami

Sekcja INFOTECH

 

e-mail:

tel.: + 48 22 39 07 293

kom.: + 48 515 061 554

 

Pliki do pobrania:

1.    Call text

2.    Pre-proposal application form - wzór

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-03-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-03-01 15:50:30.464307 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Szósty konkurs w ramach Programu Wspólnego AAL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 31 stycznia 2013 roku został otwarty szósty konkurs w ramach Programu Wspólnego AAL, którego tematem konkursu jest:


„ICT-based Solutions for Supporting Occupation in Life of Older Adults”


(Rozwiązania oparte na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych służące wspomaganiu życia zawodowego osób starszych).


Szósty konkurs, podobnie jak poprzednie, skierowany jest do zespołów międzynarodowych (min. 3 niezależne podmioty z 3 różnych krajów członkowskich AAL) wnioskujących o finansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Pozostałe kryteria, którymi powinny charakteryzować się projekty badawcze, są opisane w dokumencie konkursowym załączonym do niniejszego artykułu. Wnioski projektowe złożone w języku angielskim oceniane będą przez międzynarodowych ekspertów powołanych przez Stowarzyszenie AAL.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 500 000 Euro na dofinansowanie projektów wybranych w procedurze konkursowej.


Więcej informacji o konkursie znajduje się na poniższej stronie internetowej: http://www.aal-europe.eu/get-involved/calls/call-6-supporting-occupation-in-life-for-older-adults/


Jednostki zainteresowane poszukiwaniem partnerów zagranicznych do udziału w projektach badawczych zapraszamy na dedykowaną dla programu AAL bazę danych: http://ps.aal-europe.eu

Partnerów można szukać również podczas dni informacyjnych, które odbędą się 6 lutego 2013 roku w Brukseli: www.aal-europe.eu/aal-call-6-info-day

Data otwarcia konkursu: 31.01.2013


Data zamknięcia: 30.04.2013, godzina 17:00 Central European Time (CET)


Kontakt w NCBR:
Wojciech Piotrowicz
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Email:
Tel.:  +48 22 39 07 297
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-01-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-31 13:56:10.011113 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-01-31 13:56:09 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie konkursu w ramach JU ARTEMIS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 26 lutego 2013 roku otwarto kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie systemów wbudowanych.  Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu ARTEMIS-2013-1 NCBR dysponuje budżetem w wysokości 2 000 000 €.

Konkurs przebiega jednoetapowo. Międzynarodowy Koordynator projektu składa wspólny, pełny wniosek w języku angielskim poprzez stronę FP7 PARTICIPANT PORTAL.. Polscy Wnioskodawcy do wspólnego wniosku dołączają dodatkowo wypełniony w języku polskim formularz „FORM C”, zgodny ze wzorem zamieszczonym poniżej. Termin składania wniosków upłynie 6 czerwca 2013 roku.

 

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej, warunków konkursu, tematyki itd. można uzyskać na stronach internetowych JU ARTEMIS, pod adresem: http://www.artemis-ju.eu/call2013.

 

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do finansowania, będą ponadto zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.          
                                                              
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:


Maria Bojanowska-Sot
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych INFOTECH
e-mail:
Tel.:  +48 22 39 07 158 lub  +48 515 061 549

Do pobrania:

 

 1. National requirements – Poland
 2. Form C Poland - wzór

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-02-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-03-11 16:33:05.891721 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-02-27 16:33:05 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

I konkurs w ramach programu Innowacje Społeczne

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż ogłasza
I konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.
 

 

Cel główny Programu:
poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.


Cele szczegółowe Programu:

 1. wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających na rozwiązanie złożonych problemów społecznych;
 2. wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;    

 

Program adresowany jest do:
konsorcjów w skład, których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 000 000 PLN

Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r – 28 marca 2013 r.


Niezbędnym warunkiem skutecznego złożenia Wniosku o dofinansowanie jest jego złożenie zarówno w wersji papierowej i elektronicznej. Za datę wpływu wersji papierowej Wniosku do Centrum (adres:  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) uznaje się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera albo, w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu Wniosku w kancelarii Centrum. Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną w wersji pdf na adres: najpóźniej do godz. 23:59 w dniu zamknięcia naboru Wniosków.

Kontakt:
Joanna Makocka
Koordynator Programu Innowacje Społeczne
Tel. 22 39 07 233
e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-01-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-28 12:51:31.475381 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie I konkursu w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
ogłaszają otwarcie I konkursu w ramach
Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych


Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

 

 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
 2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
 3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
 4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
 5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.


Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w I konkursie Programu Gekon wynosi 280 mln zł, w tym:

 1. na fazę badawczo-rozwojową - 120 mln zł;
 2. na fazę wdrożeniową - 160 mln zł (ta część alokacji przeznaczona jest dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon)

 

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 01 marca 2013 r. do 14 marca 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: https://osf.opi.org.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych: www.ncbr.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.program-gekon.pl

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adresy e-mail: lub

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Regulamin konkursu
 2. Program priorytetowy Gekon
 3. a) Katalog kosztów kwalifikowanych fazy B+R
  b) Katalog kosztów kwalifikowanych fazy W
 4. Wzór Wniosku wstępnego
 5. Wzór Wniosku o dofinansowanie fazy B+R
 6. Wzór Wniosku o dofinansowanie fazy W cz.A
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie fazy W cz.B
 8. Wzór Wniosku o dofinansowanie fazy W cz.C
 9. Wzór Wniosku o dofinansowanie fazy W cz.D
 10. Kryteria oceny Wniosku wstępnego
 11. Schemat oceny wniosku wstępnego
 12. Wytyczne do przygotowania prezentacji
 13. Wykaz załączników do wniosków oraz dokumentów wymaganych od wnioskodawcy przed podpisaniem umowy B+R
 14. a) Kryteria oceny Wniosku o dofinansowanie fazy B+R,

      b) Kryteria oceny Wniosku o dofinansowanie fazy W

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-01-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-24 21:27:11.645115 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU STRATEGICZNEGO „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.


 

Cele  programu
Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

 1. kardiologii i kardiochirurgii
 2. onkologii
 3. neurologii i zmysłach
 4. medycynie regeneracyjnej


Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.


Ponadto program przyczyni się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.


Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie programu wynosi 360 mln PLN.


Wnioski składane mogą być przez konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), w skład którego wchodzi co najmniej pięć jednostek organizacyjnych, w tym:


co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., albo co najmniej dwie jednostki naukowe, oraz inne jednostki organizacyjne, takie jak, np. jednostki samorządu terytorialnego i podmioty lecznicze.


Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest od 21 stycznia do 20 lutego 2013 r.


Wniosek wstępny należy sporządzić wyłącznie w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu, i przesłać pocztą elektroniczną na adres:


Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
wzór wniosku wstępnego
przewodnik kwalifikowalności kosztów
wzór umowy


Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:

strategmed@ncbr.gov.pl

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-01-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-21 15:56:05.647755 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-01-21 14:37:47.303178 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-01-21 13:58:30.424189 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-01-21 10:03:16.334231 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-01-21 08:26:27.294024 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-01-21 15:56:05 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2013-01-21 07:55:01.113089 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [sm_m1.jpg]

Drugi konkurs w ramach ERA-NET NEURON II (JTC 2013)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 10 stycznia 2013 rozpoczęła się druga edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurobiologii.

Temat konkursu:

European Research Projects on Mental Disorders

Cel konkursu:

Organizacja międzynarodowych projektów badawczych, podejmujących tematykę zaburzeń psychicznych. Finansowane będą badania podstawowe, mające na celu zrozumienie podstawowych mechanizmów choroby, jak również badania kliniczne. Tematyka projektów może obejmować zaburzenia afektywne, związane ze stresem, zaburzenia lękowe, schizofrenie, urojenia, zaburzenia zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a także inne zaburzenia psychiczne. Badania związane z demencją nie będą finansowane w niniejszym konkursie.


Jednym z istotnych celów konkursu jest również wsparcie dla młodych naukowców oraz ułatwienie nawiązania współpracy z konsorcjami naukowymi i zdobycie doświadczenia, które będzie cenne w karierze naukowej.


Zgłaszane wnioski powinny mieć komplementarną strukturę oraz zawierać nowe i ambitne pomysły. Powinna być również wskazana wyraźna wartość dodana współpracy.

Wymagania (skrót):

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.


Finansowane będą jedynie translacyjne projekty międzynarodowe. W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy (3), a maksymalnie pięć (5) grup badawczych, z co najmniej trzech (3) różnych krajów uczestniczących w konkursie. Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków. Konieczne jest również, aby koordynator projektu pochodził z jednego z państw członkowskich programu Neuron II.


Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni Wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Dokładne informacje dostępne w dokumencie „Call text”
.

Dofinansowanie (koszty pośrednie):

Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie.

Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 • 20% w przypadku uczelni państwowych
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych
 • 20% w przypadku instytutów naukowych PAN
 • 15% w przypadku instytutów badawczych
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw


Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

 

 1. W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 11 marca 2013.
 2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (maj 2013) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie pełnych wniosków do 25 czerwca 2013.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2013 poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 4. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania Polscy partnerzy będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBR.
 5. Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów ds. Projektów Międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Ważne terminy:

10 stycznia 2013 - rozpoczęcie konkursu

11 marca 2013 - termin nadsyłania wniosków wstępnych (pre-proposals)

16 maja 2013 - rozstrzygnięcie pierwszego etapu

25 czerwca 2013 - termin nadsyłania wniosków pełnych (full proposals)

Październik 2013 - rozstrzygnięcie konkursu

Początek 2014 - rozpoczęcie finansowania zwycięskich projektów

Partnerzy uczestniczący w konkursie:

 

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation – Flanders (FWO), Belgia
 • Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Kanada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Québec (Kanada)
 • Academy of Finland (AKA), Finlandia
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Icelandic Centre for Research (RANNIS), Islandia
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MOH), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • National Research Fund (FNR), Luksemburg
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development & Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Swedish Research Council (SRC), Szwecja


Kontakt w ERA-NET NEURON II:

Strona internetowa konkursu: http://www.neuron-eranet.eu/en/405.php

Dr. Petra Lüers
Project Management Agency
Member of the German Aerospace Center
Health Research
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn
Germany
e-mail:
tel: +49-228-3821-1194

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
e-mail:
tel. +48 22 39 07 109

Do pobrania:

Call text

Status prawny:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-01-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-16 09:40:10.131446 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-01-15 13:24:11.345467 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-01-14 09:40:10 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie 2 konkursu w ramach ERA-NET ECO-INNOVERA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 8 stycznia 2013 roku otwarto 2 konkurs ERA-NET Eco-Innovera na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie eko-innowacji pt.: „Boosting Eco-Innovation through joint cooperation in research”. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 

 1. System Innovation
 2. Sustainable Processes and Products
 3. Recycling; re-use of waste and water

 

Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów wynosi 36 miesięcy. Na finansowanie polskich podmiotów rekomendowanych do dofinansowania w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 tys. euro.

 

Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum 3 (w przypadku udziału ŚMP – 2) i maksimum 5 grup badawczych, z przynajmniej 3 (w przypadku udziału ŚMP – 2)  państw uczestniczących w finansowaniu konkursu. Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

 

 • jednostki naukowe;
 • przedsiębiorstwa.

 

Konkurs przebiega dwuetapowo. Termin składania wniosku wstępnego (pre-proposal) mija 8 kwietnia 2013 roku o godz. 12:00. Koordynator projektu składa wspólny wniosek wstępny w języku angielskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: www.eco-innovera.eu/submissioncall2.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu ERA-Net Eco-Innovera:  www.eco-innovera.eu/jointcall2 

 

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.

 

Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie. Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 

 • 20% w przypadku uczelni państwowych,
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych,
 • 20% w przypadku instytutów naukowych PAN,
 • 15% w przypadku instytutów badawczych,
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

 

Do pobrania:

Call text

Applicant Guideline

Pre-proposal template


Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

 

Ołesia Witowska
Email:
Tel: +48 515061513

 

Dział Zarządzania Programami

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED


 Status prawny:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz.U. z 2010 Nr 179 poz. 1206);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1)

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-01-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:10:34.017665 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-01-11 13:10:33 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o konkursie: MARTEC II call 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że  otwarty został jednoetapowy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze z dziedziny technologii morskich organizowany przez konsorcjum projektu ERA NET MARTEC II. W konkursie uczestniczy 14 krajów partnerskich.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że  dnia 18.12.2012 otwarty został jednoetapowy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze z dziedziny technologii morskich organizowany przez konsorcjum projektu ERA NET MARTEC II. W konkursie uczestniczy 14 krajów partnerskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II; polskie jednostki naukowe mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie razem z polskimi przedsiębiorstwami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez MARTEC.

 

Obszary tematyczne wspierane przez NCBR:

 

A.    Obszary zorientowane na cele w określonych dziedzinach tematycznych:

a)    Shipbuilding
b)    Maritime equipment and services
c)    Ship and port operations
d)    Inland water and intermodal transport
e)    Offshore industry / technology
f)    Offshore structures for renewable energy
g)    Fishing /aquaculture


B.    Działania zintegrowane:

a)    Safety and security
b)    Environmental impact
c)    Human elements


NCBR dysponuje budżetem w wysokości 1 000 000 EUR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach dotyczących wyżej wymienionych obszarów badawczych. Warunkiem formalnym udziału polskiej jednostki naukowej w projekcie jest udział w nim polskiego przedsiębiorstwa.


Data rozpoczęcia naboru wniosków: 18 grudnia 2012,
Data zakończenia naboru wniosków: 30 kwietnia 2013.

 

Strona internetowa poświęcona konkursowi: http://www.martec-era.net/opencall

 

Jednostki zainteresowane szukaniem partnerów mogą skorzystać z formularzy znajdujących się na stronie internetowej konsorcjum MARTEC: http://www.martec-era.net/index.php?index=67

 

Kontakt w NCBR:

Wojciech Piotrowicz

e-mail:

tel.: + 48 22 39 07 297

kom.: + 48 785 661 476

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:20:53.684287 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-12-20 13:20:53 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Programu Badań Stosowanych

Program Badań Stosowanych skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych.


Opis Programu oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych


Nabór wniosków prowadzony jest od 19 grudnia 2012 r. do 1 lutego 2013 r. (o godz. 16:00). Wnioski przyjmowane są wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: https://osf.opi.org.pl.


Wszelkie pytania związane z konkursem PBS prosimy kierować na adres e-mail: .

Pliki do pobrania:

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:32:37.030103 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-12-19 13:32:36 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Programu Patent Plus

 

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/.

 

Nabór wniosków jest jednoetapowy i rozpoczyna się w dniu 19 grudnia 2012 r. i kończy w dniu 18 stycznia 2013 r. (o godz. 23:59). Wnioski należy przesyłać w wersji papierowej na adres:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa
z dopiskiem:  I Konkurs Programu Patent Plus

 

oraz elektronicznej na adres z dopiskiem I KONKURS PROGRAMU PATENT PLUS.

Wszelkie pytania związane z I konkursem Patent Plus prosimy kierować na adres e-mail:

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 15:04:32.90455 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-01-15 13:34:00.425097 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-12-19 15:04:32 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Drugi konkurs w ramach programu ERA-NET Transcan

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 14 grudnia 2012 roku otwarto drugi konkurs ERA-NET Transcan na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie badań translacyjnych w onkologii pt.:

 

„Translational research on primary and secondary prevention of cancer”

 

Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to 3 lata. Na finansowanie polskich podmiotów wyłonionych w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem 1,5 miliona euro.

 

Wymagania (skrót):

 

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.

 

Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe o charakterze translacyjnym.

 

Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum trzech (3) i maksimum siedmiu (7) grup badawczych, z przynajmniej trzech (3) różnych państw uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie nie może być również więcej niż dwie (2) grupy badawcze z tego samego kraju. Grupa badawcza (nie więcej niż jedna) z kraju, który nie jest partnerem w niniejszym konkursie może uczestniczyć w projektach, jeżeli jest w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków (potwierdzenie w formie pisemnej), przy czym należy pamiętać, że ogólna liczba grup badawczych w danym konsorcjum nie może przekroczyć siedmiu (7). 

 

Dokładne informacje dostępne w dokumentach: „Call text” oraz „Guidelines for applicants”.

 

Procedura:

 

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

 

W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 15 lutego 2013.

 

 1. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (kwiecień 2013) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie pełnych wniosków do 24 czerwca 2013.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 poprzez wybór przez panel merytorycznie najlepszych wniosków i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 3. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.
 4. Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Koszty pośrednie:

 

Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie. Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 

 • 20% w przypadku uczelni państwowych oraz instytutów naukowych PAN,
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych,
 • 15% w przypadku instytutów badawczych,
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

 

Partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • French National Cancer Institute (INCa), Francja
 • ARC French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MOH), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • National Research Fund (FNR), Luksemburg
 • Dutch Cancer Society (DCS), Holandia
 • The Research Council Norway (RCN), Norwegia
 • Norwegian Cancer Society (NCS), Norwegia
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Institute of Oncology Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu (IOB), Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu Transcan:

 

http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=77

 

Do pobrania:

Call text

Guidelines for Applicants

Pre-proposal application form

 

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

 

Marcin Chmielewski

Tel: +48 (22) 39 07 109

 

Małgorzata Ziemińska

Tel: +48 (22) 39 07 140, +48 785 661 475

 

Dział Zarządzania Programami

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:18:10.902592 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-12-17 13:18:10 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

IV edycja programu LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informuje, że ogłasza czwarty konkurs w Programie LIDER.

 

 

Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

 

Program adresowany jest do osób, które:

 1. nie ukończyły 35 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu),
 2. posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2007 r. (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu), bądź ukończone studia II stopnia,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką”, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

 

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą musi być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

 
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie http://www.ncbr.gov.pl/lider.

 

Termin naboru wniosków: 17.12.2012 r. – 15.02.2013 r.

 

Wypełniony elektronicznie wniosek w dwóch wersjach językowych należy przesłać w systemie sop.ncbr.gov.pl, a także dodatkowo wydrukować i przesłać w wersji papierowej na adres Centrum, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, do dnia 15.02.2013 r. (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera, bądź zarejestrowania wpływu Wniosku w kancelarii Centrum), podpisany przez Wnioskodawcę oraz upoważnionego reprezentanta Jednostki. Wraz z wnioskiem należy złożyć do NCBR wymagane załączniki określone w regulaminie konkursu (w tym kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora bądź tytułu zawodowego magistra).

 


Kontakt:
dr Barbara Pastuszek-Lipińska
e-mail:  

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:31:03.662226 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-12-17 13:31:03 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

8 konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 17 grudnia 2012 r. został ogłoszony 8 międzynarodowy konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU. Tematyka 8 konkursu IMI obejmuje:

 

 • ND4BB TOPIC 1: INNOVATIVE TRIAL DESIGN AND CLINICAL DRUG DEVELOPMENT8; SUBTOPIC 1C WP6: CONDUCT OF CLINICAL STUDIES SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF MEDI4893, A MONOCLONAL ANTIBODY TARGETING STAPHYLOCOCCUS AUREUS ALPHA TOXIN;
 • ND4BB TOPIC 3: DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF NEW DRUGS COMBATTING GRAM – NEGATIVE INFECTIONS;
 • DEVELOPING AN AETIOLOGY-BASED TAXONOMY OF HUMAN DISEASE;
 • EUROPEAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELL BANK.


Termin składania wniosków mija 19 marca 2013 r. Wnioski można składać jedynie przez system elektroniczny – SOFIA (Submission OF Information Application). Budżet konkursu stanowi wkład pieniężny Komisji Europejskiej oraz wkład ‘in kind’ przedsiębiorstw zrzeszonych w Europejskiej Federacji Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA (NCBR nie jest stroną finansującą projekty wyłonione w konkursie). Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej: http://www.imi.europa.eu/content/8th-call-2012

Oraz w dokumentach:


W dniu 9 stycznia 2013 r. odbędzie się webinarium dotyczące tematu DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF NEW DRUGS COMBATTING GRAM – NEGATIVE INFECTIONS zorganizowane przez IMI JU; szczegóły organizacyjne i formularz rejestracyjny są dostępne pod poniższym linkiem: http://www.imi.europa.eu/events/2012/12/11/imi-8th-call-webinar-gram-negative-bacteria-repeat

Informacji dotyczących konkursu udziela w NCBR:
Aleksandra Mościcka-Studzińska
e-mail:
Tel.: +48 785 662 015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:57:20.955096 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-12-17 13:57:20 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

II Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dnia 10 grudnia b.r. został otwarty międzynarodowy, II konkurs w ramach Joint Programming on combating Neurodegenerative Disease.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  przystąpiło do konkursu w obszarze badań klinicznych pt.:
 
„European research projects for the evaluation of health care policies, strategies and interventions for Neurodegenerative Diseases "

i przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurodegeneracyjne:

 

 • Alzheimer’s disease and other dementias
 • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
 • Prion disease
 • Motor neuron diseases
 • Huntington’s disease
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)


Planowany okres realizacji projektu – do 3 lat.

Wnioski mogą składać jedynie konsorcja międzynarodowe, utworzone przez minimum 3 i maksimum 8 zespołów badawczych z co najmniej 3 różnych krajów.

Termin składania wniosków międzynarodowych (full-proposal) upłynie 21 marca 2013 r.

 

Rejestracja wniosku:


Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/2012-joint-transnational-calls/open-calls/healthcare-evaluation/

oraz w zamieszczonym poniżej do pobrania ogłoszeniu konkursowym.
http://www.neurodegenerationresearch.eu/fileadmin/Documents/2012/Call_Documents/2012_Calls/Healthcare_Evaluation/Call_Text_JPND_Health_Care2.pdf

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.


Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie. Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 

 • 20% w przypadku uczelni państwowych,
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych,
 • 20% w przypadku instytutów naukowych PAN,
 • 15% w przypadku instytutów badawczych,
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.


Bliższe informacje dotyczące Country specific information można znaleźć pod adresem:

Poland_country_specific_information_Health_Care


Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Michał Podniesiński
tel. 22 39 07 276
e-mail:

Katarzyna Moczulska
tel. 515 061 519
e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:58:44.308827 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-12-17 13:58:44 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

15. Konkurs w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza 15. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET.

 

Cel przedsięwzięcia:

 

Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

        

Program adresowany jest do:

 

zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). W międzynarodowym projekcie w ramach Inicjatywy CORNET oprócz zrzeszenia bierze również udział jednostka naukowa (Research Performer).

 

Dofinansowanie:

 

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską (zrzeszenie branżowe i jednostkę naukową).

 

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:

 • do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową;
 • do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie.

 

Nabór wniosków:

Nabór wniosków rozpoczął się dnia 1 grudnia 2012 r. i potrwa do 28 marca 2013 r. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej oraz papierowej.

 

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-12-14 11:14:20.608474 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-12-14 11:11:08.721777 Anna Zalewska usunięcie zdjęcia [image1.jpg]
3 2012-12-14 11:11:08.687789 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-12-14 11:09:52.55677 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-12-14 11:09:14.328896 Anna Zalewska modyfikacja
6 2012-12-14 11:08:25.084767 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-12-14 11:08:03.572802 Anna Zalewska modyfikacja
8 2012-12-14 11:14:20 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2012-12-14 11:07:11.88543 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [image1.jpg]

V konkurs (JTC 2013) w ramach ERA-NET E-Rare

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 7 grudnia 2012 rozpoczęła się V edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.


Temat konkursu:

 


European Research Projects on Rare Diseases.
 


Cel konkursu:

Umożliwienie badaczom pochodzącym z różnych krajów rozpoczęcia współpracy naukowej, skupiającej się na realizacji projektów badawczych w dziedzinie chorób rzadkich. Zgłaszany projekt powinien zakładać wymianę wiedzy i doświadczeń, wskazując wyraźną wartość dodaną współpracy. Tematyka powinna obejmować badania nad jedną lub wieloma chorobami rzadkimi (według definicji UE). W konkursie nie będą finansowane badania rzadkich nowotworów, rzadkich chorób zakaźnych i rzadkich przypadków niepożądanego działania leków.
 
Wymagania (skrót):

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.
Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe o charakterze translacyjnym. W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy (3), a maksymalnie sześć (6) grup badawczych, z co najmniej trzech (3) różnych krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie nie może być również więcej niż dwie (2) grupy badawcze z tego samego kraju. Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie E-Rare mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków, przy czym należy pamiętać, że ogólna liczba grup badawczych w danym konsorcjum nie może przekroczyć sześciu (6).    
Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Dokładne informacje dostępne w dokumentach: „Call text” oraz „Guidelines for applicants”.

Dofinansowanie (koszty pośrednie):

Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie.

Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 • 20% w przypadku uczelni państwowych
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych
 • 20% w przypadku instytutów naukowych PAN
 • 15% w przypadku instytutów badawczych
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw


Dokładne informacje dostępne dokumencie „Guidelines for applicants”.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

 

 1. W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 31 stycznia 2013.
 2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (kwiecień 2013) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie pełnych wniosków do 29 maja 2013.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2013 poprzez wybór przez panel merytorycznie najlepszych wniosków i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 4. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania Polscy partnerzy będą proszeni o złożenie w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.
 5. Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Ważne terminy:

7 grudnia 2012 - 31 stycznia 2013 – nabór wniosków wstępnych (pre-proposals)

Połowa kwietnia 2013 - rozstrzygnięcie pierwszego etapu

Połowa kwietnia 2013 - 29 maja 2013 - nabór wniosków pełnych (full proposals)

Październik 2013 - rozstrzygnięcie konkursu

Połowa 2014 - rozpoczęcie finansowania najlepszych projektów

Partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
Belgia - The Research Foundation Flanders (FWO)
Belgia - Fund for Scientific Research (FNRS)
Hiszpania - Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Kanada - Canadian Institutes of Health Research Institute of Genetics(CIHR-IG)
Kanada - Fonds de recherché du Quebec-Sante (FRQS)
Francja - Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Niemcy - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Izrael - Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO/MOH)
Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Rumunia - Executive Agency for Higher Education, Research, Development& Innovation Funding (UEFISCDI)
Szwajcaria - Swiss National Science Foundation (SNSF)
Turcja - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
Węgry - University Pecs (UNIPECS)
Węgry - Hungarian Scientific Research Fund(OTKA)
Włochy - Ministry of Health (MoH)

Kontakt E-Rare:

Strona internetowa konkursu: http://www.e-rare.eu/joint-call/5th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2013

Dr. Michaela GIRGENRATH
Tel: + 49 (0) 228 3821 1775
Mail:

oraz

Dr. Michaela FERSCH
Tel: + 49 (0) 228 3821 1864
Mail:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
e-mail:
tel. +48 22 39 07 109


Do pobrania:

Guidelines for applicants

Call text

Wniosek wstępny (Pre-proposal)

Status prawny:
 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz.U. z 2010 Nr 179 poz. 1206);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:14:51.637902 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-12-11 13:14:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Dyrektor
Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju ogłasza
I konkurs w ramach Programu SPIN-TECH.
 
Cel główny przedsięwzięcia
Zwiększenie zaangażowania Państwowych Jednostek Badawczych (PJB) w proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych za pośrednictwem spółek celowych (SC).
 
Cele szczegółowe

 • inwentaryzacja oferty komercyjnej PJB prowadzących badania stosowane;
 • wzrost efektywności komercjalizacji wyników badań PJB;
 • wzmocnienie roli spółek celowych jako pośredników pomiędzy PJB a otoczeniem biznesowym (przedsiębiorcami, instytucjami finansowymi).

    
Program adresowany jest do:

 • Państwowych Jednostek Badawczych - uczelni wyższych, instytutów badawczych,  instytutów naukowych PAN oraz ich konsorcjów mających zamiar utworzenia spółki celowej;
 • obecnie funkcjonujących spółek celowych utworzonych w przez Państwowe Jednostki Badawcze.


Przeznaczenie dofinansowania
Dotacja oraz pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

Przykładowe działania  podlegające dofinansowaniu
W ramach Fazy A pre spin:

 • identyfikacja i ocena potencjału komercjalizacyjnego praw własności intelektualnej PJB/SC;
 • analiza i wybór możliwych ścieżek komercjalizacji praw własności intelektualnej PJB/SC;
 • przeprowadzenie wyceny praw własności przemysłowej PJB/SC;
 • powołanie spółki celowej;

W ramach Fazy B spin:

 • obsługa transferu technologii, w tym wycena wartości praw własności intelektualnej, sprzedaż praw lub ich licencjonowanie;
 • zakładanie spółek spin-off z udziałami SC;
 • wsparcie doradcze dla spółek spin-off wykorzystujących prawa własności intelektualnej wniesionych aportem do SC;
 • opracowanie procedur działania i biznes planu SC.


Maksymalna wartość projektu: 200 000 euro

Nabór wniosków
Nabór rozpoczyna się dnia 30 listopada 2012 r. i trwa 60 dni. Ostatnim dniem naboru jest dzień 28 stycznia 2013 r. Niezbędnym warunkiem skutecznego złożenia Wniosku o dofinansowanie  jest jego nadanie do NCBR dnia 28 stycznia 2012 r. do godziny 23:59 (w przypadku przesłania Wniosku pocztą albo kurierem decyduje data nadania w placówce pocztowej albo u kuriera) lub jego złożenie w kancelarii NCBR do dnia 28 stycznia 2013 r. do godz. 16:00.

Kontakt
Odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z programem można uzyskać pod telefonem:
22 39 07 143
Beata Potwardowska
Koordynator Programu SPIN-TECH
lub pisząc na adres:

W sprawach dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz wypełniania kosztorysu i harmonogramu informacje można uzyskać pod telefonem:
22 39 07 358
Przemysław Paczos
Główny Specjalista
Dział Finansowy

Pobierz dokumenty

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-11-30 12:13:16.280114 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2012-11-30 12:13:16.243354 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [stbm_1.jpg]

Nabór wniosków w ramach ‘Small Grant Scheme’ otwarty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 informuje o rozpoczęciu z dniem 1 grudnia 2012 r. naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów  tzw. ‘Small Grant Scheme’ na projekty badawcze realizowane przez kobiety w naukach technicznych.

 

Więcej informacji

 

Jednocześnie zapraszamy na warsztaty konsultacyjnedotyczące zasad aplikowania o środki w ramach‘Small Grant Scheme’.

 

Więcej informacji i rejestracja

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 14:05:41.459875 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-11-30 14:05:41 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nowy konkurs wspierający B+R, z udziałem funduszy kapitałowych

Przedsięwzięcie pilotażowe

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 

 

 

 

Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2012 r. uruchomiony został nabór ofert na wspólną realizację przedsięwzięcia BRIdge VC (Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych). Nabór wniosków do przedmiotowego przedsięwzięcia potrwa do 31 stycznia 2013 r.

 

Całkowity budżet NCBR na finansowanie przedsięwzięcia wynosi 240 000 000 zł.

 

Przedsięwzięcie BRIdge VC składa się z dwóch komponentów, komponentu inwestycyjnego i doradczego:

 1. w ramach komponentu inwestycyjnego przedsięwzięcia, Centrum zaprasza do wspólnej realizacji przedsięwzięcia fundusze typu venture capital, wspólnie z którymi planowane jest stworzenie nie więcej niż dwóch publiczno-prywatnych instrumentów (nie funduszy VC) finansowania rozwoju i komercjalizacji projektów w obszarze wysokich technologii, na zasadach analogicznych do zasad funkcjonowania funduszu Venture Capital.
 2. w ramach komponentu doradczego przedsięwzięcia, Centrum zaprasza do wspólnej realizacji przedsięwzięcia firmy doradcze posiadające doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych w zakresie komercjalizacji B+R, wspólnie z którymi planowane jest zapewnienie wsparcia doradczego dla projektów B+R finansowanych przez NCBR.

 

Poniżej omówione i załączone zostały dokumenty pomocne w zrozumieniu istoty przedsięwzięcia, oraz przygotowaniu oferty na jego wspólną realizację.

 

Założenia Bridge VC. Dokument omawia cele przedsięwzięcia, istotę współpracy jaka ma być realizowana w ramach BRIdge VC, oraz definiuje kategorie podmiotów z którymi Centrum wspólnie chce realizować przedsięwzięcie.

 

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

 

Założenia komponentu inwestycyjnego BRIdge VC. Dokument dookreśla założenia dot. realizacji komponentu inwestycyjnego, omówione w dokumencie „Założenia BRIdge VC”. Omawiany dokument formułuje zarys istotnych postanowień przyszłej umowy na wspólną realizację komponentu inwestycyjnego BRIdge VC i będzie stanowił ramy dla negocjacji prowadzonych z funduszami venture capital.

 

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

 

Założenia komponentu doradczego BRIdge VC. Dokument dookreśla, założenia dot. realizacji komponentu doradczego, omówione w dokumencie „Założenia BRIdge VC”. Omawiany dokument formułuje zarys istotnych postanowień przyszłej umowy na wspólną realizację komponentu doradczego BRIdge VC i będzie stanowił ramy dla negocjacji prowadzonych z firmami doradczymi.

 

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

 

Regulamin selekcji partnerów do wspólnej realizacji BRIdge VC.Regulamin określa zasady na jakich prowadzony będzie wybór partnerów (fundusze VC i firmy doradcze) z którymi Centrum wspólnie zrealizuje przedsięwzięcie

 

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

 

Regulamin zespołu. Projekt regulaminu pracy zespołu ekspertów ds. selekcji partnerów BRIdge VC, określa zasady na jakich pracował będzie ww. Zespół.

 

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

 

Wzór oferty inwestycyjnej. Wzór oferty inwestycyjnej który obowiązuje fundusze venture capital składające oferty na wspólną realizację komponentu inwestycyjnego BRIdge VC.

 

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

 

Wzór oferty doradczej. Wzór oferty doradczej który obowiązuje firmy doradcze składające oferty na wspólną realizację komponentu doradczego BRIdge VC.

 

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

 

Preferowany profil branżowy. Lista branż z których partnerzy będą brani pod uwagę w procesie selekcji

 

W celu pobrania dokumentu, kliknij tutaj

 

Wszelkie pytania dotyczące przedsięwzięcia BRIdge VC należy kierować na adres e-mail:

Pilot program of

NATIONAL CENTER FOR RESEARCH ND DEVELOPEMENT

 

 

 

 

Public-private support for R&D commercialization, in partnership with capital funds

 

We would like to kindly inform, that on November 26th 2012 we have launched call for offers for joint investments in high technology projects based on R&D called BRIdge VC (Public-private support of R&D outputs’ commercialization, with assistance of capital funds). Call for offers ends on January 31st 2013.

 

Total budget, which NCRD assigns toward implementation of the program amounts to 240 000 000.

 

Program BRIdge VC comprises two components, the investment component and the consulting component:

 1. within the framework of investment component, NCRD invites venture capital funds to joint implementation of the program, which will amount to creation of maximum two public-private vehicles (not VC funds) dedicated to investments in high technology start-ups based on R&D, within the financing regime used by venture capital funds.
 2. within the framework of consulting component, NCRD invites consulting companies, with experience in running consulting projects in the area R&D commercialization, to joint implementation of the program, which will amount to delivery of consulting & coaching support for R&D projects financed by NCRD

 

Documents useful in understanding the program and preparing offer for its joint implementation, have been presented (and enclosed) bellow.

 

BRIdge VC Program. Document describes goals of the program, nature of the joint implementation, entities to whom Center addresses the invitation for joint cooperation.

 

In order to obtain document, please click here

 

BRIdge VC investment component brief. Document briefs on detailed rules concerning implementation of investment component, which have been signaled in “BRIdge VC program” document. The document in question formulates key provisions of future joint cooperation agreement, and as such forms basis for negotiations between Center and venture capital funds.

 

In order to obtain document, please click here

 

BRIdge VC consulting component Brief. Document (Polish version only) briefs on detailed rules concerning implementation of consulting component, which have been signaled in “BRIdge VC program” document. The document in question formulates key provisions of future joint cooperation agreement, and as such forms basis for negotiations between Center and consulting companies.

 

In order to obtain document, please click here

 

Regulations on selecting partners for joint implementation of BRIdge VC.The regulations stipulates rules which apply to selecting partners (venture capital funds and consulting companies), with whom NCRD will jointly implement the program.

 

In order to obtain document, please click here

 

Regulations on selecting team. Draft regulations sets-up framework for operation of team selecting partners for BRIdge VC program.

 

In order to obtain document, please click here

 

Investment offer template.Template of investment offer, is obligatory for venture capital funds, presenting offer for joint implementation of investment component of BRIdge VC.

 

In order to obtain document, please click here

 

Consulting offer template.Template of consulting offer, is obligatory for consulting companies, presenting offer for joint implementation of consulting component of BRIdge VC.

 

In order to obtain document, please click here

 

Prefered sectoral profile. List of sectors, of which the partners will be taken into consideration during the selection process.

 

In order to obtain document, please click here

 

All questions concerning the BRIdge VC program, should be directed to e-mail addres

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 15:22:36.107783 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-01-15 13:27:41.275684 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-11-26 15:22:36 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach - nowe konkursy

Dyrektor
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ogłasza konkursy

na wykonanie projektów w ramach strategicznego projektu badawczego

pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach:

 

 

 

 

 1. Wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym (ogłoszenie konkursowe)
 2. Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny (ogłoszenie konkursowe)
 3. Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych (ogłoszenie konkursowe)
 4. Opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych (ogłoszenie konkursowe)


Wniosek należy sporządzić i przesłać on-line za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl. Termin składania wniosków upływa w dniu 9 stycznia 2013 r. o godzinie 16.00.
Dodatkowo należy dostarczyć do NCBR wersję papierową wniosku z wymaganymi podpisami i załącznikami w terminie 7 dni roboczych po dniu zamknięcia naboru Wniosków w systemie OSF, tj. do dnia 18 stycznia 2013 r., do godziny 16.00 (decyduje data wpływu).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 39 07 274, 22 39 07 275, 515 061 514, 515 061 524 lub 515 061 520.

Dokumenty konkursowe i wzory załączników do wniosku:

 1. Regulamin przeprowadzania konkursów
 2. Wzór wniosku na wykonanie projektu (PDF)
 3. Wymagane elementy umowy konsorcjum
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 5. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których przedsiębiorca ubiega się o pomoc publiczną


Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (Dz. U. Nr  96, poz. 616, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200),
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411),
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:29:26.439883 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-11-26 13:29:26 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie pierwszego konkursu w ramach ERA-CAPS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 19 listopada 2012 roku otwarto pierwszy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie biologii molekularnej roślin.

 

Temat konkursu: “Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences”

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych międzynarodowych projektów badawczych w zakresie biologii molekularnej roślin. Tematyka konkursu obejmuje wszystkie obszary tematyczne z ww. zakresu.

Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to 3 lata.

 

Na finansowanie polskich podmiotów wyłonionych w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem 1,5 miliona euro.

 

Konkurs przebiega jednoetapowo. Koordynator projektu składa wspólny wniosek w języku angielskim drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: https://elan.dfg.de/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi w terminie do dnia 15 lutego 2013 roku.

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.

 

Bliższe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.eracaps.org/joint-calls/era-caps-calls.

 

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

 

Edyta Roman

Email:

Tel: 22 39 07 141, 785660158

 

Pliki do pobrania:

Call Notice

Guidelines for Application

FAQ

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:13:16.123244 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-11-20 13:13:16 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu (w grudniu 2012 r.) wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II, pt.:

„European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” .

 

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine;
 • Diagnostics;
 • Targeted delivery systems.

Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum 3 i maksimum 7 grup badawczych, z przynajmniej 2 różnych państw uczestniczących w konkursie oraz muszą zawierać partnerów zaliczających się do minimum dwóch grup wnioskodawców spośród następujących trzech wyodrębnionych:

 • uczelnie wyższe i instytuty badawcze;
 • szpitale, placówki służby zdrowia i organizacje zdrowotne;
 • przedsiębiorstwa.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu EuroNanoMed: www.euronanomed.net

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zamieszczane na stronie NCBR po ogłoszeniu konkursu.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie wstępne (PDF)


Kontakt w NCBR:

Aleksandra Mościcka-Studzińska

Tel: + 48 785 66 20 15

Dział Zarządzania Programami

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:19:38.027553 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-11-14 13:19:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie 1 konkursu tematycznego w ramach BONUS-185

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż  dnia 12 listopada 2012 r. został otwarty 1 międzynarodowy konkurs tematyczny „Viable ecosystem”  w ramach programu BONUS-185.

 

Tematyka projektów konkursowych dotyczy następujących obszarów badawczych:

 

 1. Understanding the Baltic Sea ecosystem structure and functioning
 2. Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment
 3. Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea
 4. Improving the capabilities of the society to respond to the current and future challenges directed to the Baltic Sea region
 5. Developing improved and innovative observation and data management systems, tools and methodologies for Marine information needs in the Baltic Sea region

 

NCBR przeznaczyło w konkursie na finansowanie  projektów z udziałem polskich wykonawców  1,5 mln euro.

 

Wnioski w języku angielskim powinny zostać złożone  online za pomocą BONUS Electronic Proposal System (EPSS) przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

 

Termin elektronicznej rejestracji wniosków mija 14 stycznia 2013, godzina 17:00 CET. Termin składania pełnych wniosków mija 14 lutego 2013 r., godzina 17:00 CET.

 

Informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej: www.bonusportal.org/call2012


Polskie jednostki uczestniczące w projektach, które po ocenie międzynarodowej znajdą się wśród projektów rekomendowanych do finansowania, będą zobowiązane złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie w języku polskim.

 

Pliki do pobrania:

 

http://www.bonusportal.org/files/2465/BONUS_Briefing_19_Viable_ecosystem.pdf

http://www.bonusportal.org/files/2456/2012_Guide_for_BONUS_applicants_Viable_ecosystem.pdf

http://www.bonusportal.org/files/2457/2012_Guide_for_BONUS_evaluators_Viable_ecosystem.pdf

http://www.bonusportal.org/files/2458/2012_Guide_for_BONUS_participants.pdf

 

Kontakt w NCBR:
Ołesia Witowska
e-mail:
Tel: +48 515061513

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:06:00.288497 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-11-12 13:06:00 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie 1 konkursu innowacyjnego w ramach BONUS-185

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż  dnia 12 listopada 2012 r. został otwarty 1 międzynarodowy konkurs  innowacyjny w ramach programu BONUS-185.

 

Tematyka projektów konkursowych dotyczy następujących obszarów:

 

1.     Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

1.1.Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea

2.     Developing improved and innovative observation data management systems, tools and methodologies for marine information needs in the Baltic Sea region

2.1.Developing and testing innovative in situ remote sensing and laboratory techniques

2.2.User-driven new information and communication services for marine environment, safety and security in the Baltic Sea area

 

 

NCBR przeznaczyło w konkursie na finansowanie projektów z udziałem polskich wykonawców  250 tys. euro.

 

Wnioski w języku angielskim powinny zostać złożone online za pomocą BONUS Electronic Proposal System (EPSS) przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

 

Termin elektronicznej rejestracji wniosków mija 12 lutego 2013 r., godzina 17:00 CET. Termin składania pełnych wniosków mija 12 marca 2013 r., godzina 17:00 CET.

 

Informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej: www.bonusportal.org/call2012


Polskie jednostki uczestniczące w projektach, które po ocenie międzynarodowej znajdą się wśród projektów rekomendowanych do finansowania,  będą zobowiązane złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie w języku polskim.

 

Pliki do pobrania:

http://www.bonusportal.org/files/2490/BONUS_Briefing_20_innovation_call_2012.pdf

http://www.bonusportal.org/files/2461/2012_Guide_for_BONUS_applicants_Innovation.pdf

http://www.bonusportal.org/files/2462/2012_Guide_for_BONUS_evaluators_Innovation.pdf

http://www.bonusportal.org/files/2458/2012_Guide_for_BONUS_participants.pdf

 

Kontakt w NCBR:
Ołesia Witowska
e-mail:
Tel: +48 515061513

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:07:09.769383 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-11-12 13:07:09 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie trzeciego konkursu w ramach ERA-NET CHIST-ERA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 30 października otwarto trzeci konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach projektu ERA-NET CHIST-ERA.


Konkurs obejmuje dwa tematy:

 

 1. Intelligent User Interfaces (IUI)
 2. Context- and Content-Adaptative Communication Networks (C3N)

 

Na finansowanie polskich jednostek w projektach wyłonionych w ramach obu powyższych tematów NCBR dysponuje łącznym budżetem w wysokości 500 000 EUR.


Termin elektronicznego składania wniosków w języku angielskim upływa 22 stycznia 2013 r. o godzinie siedemnastej centralnego czasu europejskiego (22 January 2013, 17:00 CET).


Termin ogłoszenia listy wniosków rekomendowanych do finansowania to czerwiec 2013r.

Polskie jednostki uczestniczące w projektach, które po ocenie międzynarodowej znajdą się wśród projektów rekomendowanych do finansowania,  będą zobowiązane złożyć do Centrum wniosek o dofinansowanie w języku polskim, w terminie trzech miesięcy od opublikowania listy rankingowej.


Realizacja wyłonionych projektów rozpocznie się we wrześniu 2013 roku.


Szczegóły konkursu w języku angielskim zawarto na stronie internetowej konsorcjum Chist-Era pod adresem:  http://www.chistera.eu/call-2012-announcement
 

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Wojciech Piotrowicz
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Email:
Tel.:  +48 22 39 07 297
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-10-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:08:55.627399 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-10-31 13:08:55 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Pierwszy konkurs w ramach GO_GLOBAL.PL


 

Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza konkurs w ramach przedsięwzięcia pilotażowego
GO_GLOBAL.PL WSPARCIE INNOWACYJNYCH FIRM KOMERCJALIZUJĄCYCH WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RYNKACH ŚWIATOWYCH
 

 


Cel główny przedsięwzięcia: wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

 

 • przygotowanie do wejścia na rynki międzynarodowe poprzez ocenę możliwości komercjalizacji innowacyjnego produktu lub usługi oraz siły konkurencji;
 • opracowanie planu wejścia na wybrany, docelowy rynek;
 • pozyskanie kapitału VC lub inna forma internacjonalizacji.


Adresatami przedsięwzięcia są mikro lub małe lub średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy:

 

 • posiadają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 31 grudnia 2008 r. i prowadzą ją nieprzerwanie do dnia złożenia Wniosku;
 • działają w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, zgodnie z definicją Eurostat;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.).


Przeznaczenie dofinansowania: wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające  w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe, w szczególności na:


Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

 

 • opracowanie strategii internacjonalizacji, biznesplanu lub programu rozwoju innowacyjnej firmy;
 • analiza rynków międzynarodowych, w tym zakupy specjalistycznych raportów badania rynków;
 • trening i coaching w zakresie: wymogów prawnych i kulturowych rynku, zarządzania własnością intelektualną, przygotowania oferty do negocjacji;
 • identyfikacja kluczowych klientów/partnerów biznesowych;
 • współpraca  z zagranicznymi doradcami biznesowymi ds. rozwoju rynków innowacyjnych w zakresie nawiązywania kontaktów, fine-tuningu strategii rynkowej oraz przygotowywaniu taktyki wejścia na rynek;
 • warsztaty z udziałem potencjalnych inwestorów finansowych;
 • profesjonalna wycena oferty przez VC;
 • rozpoczęcie współpracy w zakresie B+R lub produkcji.


Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000 zł.

System informatyczny umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych jest dostępny pod adresem internetowym https://sop.ncbir.pl od dnia 22 października 2012 r. Termin zakończenia naboru wniosków upływa w dniu 5 grudnia 2012 r.  

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: lub pod numerami telefonu: 669 488 804 i 669 488 786.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-10-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-16 09:34:41.851293 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-10-22 09:34:41 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Trzeci polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają trzeci wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami analogicznymi jak dla Inicjatywy EUREKA.

 

Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel środków narodowych, będących w dyspozycji NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Israel). NCBR i MATIMOP/ISERD pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI dla wyłonionych w konkursie projektów.

 

 1. Harmonogram konkursu
 2. Etapy konkursu
 3. Kryteria kwalifikowalności wnioskodawców
 4. Pozostałe kryteria dla składanych projektów międzynarodowych
 5. Polska – zasady finansowania
 6. Izrael – zasady finansowania
 7. Dane kontaktowe

 

1.  Harmonogram konkursu

 

I etap konkursu


15 października 2012 – ogłoszenie III konkursu polsko – izraelskiego na projekty badawczo – rozwojowe, realizowanego w ramach Inicjatywy EUREKA, nabór wspólnych wniosków (formularze Eureka Project Form oraz wstępne Umowy o współpracy)


15 stycznia 2013 - zakończenie naboru wspólnych wniosków


2 kwietnia 2013 – zakończenie oceny wspólnych projektów w ramach I etapu konkursu (ocena  formalna oraz ocena merytoryczna).


Po zakończeniu oceny projektów w I etapie konkursu, zaproszenie do składania krajowych wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu konkursu.


II etap konkursu


6 maja 2013 – zakończenie naboru krajowych wniosków o dofinansowanie


24 maja 2013 – zakończenie oceny formalnej krajowych wniosków o dofinansowanie, skierowanie wniosków do oceny merytorycznej w ramach II etapu konkursu


Sierpień / wrzesień 2013 - Ustalenie listy projektów do dofinansowania przez strony (NCBR i MATIMOP/ISERD)


Rozpoczęcie procedury podpisywania umów z partnerami z wybranych projektów, po otrzymaniu przez te projekty statusu EUREKA.


 2.  Etapy konkursu


Konkurs jest dwuetapowy.


W I etapie wykonawcy są zobowiązani do złożenia drogą elektroniczną:

 

 • Eureka Project Form (formularz projektu zawierający opis projektu w języku angielskim, złożony przez przedsiębiorcę – lidera projektu w imieniu wszystkich członków konsorcjum projektowego równolegle do NCBR oraz do MATIMOP/ISERD),
 • wstępnej umowy o współpracy (Consortium/Cooperation Agreement), której zapisy będą regulowały stosunki między partnerami, sposób zarządzania projektem, kwestie związane z ochroną praw własności i przewidywanym sposobem komercyjnego wykorzystania jego rezultatów,

 

określających odpowiednio: opis projektu, jego szacunkową wartość oraz wstępne zasady funkcjonowania konsorcjum. Ocena merytoryczna projektów odbywa się w gronie polsko – izraelskich ekspertów.

Formularz Eureka Project Form dostępny jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/download-project-application-form

 

 • Eureka Project Form powinien być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich członków konsorcjum projektowego. Podpisy uprawnionych przedstawicieli wszystkich członków konsorcjum projektowego, w formie zeskanowanej muszą zostać przesłane razem z formularzem projektu jako integralna część wspólnego wniosku składanego w pierwszym etapie konkursu.
 • Formularze projektu mają zawierać dokładnie sprecyzowane koszty po stronie partnerów.
 • Lista projektów zakwalifikowanych do złożenia krajowych wniosków o dofinansowanie (do II etapu konkursu) będzie wspólnie akceptowana przez NCBR oraz MATIMOP/ISERD.

 

W II etapie, wykonawcy z wybranych projektów będą zobowiązani do złożenia szczegółowej dokumentacji projektowej (wniosku o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami), określającej konkretne zaangażowanie zadaniowe i finansowe każdego z członków konsorcjum. Wnioski o dofinansowanie są opracowywane zgodnie z narodowymi wymogami. Wnioski o dofinansowanie są poddane ocenie krajowej, której wyniki są podstawą do ustalenia listy projektów międzynarodowych do dofinansowania w ramach konkursu.

 

 • Wnioskodawcy, którzy na podstawie oceny formularzy projektu Eureka Project Form zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu otrzymają instrukcje z NCBR lub z MATIMOP/ISERD odnośnie do wypełnienia krajowych wniosków o dofinansowanie. Wzór wniosku o dofinansowanie jest analogiczny do wniosku o dofinansowanie udziału w projekcie EUREKI.
 • Wnioski o dofinansowanie należy składać zgodnie z krajowymi procedurami obowiązującymi w Izraelu oraz w Polsce.
 • Wnioski o dofinansowanie projektu powinny być złożone odrębnie przez każdego członka konsorcjum realizującego projekt.
 • Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 6 maja 2013 r. Do tego dnia należy przesłać kompletne wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej w 1 egzemplarzu na adres Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w wersji elektronicznej na adres hanna.sroczynska@ncbr.gov.pl . Treść wersji papierowej i elektronicznej musi być tożsama.

 

Lista projektów międzynarodowych do dofinansowania opracowywana jest przez polsko – izraelskich ekspertów.

 

 

 • W przypadku projektów finalnie wyłonionych do dofinansowania, w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zostanie podpisana umowa o wykonywanie i finansowanie projektu międzynarodowego realizowanego w konkursie polsko-izraelskim w ramach Inicjatywy EUREKA. Umowa ta zostanie podpisana z każdym z partnerów projektu wyłonionego do dofinansowania z osobna.

 

 3.  Kryteria kwalifikowalności wnioskodawców

 

 

 • Konsorcja projektowe powinny składać się z co najmniej 1 małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy mającego siedzibę na terenie RP oraz 1 małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy z Izraela, z których jeden jest liderem konsorcjum. Ponadto, w Polsce w skład konsorcjum mogą wchodzić, w roli partnera, jednostki naukowe.
 • Partnerzy z innych państw również mogą uczestniczyć w konkursie, ale nie będą oni finansowani przez NCBR ani przez OCS.

 

 4.  Pozostałe kryteria dla składanych projektów międzynarodowych

 

 • Projekt powinien być realizowany przy współudziale uczestników z obu państw, przy założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadań badawczych (min. 30 % kosztów projektu dla jednej ze stron).
 • Projekt biorący udział w konkursie powinien charakteryzować się innowacyjnością oraz wartością dodaną, wynikającą ze współpracy pomiędzy uczestnikami z obu państw (tj. wspólna baza wiedzy, komercyjne zastosowania itp.).
 • Projekt powinien być realizowany zgodnie z wynegocjowaną Umową o Współpracy zawierającą elementy określone w dokumencie Eurostars Consortium Agreement - Skeleton obowiązującym w programie Eurostars.
 • Okres trwania projektu: maksymalnie 36 miesięcy.


 5.  Polska – zasady finansowania

 

 • Projekt powinien być realizowany zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie projektu zawartą z NCBR, Umową o Współpracy zawartą pomiędzy członkami konsorcjum oraz zgodnie z informacjami podanymi w formularzu projektu

i wniosku o dofinansowanie.

 • Podmiotem uprawnionym do dofinansowania w Polsce, w ramach wyłonionego projektu, może być: przedsiębiorca, jednostka naukowa. W przypadku wnioskodawcy niepodlegającego przepisom dotyczącym pomocy publicznej, poziom dofinansowania może wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu. W przypadku, gdy wnioskodawcy są przedsiębiorcami, warunki i tryb udzielenia im dofinansowania podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej, w szczególności przepisom Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215 poz. 1411, ze zm.).
 • Zadania badawcze obejmują badania przemysłowe oraz prace rozwojowe rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
 • Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia instytucjom finansującym raportów z realizacji projektu. Tryb i wzory raportów, zgodnych z wzorami obowiązującymi dla projektów EUREKI, zostaną określone dla beneficjentów realizujących projekty, przez odpowiednie instytucje prowadzące konkurs (dla polskich partnerów – formularze raporty przygotowuje i przekazuje NCBR).


 6.  Izrael – zasady finansowania

 

 • Według odrębnych zasad określonych przez MATIMOP/ISERD.


 7.  Dane kontaktowe


Polska:
NCBR


Hanna Sroczyńska
Starszy specjalista / Senior advisor
Sekcja współpracy międzynarodowej / International Cooperation Unit
e-mail:
Tel.: + 48 22 39 07 307

Iwona Bogucka (informacje na temat procedur EUREKA)
EUREKA NPC- NCBR
e-mail:
Tel.: +48 785 66 20 13

Pomocą w poszukiwaniu partnerów projektowych w Izraelu służą:

Ambasada RP w Tel Awiwie
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Dominika Nowak, Pan Marek Zieliński
tel. +972 3 5446246,
e-mail:

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Magdalena Zwolińska
Departament Promocji Gospodarczej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel.: +48 22 432 86 43
e-mail:
www.een.org.pl, www.parp.gov.pl


Izrael:
MATIMOP/ISERD

Uzi Bar Sadeh
Program Manager
T: +972-3-511-8185
F: +972 3517 7655
e-mail:
www.matimop.org.il
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-10-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-10-16 11:03:53.072731 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Pierwszy konkurs w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy”

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.


Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorcy.


Nabór wniosków rozpoczyna się 24 września, a kończy 22 listopada 2012 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-09-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-09 13:12:56.465211 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-09-24 13:12:56 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs w ramach projektu M-ERA.NET

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dniu 20 września 2012 r. został otwarty konkurs w ramach projektu M-ERA.NET.

 

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 

Integrated Computational Materials Engineering (ICME)

Secondary raw materials

Design of new Interfaces, surfaces and coatings

Hybrid composites

Materials for energy systems

 

NCBR, jako członek konsorcjum M-ERA.NET, przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących projekty badawcze  budżet w wysokości 1,5 mln euro. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez M-ERA.NET.

 

Konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez międzynarodowe konsorcjum poprzez system elektroniczny na stronie https://www.vdivde-it.de/meranet-submission/

 

Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. Do drugiego etapu dopuszczone zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 250% budżetu krajowego.

 

Termin zakończenia pierwszego etapu mija 27 listopada 2012.

 

Drugi etap przebiega równolegle na poziomie międzynarodowym i krajowym. Polega on na złożeniu pełnego wniosku w języku angielskim w systemie elektronicznym oraz na przesłaniu do NCBR w języku polskim wniosku o dofinansowanie z NCBR. Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys. Przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące dokumenty:

 • Informację o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • oświadczenia o:
 • nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,
 • niepozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej i braku obowiązku zwrotu pomocy nałożonego decyzją KE dokumenty (jeżeli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą)
 • Analizę porównawczą - (efekt zachęty) wykazująca spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów dzięki otrzymaniu pomocy: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu, b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu, c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt, d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu (Dotyczy tylko dużego przedsiębiorcy)

 

Formularz wniosku o dofinansowanie NCBR a także wzory oświadczeń zostaną opublikowanie na stronie konkursu w najbliższym czasie.

Po dokonaniu oceny wniosków (napisanych w języku angielskim) przez międzynarodowy panel ekspertów i ustaleniu listy rankingowej, wnioski o dofinansowanie NCBRzostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Termin zakończenia drugiego etapu mija 23 kwietnia 2013 roku.

 

Więcej informacji na stronie https://www.m-era.net/call2012

 

 

Kontakt w NCBR:

 

Katarzyna Samsel

Dział Zarządzania Programami

e-mail: katarzyna.samsel@ncbr.gov.pl

Tel.: + 48 22 39 07 156

Kom.:+48 515 061 556

 

 

Do pobrania:

 

Call Announcement

Guide for Proposers

Frequently Asked Questions

Pre Proposal

Zasady udziału polskich podmiotów

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-09-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:22:02.337263 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-09-21 13:22:02 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na projekty polsko-norweskie otwarty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
ogłasza konkurs główny tzw. ‘core call’ na projekty polsko-norweskie

 


1.    Obszary tematyczne objęte konkursem:

 

 • Ochrona środowiska
 • Zmiany klimatyczne, w tym badania polarne
 • Zdrowie
 • Nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju
 • Równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.


2.    Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 

 • Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).


3.    Projekty partnerskie/ Promotor projektu:

 

 • Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski
 • Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za projekt
 • Kierownik projektu (Principal Investigator) - pochodzi z jednej z polskich instytucji należącej do konsorcjum utworzonego na potrzeby projektu.


4.    Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


Na dofinansowanie projektów w ramach obszarów tematycznych, wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 38 713 827 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte zarówno projekty o charakterze badawczym (basic research) jak i aplikacyjnym (applied research), ze szczególnym wskazaniem na projekty aplikacyjne w obszarze „Ochrona środowiska”.


5.    Wartość dofinansowania

 

 • Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem
 • Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 150 000 EUR, natomiast maksymalna 1 000 000 EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – do 3 lat
 • Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2016 r.


6.    Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów


Termin zamknięcia konkursu upływa 30 listopada 2012 r. System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 29 września 2012 r.


Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 30 listopada 2012 r.


Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor projektu.


Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na  nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie.


Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbr.gov.pl/en/norwaygrants.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-09-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 14:03:04.308199 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-09-17 14:03:04 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs 1.3.1/1/2012/POIG

Dokumentacja dla Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” POIG w 2012 r. (Konkurs 1.3.1/1/2012/POIG):

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 

 1. Ogłoszenie o konkursie.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu.
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – część szczegółowa.
 4. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG - część ogólna (tzw. cz. I obejmuje informacje na temat kryteriów formalnych jednakowych dla wszystkich działań Programu).
 5. Lista branż z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii objętych wsparciem w konkursie.
 6. Zakres minimalny umowy konsorcjum.
 7. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.
 8. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie 1.3.1 PO IG.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 1.3.1 PO IG.
 3. Studium wykonalności 1.3.1 PO IG.
 4. Instrukcja wypełniania Studium wykonalności 1.3.1 PO IG.
 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań.
 6. Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 7. Harmonogram płatności na lata.
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG.
 9. Ankieta dla Wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w Działaniu 1.3 POIG.
 10. Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 11. Załącznik nr Ib do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA BIZNESOWEGO:

 

 1. Tabele finansowe1-4 dot. Konsorcjanta biznesowego.
 2. Wzór Deklaracji Konsorcjanta biznesowego (zgodnie z obowiązującym wzorem dla Konsorcjanta biznesowego).
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 4. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Konsorcjant biznesowy ubiega się  o pomoc publiczną (składane w przypadku, gdy Konsorcjant biznesowy nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą).
 5. Wzór Oświadczenia Konsorcjanta biznesowego o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.
 6. Oświadczenie Konsorcjanta biznesowego dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG.
 7. Ankieta dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IG - Konsorcjanta biznesowego  zgodna z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG.


DOKUMENTY DODATKOWE:

 

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów (NABS).
 2. Wykaz dziedzin nauki i techniki (według klasyfikacji OECD).
 3. Wykaz czasopism prowadzony przez MNiSW.
 4. Zalecenia MRR dot. kwalifikowalności podatku VAT.
 5. Wytyczne MRR w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 6. Wytyczne MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
 7. Rozporządzenie KE (WE) nr 800/2008.
 8. Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
 9. Stanowisko GDOŚ z dnia 7 stycznia 2011 r. dotyczące załączania Załącznika 1b do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


DOKUMENTY DO UMOWY:

 

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu 1.3.1 POIG.
 2. Harmonogram płatności.
 3. Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3. PO IG.


Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Działania można kierować na:

 

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu) na adres mailowy: ,
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: .


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-09-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-09-05 13:21:30.123633 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-09-05 13:21:30 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkursy nr 1/POKL/4.3/2012 i 2/POKL/4.3/2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 6 sierpnia 2012 r. zostały ogłoszone konkursy zamknięte:

 

 • nr 1/POKL/4.3/2012 – z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 100 000 000 PLN,
 • nr 2/POKL/4.3/2012 – z kwotą środków na dofinansowanie projektów w wysokości 40 000 000 PLN,

na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór wniosków w obu konkursach będzie trwał do dnia 28 września 2012 r.

Prosimy o zapoznanie się z do dokumentacjami konkursowymi wraz z załącznikami:

Dokumentacja konkursowa nr 1/POKL/4.3/2012.
Załączniki:


Dokumentacja konkursowa nr 2/POKL/4.3/2012.
Załączniki:


Instytucja Pośrednicząca przedstawia również, jako materiał uzupełniający, raport końcowy z badania ewaluacyjnego Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020, który stanowił podstawę do określenia obszarów kształcenia będących przedmiotem obu konkursów.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-08-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-08-08 10:20:12.001781 Anna Zalewska dodanie pliku [eu_2020_raport_koncowy_14_05.docx]
2 2012-08-08 10:20:11.893173 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-08-06 10:20:11 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie konkursu nr 3/2012 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komitet Sterujący Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż dnia 23 lipca 2012 r. został otwarty konkurs nr 3/2012 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Regulamin przeprowadzenia konkursu, instrukcja wypełniania wniosku oraz wykaz tematów projektów zgłoszonych do realizacji w ramach konkursu są dostępne na stronie www.ncbr.gov.pl/dobr. Nabór wniosków, w elektronicznym generatorze wniosków OSF, możliwy będzie w dniach od 25 lipca 2012 r. do 5 września 2012 r., pod adresem: https://osf.opi.org.pl.


W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu OSF (rejestrowania i obsługi wniosków składanych w formie elektronicznej) uprzejmie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie tel.: +48 22 35 17 101 lub +48 22 35 17 104.


Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu nr 3/2012 prosimy kierować na adres e-mail:   lub bezpośrednio do osób:
Krzysztof Łaba         tel.: + 48 22 39 07 266
Katarzyna Wilbik        tel.: + 48 22 39 07 265
Angelika Grześkowiak    tel.: + 48 22 39 07 266

Wykaz dokumentów  związanych z konkursem nr 3/2012:

 

 1. Regulamin przeprowadzenia konkursu nr 3/2012;
 2. Wykaz tematów - Konkurs 3/2012
 3. Załącznik nr 5 do Regulaminu przeprowadzenia konkursu nr 3/2012 – założenia szczegółowe projektów;
 4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu;
 5. Procedura aplikacyjna;
 6. Projekt Umowy o wykonanie i finansowanie projektu – konkurs nr 3/2012 w przypadku pełnego finansowania projektu przez Centrum;
 7. Projekt Umowy o wykonanie i finansowanie projektu – konkurs nr 3/2012 w przypadku deklarowania wkładu własnego przez Wnioskodawcę.
 8. Projekt ZTT do tematu (PINIA i DAGLEZJA)
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-07-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-08-08 10:11:40.704238 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-07-24 10:11:40 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

7 konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 17 lipca b.r. został ogłoszony 7 międzynarodowy konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU. 7 konkurs IMI obejmuje tematy:

 • Developing a framework for rapid assessment of vaccination benefit/risk in Europe;
 • Incorporating real-life clinical data into drug development.

 

Termin składania wniosków mija 9 października 2012 r. Wnioski można składać jedynie przez system elektroniczny – SOFIA (Submission OF Information Application). Budżet konkursu stanowi wkład pieniężny Komisji Europejskiej oraz wkład ‘in kind’ przedsiębiorstw zrzeszonych w Europejskiej Federacji Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA (NCBR nie jest stroną finansującą projekty wyłonione w konkursie).

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-5


Oraz w dokumentach:

 

Pod poniższym linkiem dostępne jest Narzędzie do Poszukiwania Partnerów w konkursach ogłaszanych przez IMI: http://www.imi.europa.eu/content/partner-search


Informacji dotyczących konkursu udziela w NCBR:
Aleksandra Mościcka-Studzińska
e-mail:
Tel.: 785-662-015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-07-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:56:26.364689 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-07-23 13:56:26 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Informuje, iż 24 maja b.r. został otwarty 6 międzynarodowy konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU. Termin składania wniosków mija 9 lipca 2012 r. Wnioski będą mogły być składane przez system elektroniczny - SOFIA, który zostanie uruchomiony 29 maja b.r.

Na budżet konkursu składa się wkład pieniężny Komisji Europejskiej oraz wkład ‘in kind’ przedsiębiorstw wchodzących w skład Europejskiej Federacji Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA.

Tematem 6 konkursu IMI jest:

Combating Antibiotic Resistance: NewDrugs4BadBugs (ND4BB)

złożony z dwóch podtematów:

 

 • Topic 1: Innovative Trial Design & Clinical Drug Development
 • Topic 2: Learning from success and failure & Getting Drugs into Bad Bugs

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-4

http://www.imi.europa.eu/content/info-material-and-publication

http://www.imi.europa.eu/events/2012/05/11/imi-6th-call-webinars

http://www.imi.europa.eu/events/2012/04/24/stakeholder-forum-2012

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Aleksandra Mościcka-Studzińska
e-mail:
Tel. 785-662-015

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-05-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:55:11.385513 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-05-28 13:55:11 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

14. KONKURS W RAMACH INICJATYWY CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 14. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.


NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.


Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET. Wniosek ten składa w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego wybrany lider konsorcjum. Termin złożenia wniosku międzynarodowego upływa 28 września 2012 r.


Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny będzie wkrótce pod adresem www.cornet-era.net.


Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego), zgodnie z zasadami dofinansowania udziału w projekcie międzynarodowych w ramach Inicjatywy CORNET (dokument 1), przedkłada NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu (dokument 2). Termin składania wniosków krajowych upływa 28 września 2012 r. [wersja elektroniczna wysłana na adres ], oraz 14 października 2012 r. [wersja papierowa]; za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego.


Informujemy, że istnieje możliwość dokonania wcześniejszej oceny formalnej kwalifikowalności polskich wnioskodawców do uzyskania dofinansowania projektu przez NCBR. Zainteresowani wnioskodawcy mogą w tym celu składać do NCBR wnioski wstępne (dokument 3), obejmujące część informacji wymaganych we wniosku krajowym. Wnioski wstępne, wraz z załącznikami, należy składać do Centrum w wersji elektronicznej i papierowej, w terminie do 10 września 2012 r.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chciałoby również serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 14. konkursu Inicjatywy CORNET. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca bieżącego roku w Berlinie. Szersze informacje dotyczące spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: www.cornet-era.net/partnering_event_berlin.html. Ilość dostępnych miejsc dla uczestników spotkania jest ograniczona.


Wnioski krajowe o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „14. konkurs CORNET”


Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
Adam Kaźmierczak
tel. 515 061 551
e-mail:

Dokumenty do pobrania:


1.    Zasady udziału polskich Wnioskodawców
2.    Wniosek krajowy o dofinansowanie projektu
3.    Wniosek wstępny o dokonanie oceny formalnej Wnioskodawcy


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-05-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 14:13:57.78012 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-05-14 14:13:57 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie siódmego konkursu w ramach JU ENIAC

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 4 maja 2012 roku otwarto siódmy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanoelektroniki.  

Siódmy konkurs ENIAC-2012-2 jest dedykowany finansowaniu projektów wspierających aktywności związane z Pilot Line Key Enabling Technologies.

Szczegółową tematykę konkursu określa dokument Annual Work Programme 2012.


Na finansowanie polskich podmiotów NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie Centrum mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Konkurs przebiega dwuetapowo. Koordynator projektu składa wspólny wniosek wstępny w języku angielskim poprzez system elektroniczny EPSS dostępny na stronie konkursu pod adresem http://www.eniac.eu/web/call/call7_EPSS.php, w terminie do 14 czerwca 2012 roku. Wniosek pełny należy złożyć do 13 września 2012 roku. Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do finansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.

                                                                    .  
Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej, warunków konkursu, tematyki itd. można uzyskać na stronach internetowych JU ENIAC, pod adresem: http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call7_2012-2.php

Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela:

Maria Bojanowska
Email:
Tel.:  +48 515 061 549
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-05-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:52:12.698905 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-05-04 13:52:12 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie konkursu w ramach JU ARTEMIS


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 19 kwietnia 2012 roku otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie systemów wbudowanych.  

Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkurs ARTEMIS JU NCBR dysponuje budżetem w wysokości 1 000 000 euro. O dofinansowanie Centrum mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Konkurs przebiega jednoetapowo. Koordynator projektu składa wspólny pełny wniosek w języku angielskim w terminie do 6 września 2012 roku. Wniosek należy złożyć poprzez system elektroniczny dostępny pod adresem:  
https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp?CALL_ID=477&SUBSCHEME_ID=JTI-CP-ARTEMIS

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do finansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.          
                                                               .  
Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej, warunków konkursu, tematyki itd. można uzyskać na stronach internetowych JU ARTEMIS, pod adresem: http://www.artemis-ju.eu/call2012

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Maria Bojanowska
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych INFOTECH
e-mail:
Tel.:  +48 515 061 549

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-04-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:48:13.127443 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-04-20 13:48:13 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

MARTEC II Call 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że nabór wniosków na projekty badawcze w dziedzinie technologii morskichw konkursie Maritime Technologies Call 2012 organizowanym przez konsorcjum projektu ERA NET MARTEC II będzie trwał w okresie 2 – 30 kwietnia 2012 r. W konkursie uczestniczy 12 krajów partnerskich (Białoruś, Niemcy, Dania, Hiszpania, Islandia, Finlandia, Francja, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja oraz Wielka Brytania).

 

Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II; polskie jednostki naukowe mogą wnioskować o dofinansowanie tylko razem z polskimi przedsiębiorstwami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez MARTEC.

 

Obszary tematyczne wspierane przez NCBR:

 

A.        Obszary zorientowane na cele w określonych dziedzinach tematycznych:

 

 • Shipbuilding
 • Maritime equipment and services
 • Ship and port operations
 • Inland water and intermodal transport
 • Offshore industry / technology
 • Offshore structures for renewable energy
 • Fishing /aquaculture

 

B.         Działania zintegrowane:

 

 • Safety and security
 • Environmental impact
 • Human elements

 

NCBR dysponuje budżetem w wysokości 1 mln EUR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach dotyczących wyżej wymienionych obszarów badawczych. O dofinansowanie mogą wnioskować polskie przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe zgodnie z wymogami prawa krajowego.

 

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany jednoetapowo:

 

 1. Od 2 do 30 kwietnia 2012 r. (17:00 CET) międzynarodowe konsorcja projektowe składają wspólne wnioski w języku angielskim za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.martec-era.net/opencall/.
 2. Po zamknięciu konkursu wnioski zostaną poddane międzynarodowej ocenie merytorycznej.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w 2012 r. poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 4. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie do NCBR, zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny Zespól Ekspertów ds. Projektów Międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).
 5. Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o dofinansowaniu polskich podmiotów.

 

Partnerzy uczestniczący w konkursie:

 

 1. National Academy of Sciences of Belarus – NASB – Białoruś
 2. Danish Maritime Authority – DMA – Dania
 3. Associations of Finnish Marine Industries – AFMI – Finlandia
 4. Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing – MEDDTL – Francja
 5. Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas – INNOVAMAR – Hiszpania
 6. Icelandic Maritime Administration – IMA – Islandia
 7. Federal Ministry of Economics and Technology – BMWi – Niemcy,
 8. Research Council of Norway – RCN – Norwegia
 9. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju – NCBiR – Polska
 10. Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii - Stiintifice Universitare – UEFISCDI – Rumunia
 11. Scientific and Technological Research Council of Turkey – TUBITAK – Turcja
 12. Technology Strategy Board – TSB – Wielka Brytania

 

Kontakt w NCBR:

 

Jakub Sypień

Koordynator projektu ERA-NET MARTEC

e-mail:

tel.:  +48 515 061 539

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zespół ds. Projektów Badawczych
(Konkurs ERA-NET MARTEC II)
ul. Nowogrodzka 47a 
00-695 Warszawa

Do pobrania:

 

Call Text
Informacja dla Wnioskodawców
Ulotka konkursu Maritime Technologies Call 2012

Status prawny:

 

 1. Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 2. Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 3. Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 4. Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-04-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 16:09:11.677032 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-04-05 16:09:11 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

 

 

 

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach

Programu GRAF-TECH

 

Program skierowany jest do konsorcjów naukowych (konsorcjum musi się składać z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorcy) oraz centrów naukowo-przemysłowych podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, mające na celu opracowanie innowacyjnych produktów na bazie grafenu.

 

Głównym celem Programu GRAF-TECH jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez praktyczne wykorzystanie wyników badań nad grafenem ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu tego materiału. 

 

Nabór wniosków rozpocznie się 5 kwietnia a zakończy 4 czerwca 2012 r.

 

Informacje na temat Programu i konkursu  publikowane są na stronie:

 

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/graf-tech/

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-03-30 14:54:02.251132 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-03-30 14:54:02 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2012-03-30 14:40:04.705648 Anna Zalewska dodanie pliku [program_graf_tech_rc.pdf]
4 2012-03-30 14:40:04.675869 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [gtm.jpg]

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II Konkurs Programu INNOTECH

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program INNOTECH jest programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym    wskazaniem na obszar wysokich technologii.

Warunkiem koniecznym udziału w Programie jest, aby podmioty wnioskujące o środki finansowe na realizację projektów podejmowały działania badawcze, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe,  oraz prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie  i wprowadzenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii.

Celem Programu INNOTECH jest:

 

 

 • Zwiększenie liczby innowacji technologicznych,
 • Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe,
 • Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkaimi badawczymi sektora publicznego.


Program INNOTECH ma przyczynić się do zwiększenia udziału produktów wysokich technologii w strukturze przychodów przedsiębiorstw uczestniczących w Programie, co przełoży się na stworzenie podstaw, szybszego niż obecnie, wzrostu udziału produktów wysokich technologii w PKB polskiej gospodarki.

Nabór wniosków, w elektronicznym generatorze wniosków OSF, możliwy będzie w dniach od 02 kwietnia 2012 do 02 maja 2012 roku, pod adresem https://osf.opi.org.pl.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu OSF (rejestrowania i obsługi wniosków składanych w formie elektronicznej) uprzejmie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie tel.:  +48 22 35 17 101 lub +48 22 35 17 104.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: .

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-03-20 08:55:47.479718 Anna Grabowska modyfikacja
2 2012-03-16 08:55:47 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie konkursu w ramach Era - Net Transport II

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 marca 2012 r. otwarto konkurs na projekty badawcze w temacie „STEPPIN STONES - Best Practices for making Mobility Patterns more Sustainable” organizowany w ramach programu ERA – NET TRANSPORT II.

Tematyka i cele konkursu:

Szczegóły dotyczące obszaru tematycznego konkursu STEPPING STONES znajdują się w dokumencie „Call text”.  Celem konkursu jest wspieranie długotrwałego zrównoważonego rozwoju transportu w Europie co wydaje się niezwykle istotne ze względu na ciągle rosnąca liczbę pojazdów poruszających się po europejskich drogach i ich użytkowników.

Wymagania:

Konsorcjum projektowe musi składać się z podmiotów pochodzących z co najmniej 2 różnych państw biorących udział w konkursie (Polska, Niemcy, Szwecja, Holandia).  Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy. NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 100 tys. euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach.
Dokładne informacje nt. wymagań dostępne są w dokumencie: „Call text”.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany jednoetapowo:

 • Od 1 marca 2012 r. do 7 czerwca 2012 r. (godzina 16:00 CET) międzynarodowe konsorcja projektowe składają wspólne wnioski w języku angielskim za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://www.transport-era.net/action-groups/ent22-stepping-stones.html.
 • Po zamknięciu konkursu wnioski zostaną poddane międzynarodowej ocenie merytorycznej.
 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w 2012 r. poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 • Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie do NCBR.
 • Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o dofinansowaniu polskich podmiotów.


Ważne terminy:


1 marca 2012 r. – 7 czerwca 2012 r. (16:00 CET) – nabór wniosków międzynarodowych,
lipiec/sierpień 2012 r. – rozstrzygnięcie konkursu,
sierpień/wrzesień 2012 r. – składanie wniosków o dofinansowanie do NCBR,
październik-grudzień 2012 – rozpoczęcie realizacji projektów

Partnerzy uczestniczący w konkursie:

 

 • The Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (Niemcy)
 • The National Centre for Research and Development NCBR (Polska)
 • The Swedish Transport Administration (Szwecja)
 • The Agency NL, NL Environment (Holania)


Kontakt w ENT II:


Strona internetowa konkursu:
http://www.transport-era.net/action-groups/ent22-stepping-stones.html

Sekretariat konkursu:


Anette Enemark
Tetraplan
email:
tel. 45 3373 7137

Kontakt w NCBR:


Piotr Pryciński
Sekcja Zarządzania Programami Badań Stosowanych INFOTECH
e-mail:
tel. 48 515 061 558

Do pobrania:


call text
informacja dla wnioskodawców
ulotka konkursu STEPPING STONES

Status prawny:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:11:53.815033 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-03-07 13:11:53 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Informuje, iż 6 marca b.r. został otwarty  5 międzynarodowy konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU.

Termin składania wniosków upływa 16 maja 2012 r. Wnioski będą mogły być składane poprzez system elektroniczny, który zostanie uruchomiony 14 marca b.r.

Na budżet konkursu wynoszący 80 milionów euro składa się wkład pieniężny Komisji Europejskiej oraz wkład ‘in kind’ przedsiębiorstw wchodzących w skład Europejskiej Federacji Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA.

Tematem 5 konkursu IMI jest:

European Lead Factory

złożony z dwóch podtematów:

 

 • European Screening Centre
 • Joint European Compound Collection

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-3

oraz

http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/5th_Call/5thCall_Topics_Final.pdf


Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

dr Izabela Rzepczyńska
e-mail:
Tel. 515-061-529

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:53:33.241571 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-03-06 13:53:33 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie szóstego konkursu w ramach JU ENIAC

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 23 lutego 2012 roku otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanoelektroniki.  

Celem projektów realizowanych pod szyldem JU ENIAC ma być tworzenie oraz udoskonalanie technologii z zakresu nanoelektroniki. Ich realizacja ma wpływać na zwiększenie konkurencyjności przemysłu europejskiego, a co za tym idzie stwarzanie możliwości pojawiania się nowych rynków i zastosowań w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. Szczegółową tematykę konkursu określa dokument Annual Work Programme 2012.


Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach szóstego konkursu JU ENIAC NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie Centrum mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Konkurs przebiega dwuetapowo. Koordynator projektu składa wspólny wniosek wstępny w języku angielskim poprzez system elektroniczny dostępny pod adresem http://www.eniac.eu/web/calls/call5_EPSS.php, w terminie do 12 kwietnia 2012 roku. Wniosek pełny należy złożyć do 14 lipca 2012 roku. Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do finansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR                                                                         .  
Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej, warunków konkursu, tematyki itd. można uzyskać na stronach internetowych JU ENIAC, pod adresem: http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call6_2012-1.php

Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela:

Maria Bojanowska
Email:
Tel.:  +48 515 061 549


Pliki do pobrania


Warunki konkursu (Guide for Applicants)


Annual Work Programme 2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:51:06.79695 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-03-05 13:51:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Piąty konkurs w ramach Inicjatywy AAL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 29 lutego 2012 roku został otwarty piąty konkurs w ramach Inicjatywy AAL (Ambient Assited Living Joint Programme).


Tematem konkursu jest: „ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home” (Rozwiązania oparte na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych służące wspomaganiu osób starszych w codziennych, domowych czynnościach życiowych).


Piąty konkurs, podobnie jak poprzednie, skierowany jest do zespołów międzynarodowych (min. 3 niezależne podmioty z 3 różnych krajów członkowskich AAL) wnioskujących o finansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Wnioski projektowe oceniane będą przez międzynarodowych ekspertów powołanych przez Stowarzyszenie AAL. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 500 000 euro na dofinansowanie projektów wybranych w procedurze konkursowej.


Większość ludzi woli żyć samodzielnie we własnych domach tak długo jak to tylko możliwe. Kiedy konieczne jest wsparcie, istnieją różne opcje: pomoc innej osoby lub wspomaganie przy pomocy nowoczesnych technologii. Obecnie głównym sposobem pomocy dla osób starszych jest opieka w rodzinie lub opieka dostarczana przez państwo. Opieka rodzinna zapewnia podstawową pomoc w życiu codziennym. Często jednak konieczna jest profesjonalna płatna opieka, takie zjawisko jest coraz częściej obserwowane w Europie.


Piąty Konkurs AAL JP ma na celu rozwój rozwiązań opartych na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT based solutions), które wspomagają osoby starsze w wykonywaniu ich codziennych czynności we własnym domu. Rozwiązania te powinny również wspomagać opiekunów osób starszych.


Tematyka piątego konkursu oscyluje wokół następujących tematów:

 

 • Self-care @ Home
 • Moving inside apartament, especially getting up from the bed or a chair
 • Personal hygiene
 • Daily meals / sufficient nutrition
 • Access to toilet / incontinence
 • Getting dressed, especially putting on socks and shoes
 • Solutions for paliative care, end-of-life services at home and domiciliary psychiatry

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na poniższej stronie internetowej: http://www.aal-europe.eu/calls/call-5-2012


Jednostki zainteresowane poszukiwaniem partnerów zapraszamy na dedykowaną dla programu AAL bazę danych: http://ps.aal-europe.eu

Partnerów można szukać również podczas dni informacyjnych:


http://www.aal-europe.eu/national-info-days-aal-call-5

Data otwarcia konkursu: 29.02.2012
Data zamknięcia: 31.05.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:02:41.124525 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-03-02 13:02:41 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Trzeci konkurs (JTC 2012) w ramach ERA-NET IB

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2012 otwarto nabór wniosków w trzeciej edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET IB. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.
NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1,5 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach.


Temat konkursu:

Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach.

Zakres przedmiotowy:

Zgłaszane projekty powinny zawierać się w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:

 

 • Improved enzyme systems for new and more efficient bioprocesses;
 • Improvement of microorganisms by metabolic engineering and synthetic and systems biology approaches;
 • Innovative down-stream processing;
 • Innovative fermentation and bio-catalytic processes, e.g. for platform chemicals, including  bio-monomers, oligomers and polymers;
 • Biological processing (including separation and conversion) of biomass, including from side streams, and other renewable carbon sources into value added products;
 • New valuable products by plant and animal cell cultures.Wymagania (skrót):

Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe.
W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 3, a maksymalnie 8 grup badawczych, z co najmniej 3 różnych krajów/regionów uczestniczących w konkursie. Koordynator projektu (jednostka koordynująca) musi pochodzić z kraju, który jest członkiem programu ERA-IB (lista agencji finansujących poniżej). Grupy badawcze z krajów nie będących partnerem w konkursie mogą uczestniczyć w projektach pod warunkiem, iż są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków. Ponadto, ich udział musi być niezbędny do osiągnięcia celu projektu.    
Wspólny wniosek międzynarodowy zostaje złożony przez koordynatora projektu w imieniu grup pochodzących z różnych państw. Poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednią organizację ze swojego kraju.
Maksymalny poziom dofinansowania udzielony polskiemu partnerowi zależy od typu wnioskodawcy (jednostka naukowa, mikro/mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca), a także od rodzaju prowadzonych badań naukowych i/lub prac rozwojowych (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe).


Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonym poniżej pliku „Informacja dla wnioskodawców”


Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

 1. W pierwszym etapie wnioskodawcy za pośrednictwem koordynatora swojego projektu nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 30 kwietnia 2012 r.
 2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych, autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie w formie elektronicznej pełnych wniosków (full proposals) do 31 lipca 2012 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku listopada 2012 r. poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 4. Po ogłoszeniu listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie z NCBR.
 5. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.Ważne terminy:

 

 • nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) – do 30 kwietnia 2012;
 • rozstrzygnięcie pierwszego etapu – pierwszy tydzień czerwca 2012;
 • nabór wniosków pełnych (full proposals) – do 31 lipca 2012;
 • ogłoszenie listy wniosków rekomendowanych do finansowania – listopad 2012;
 • rozpoczęcie finansowania zwycięskich projektów - początek 2013 r.Partnerzy biorący udział w konkursie:

IWT (Belgia), DASTI (Dania), ADEME (Francja), FNR (Niemcy), BMBF (Niemcy), SMUL (Niemcy), MOARD (Izrael), RCN (Norwegia), NCBR (Polska), FCT (Portugalia), UEFISCDI (Rumunia), FASIE (Rosja), MINECO poprzednio MICINN  (Hiszpania), TUBITAK (Turcja), TSB (Wielka Brytania) i BBSRC (Wielka Brytania).


Kontakt w ERA-IB:

Link do dokumentów konkursowych: http://www.era-ib.net/default.asp?CID=265

Sekretariat konkursu:
Susan Licumahua
T: +31-70-34 40 615
F: +31-70-34 40 787
E:

Strona internetowa programu ERA-IB:
www.era-ib.net

Kontakt w NCBR:

Małgorzata Ziemińska
e-mail:
Tel. +48 785 661 475, +48 22 39 07 140

Aleksandra Mościcka-Studzińska
e-mail:
Tel. +48 22 39 07 131

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
Do pobrania:


Call text

Guidelines for Proposals

Oficjalne ogłoszenie prasowe

Informacja dla Wnioskodawców (NCBR)Status prawny:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:16:24.711863 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-03-01 13:16:24 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs w ramach ERA-NET BIOENERGY

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 1 marca 2012 roku otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt."Biogas and Energy Crops. Innovations in biogas production and sustainable biomass for energy purposes".


Konkurs obejmuje następujące tematy:

 1. Innovative biogas production. Focal points include e.g. pre-treatment technologies, unexploited substrates, measurement/control, upgrading, management of digestate
 2. Sustainable biomass for energy purposes. Focal points include e.g. optimisation of existing and new crops by way of plant breeding or cultivation techniques, breeding and cultivation for cascading uses, harvesting/storage technologies.


Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie Centrum mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie konkursu należy złożyć do 11 maja 2012 roku wspólny dla całego konsorcjum wniosek w języku angielskim.  Wnioski zgodne z załączonym wzorem należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretariatu Konkursu (Mr. Matté Brijder, ).

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 20 sierpnia 2012 roku. Polskie jednostki zostaną ponadto poproszone o przygotowanie wniosku w języku polskim.


Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem:


http://www.eranetbioenergy.net

Informacji w NCBR udziela:
Karolina Janczykowska
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
Sekcja INFOTECH

e-mail:
tel.: + 48 22 39 07 293

kom.: + 48 515 061 554

Pliki do pobrania:
1.    Call text
2.    Pre-proposal application form - wzór

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 14:11:31.410794 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-03-01 14:11:31 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie konkursu w ramach badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

Komitet Sterujący Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż  27.02.2012 r. został otwarty konkurs 2/2012 z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz wykaz tematów i podstawowe założenia dla projektów zgłoszonych do realizacji w ramach konkursu są dostępne na stronie www.ncbr.gov.pl/dobr.

 

Termin składania wniosków mija 28.03.2012 r., godzina 12:00. Wszystkie wnioski powinny zostać złożone w kancelarii NCBR, w czterech egzemplarzach plus elektroniczna wersja wniosku. Informacja na temat procedury aplikacyjnej oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr.

 

Kontakt w NCBR:

Krzysztof Łaba

e-mail:
tel.: +48 22 39 07 266

 

Bożena Rutkowska

e-mail:

tel.: +48 22 39 07 264

 

Andrzej  Sidor
e-mail:
tel.: +48 22 39 07 268

 

Regulamin konkursu - plik pdf

 

Formularz wniosku:

plik doc

plik pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu - plik pdf

 

Wykaz założeń i tematów projektów konkursu 2/2012 - lista czterech tematów:

 

Temat 12 - Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia  

Temat 23 - Projektowanie badań empirycznych i analizy materiałów dotyczących specyfiki metod kryminalistyki w pracy służb specjalnych służb porządku publicznego 

Temat 24 - System akustycznej platformy pomiarowej dla potrzeb bezpieczeństwa informacji stworzony z wykorzystaniem interferometrycznej metody pomiaru drgań

Temat 29 - Mobilna, Trójwspółrzędna Stacja Radiolokacyjna Dalekiego Zasięgu  Pracująca w Paśmie S  

 

Procedura aplikacyjna - plik pdf

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-02-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-02-27 14:13:55.495202 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-02-27 08:59:49.282629 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-02-27 08:48:56.321482 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-02-27 14:13:55 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Program POLLUX – informacja dotycząca 1. konkursu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z agencją luksemburską Fonds National de la Recherche ogłaszają 1. konkurs w ramach Programu POLLUX w obszarze innovation in services. Obszar ten obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • bezpieczeństwo informacji: rozwój bezpiecznych zastosowań opartych o IT z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru sektorów wzrostu; bezpieczne usługi dla biznesu i społeczeństwa;

 

 • projektowanie usług dla biznesu: projektowanie i zarządzanie elastycznymi i efektywnymi strategiami usług dla biznesu i innowacyjnymi modelami biznesowymi za pomocą usług;

 

 • rozwój i działanie systemu finansowego: jakość usług świadczonych klientom, rozwój nowych produktów i usług, zarządzanie kanałami dystrybucji;

 

 • działanie sieci telekomunikacyjnych: dystrybucja i personalizacja sygnałów satelitarnych; badania inteligentnych, samoorganizujących się sieci dynamicznych w celu usprawnienia i poprawy ciągłości transmisji.


NCBR przeznacza kwotę 1 000 000 Euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.


Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy składają dodatkowo niektóre załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR: https://grants.fnr.lu.

Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 (CET).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLLUX Programme – information on 2012 call


The National Centre for Research and Development together with Fonds National de la Recherche (Luxembourg) are launching the call for proposal in the field of innovation in services, based on the Cooperation Agreement signed on 8 November 2011. The NCBR has earmarked 1 M Euro for the call.

The research priorities covered by the innovation in services field are:

 

 • Information Security and Trust Management
 • Business Service Design
 • Development and Performance of the Financial Systems
 • High-performance Telecommunication Networks


Eligible project partners:

 • For the NCBR: universities, research institutes, small and medium-sized companies.
 • For the FNR: public institutions, Luxembourg administrations and public services authorised to undertake research or technology transfer activities in their respective fields.


HOW TO SUBMIT
All proposals must be submitted by the PI no later than 14:00 (CET) before the relevant submission deadline in electronic format to the FNR online submission system https://grants.fnr.lu.
All applications have to be submitted in English. For the Polish partners the specific administrative attachments have to be submitted also in Polish.

 

CALL DOCUMENTS

 


CALL FORMS for Applicants (all forms are part of the on-line submission application and cannot be submitted alone)

 


For Polish SMEs

 


Contact person: Agnieszka Ratajczak tel. 22 39 07 147; e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-02-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 14:09:17.462639 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-02-27 14:09:17 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie konkursu w ramach KORANET

Uprzejmie informujemy, że 6 lutego 2012 r. rozpoczyna się konkurs na projekty w tematyce „technologii przyjaznych środowisku” (Green Technologies), organizowany w ramach programu KORANET.

Temat konkursu:

Tematyka projektów konkursowych dotyczy następujących obszarów badawczych:
1.    Reduction of carbon footprint: e.g. ecosystem services, ecological restoration, ecological engineering, societal impact of bio-energies
2.    Technologies for a sustainable development: e.g. fresh water security & food security improvement, natural hazard risk management (cyclones, storms, floods, droughts)
3.    Renewable energies and energy efficiency: e.g. bio-energy, biomass, solar cell, wind power, hydrogen energy, hybrid electric vehicles, fuel efficiency, energy conservation, green buildings.

Cel konkursu:

Celem konkursu w ramach KORANET jest stworzenie warunków dla długofalowej współpracy badawczej pomiędzy państwami europejskimi a Koreą Południową. Służyć ma temu m.in. tworzenie nowych i wzmacnianie już istniejących powiązań pomiędzy partnerami z Europy i Korei Południowej, a także wymiana doświadczeń i tworzenie nowej wiedzy przez partnerów z tych dwóch regionów.

Wymagania (skrót):

Konsorcjum projektowe musi składać się z podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Austria, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja), przy czym co najmniej jeden członek konsorcjum musi pochodzić z Korei Południowej. Każde konsorcjum projektowe musi wybrać dwóch koordynatorów: jednego z Korei Południowej i jednego z państwa europejskiego uczestniczącego w konkursie. Jeden z tych koordynatorów, określany jako Principal Project Coordinator, złoży wspólny wniosek międzynarodowy.

Projekt może trwać maksymalnie 24 miesiące.

Dokładne informacje dostępne w dokumencie: „Call text”.

Dofinansowanie:

Maksymalny poziom dofinansowania udzielony polskiemu partnerowi zależy od typu wnioskodawcy (jednostka naukowa, mikro / mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca), a także od rodzaju prowadzonych badań naukowych i/lub prac rozwojowych (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe). Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonym poniżej pliku „Informacja dla wnioskodawców”.

W konkursie na projekty w tematyce „technologii przyjaznych środowisku” (Green Technologies), w ramach programu KORANET, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 25 tys. euro rocznie na każdego partnera. W przypadku, gdy w jednym projekcie występuje dwóch partnerów z tego samego państwa, maksymalna wysokość dofinansowania dla obu partnerów łącznie wynosi 25 tys. euro. Dokładne informacje o zasadach przyznawania dofinansowania i kosztach kwalifikowalnych dla wnioskodawców z poszczególnych państw, w tym z Polski, przedstawione są w zamieszczonym poniżej pliku „Call text”, w szczególności w aneksie „National eligibility regulations”, znajdującym się na końcu tego dokumentu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym dokumentem.

NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 tys. euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany jednoetapowo:
1.    Od 6 lutego 2012 r. do 6 kwietnia 2012 r. (godzina 17:00 GMT) międzynarodowe konsorcja projektowe składają wspólne wnioski w języku angielskim wyłącznie poprzez internetowy system rejestracji wniosków dostępny na stronie www.ptoutline.de/koranet2.
2.    Po zamknięciu konkursu wnioski zostaną poddane międzynarodowej ocenie merytorycznej.
3.    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w lipcu/sierpniu 2012 r. poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
4.    Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie do NCBR.
Wnioski o dofinansowanie zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. programów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich podmiotów.

Ważne terminy:

6 lutego 2012 – 6 kwietnia 2012 (17:00 GMT) – nabór wniosków międzynarodowych
lipiec/sierpień 2012 r. – rozstrzygnięcie konkursu
sierpień/wrzesień 2012 r. – składanie wniosków o dofinansowanie do NCBR
październik 2012 – rozpoczęcie projektów

Partnerzy uczestniczący w konkursie:

•    Austria – Federal Ministry for Science and Research (BMWF)
•    Niemcy – Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
•    Korea Południowa– Ministry of Education, Science and Technology (MEST) and Ministry of Knowledge Economy (MKE)
•    Polska – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
•    Słowacja – Slovak Academy of Science (SAS)
•    Szwecja – Swedish Research Council (SRC)
•    Szwajcaria – Swiss National Science Foundation (SNSF)
•    Turcja – The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)


Kontakt w KORANET:
Strona internetowa konkursu: www.koranet.eu

Wspólny sekretariat konkursu: Celine Timmermans
e-mail:

Kontakt w NCBR:
Hanna Sroczyńska
Sekcja współpracy międzynarodowej
Gabinet Dyrektora
e-mail:
tel. 48 785 661 473

Do pobrania:
Call text
Informacja dla wnioskodawców

Status prawny:
•    Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
•    Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-02-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-02-06 11:59:00.531584 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-02-03 11:59:00 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Programu Badań Stosowanych

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych. Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie Programu http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych. Nabór wniosków w systemie OSF rozpocznie się dn. 1 lutego 2012 r.  z terminem zakończenia w dn. 16 marca 2012 r.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-01-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-01-26 11:48:34.846305 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-01-26 11:36:12.811448 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-01-26 11:48:34 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-01-26 11:35:29.83239 Anna Zalewska dodanie pliku [pbs_wniosek.pdf]
5 2012-01-26 11:35:29.798895 Anna Zalewska dodanie pliku [regulamin_pbs_i_konkurs_01_2012.pdf]
6 2012-01-26 11:35:29.756454 Anna Zalewska dodanie pliku [program_badan_stosowanych_opis.pdf]
7 2012-01-26 11:35:29.410849 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [pbsmbn.jpg]

Pierwszy konkurs (JTC 2012) w ramach ERA-NET NEURON II

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dziś (20 stycznia 2012) oficjalnie rozpoczyna się I edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurobiologii. Udział zgłosiło 14 agencji z 12 krajów członkowskich.


Temat konkursu:

Novel methods and approaches towards the understanding of brain diseases.


Cel konkursu:

Organizacja międzynarodowych projektów badawczych, w odpowiedzi na postęp w zakresie badań dotyczących chorób mózgu. Niniejszy konkurs nie dopuszcza możliwości finansowania rozwoju technologii i infrastruktury, projekty badawcze muszą łączyć najnowsze rozwiązania technologiczne z wybranymi założeniami badawczymi. Nie istnieją ograniczenia dotyczące poszczególnych metod lub aplikacji, mogą one obejmować m.in. techniki obrazowe (w tym optyczne, MR i techniki PET), molekularne, (epi)genetyczne, badania komórek macierzystych i różnicowania neuronów, techniki modelowania molekularnego, stymulacji magnetycznej i elektrycznej mózgu a także metody epidemiologiczne i behawioralne. Szczególnie promowane będą metody łączące najnowsze osiągnięcia oraz projekty bazujące na multidyscyplinarnej współpracy, łączące podejście teoretyczne i kliniczne.
Jednym z celów NEURON II jest wsparcie dla młodych naukowców oraz ułatwienie im integracji z konsorcjami naukowymi i zdobycie doświadczenia, cennego w karierze naukowej.
W każdym przypadku projekty powinny być zawierać nowe, ambitne pomysły i wskazywać wyraźną wartość dodaną finansowania.


Wymagania (skrót):

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.
Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe. W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy (3), a maksymalnie pięć (5) grup badawczych, z co najmniej trzech (3) różnych krajów uczestniczących w konkursie. Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków.
Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Dokładne informacje dostępne w dokumencie „Call text”.


Dofinansowanie  - szczegółowe informacje dostępne w pliku „Informacja dla wnioskodawców”.


Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

1. W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 9 marca 2012.
2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (maj 2012) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie pełnych wniosków do 25 czerwca 2012.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2012 poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
4. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania Polscy partnerzy będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBiR.
5. Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Ważne terminy:

20 stycznia 2012 – 9 marca 2012 – nabór wniosków wstępnych (pre-proposals)

16 maja 2012 - rozstrzygnięcie pierwszego etapu

Druga połowa maja 2012 - 25 czerwca 2012 - nabór wniosków pełnych (full proposals)

Czwarty kwartał 2012 – rozstrzygnięcie drugiego etapu

Początek 2013 – rozpoczęcie finansowania zwycięskich projektów


Partnerzy uczestniczący w konkursie:

1.    Austrian Science Fund (FWF), Austria,
2.    Research Foundation – Flanders (FWO), Belgia
3.    Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Kanada
4.    Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
5.    Academy of Finland (AKA), Finlandia
6.    National Funding Agency for Research (ANR), Francja
7.    Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
8.    Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
9.    Ministry of Health (MOH), Włochy
10.    National Research Fund (FNR), Luksemburg
11.    National Centre for Research and Development (NCBiR), Polska
12.    Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
13.    Ministry of Science and Innovation (MICINN), Hiszpania
14.    Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania


Kontakt w ERA-NET NEURON II:

Strona internetowa konkursu: http://www.neuron-eranet.eu/index.php

Irene Sánchez
Koordynator konkursu
e-mail:  
tel.: +34 916 038 241Kontakt w NCBiR:

Marcin Chmielewski
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
e-mail:
tel. +48 22 244 28 58 w.109Do pobrania:

Call text

Informacja dla wnioskodawców

Wniosek wstępny (Pre-proposal)


Status prawny:

•    Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
•    Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-01-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 13:23:08.502931 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-01-20 13:23:08 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Pierwszy konkurs (JTC 2011) w ramach ERA-NET TRANSCAN

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że 14 grudnia oficjalnie rozpoczęła się I edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET TRANSCAN. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.


Temat konkursu:


 Validation of biomarkers for personalised cancer medicine.


Cel konkursu:

Choroby nowotworowe są głównym problemem zdrowia publicznego w Europie. Odpowiadają za 25% wszystkich przypadków śmiertelnych i są drugą najczęstszą przyczyną zgonów po chorobach układu sercowo-naczyniowego. Sytuacja stale pogarsza się ze względu na postępujące starzenie populacji europejskiej. Duża liczba opisanych chorób nowotworowych (co najmniej 200 rodzajów) i przez to różnorodność możliwych czynników ryzyka, przebiegów choroby i stosowanych terapii oraz społeczno-ekonomiczne skutki obciążenia chorobami nowotworowymi powodują, że priorytetem stało się ulepszenie metod szybkiej analizy wyników badań, nowych selektywnych narzędzi zapobiegania, diagnozowania, wczesnego wykrywania oraz leczenia. Działania te mają na celu  przełożenie wyników badań (podstawowych, klinicznych i epidemiologicznych) na praktyczne zmniejszenie zachorowalności, śmiertelności i poprawę jakości życia pacjentów.


Zakres przedmiotowy:

Zgłaszane projekty powinny zawierać się w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:
•    profilaktyka,
•    wczesne wykrywanie,
•    diagnostyka,
•    przewidywanie reakcji lub oporności na leczenie,
•    przewidywanie toksyczności leczenia.Wymagania (skrót):

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.
Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe. W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy (3), a maksymalnie  siedem (7) grup badawczych, z co najmniej trzech (3) różnych krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie nie może uczestniczyć więcej niż dwie (2) grupy badawcze z tego samego kraju. Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie Transcan mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków.    
Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Dokładne informacje dostępne w dokumentach: „Call text” oraz „Guidelines for applicants”.


Dofinansowanie  - szczegółowe informacje dostępne w pliku „Informacja dla wnioskodawców”.


Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

1.    W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 10 lutego 2012.
2.    Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (kwiecień 2012) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie w formie elektronicznej pełnych wniosków do 5 czerwca 2012.
3.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2012 poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
4.   Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBiR.
5.    Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Ważne terminy:

14 grudnia 2011 - 10 lutego 2012 – nabór wniosków wstępnych (pre-proposals);

Drugi tydzień kwietnia 2012 - rozstrzygnięcie pierwszego etapu;

Druga połowa kwietnia 2012 - 5 czerwca 2012 - nabór wniosków pełnych (full proposals);

Październik  2012 – rozstrzygnięcie drugiego etapu;

Marzec - kwiecień 2013 – rozpoczęcie finansowania zwycięskich projektów.

 
Partnerzy biorący udział w konkursie:
 
Austria - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
Belgia - Research Foundation Flanders (FWO)
Francja - National Cancer Institute (INCa)
Grecja - General Secretariat for Research and Technology (GSRT)
Hiszpania - Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Izrael - Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO/MOH)
Luksemburg  - National Research Fund (FNR)
Łotwa - Latvian Academy of Science (LAS)
Niemcy - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
Rumunia - Institute of Oncology (IOB)
Słowacja - Slovak Academy of Sciences (SAS)
Słowenia - Ministry of Higher Education, Science and Technology (MHEST)
Turcja - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu (TUBITAK)
Włochy - Ministry of Health (MoH)
 
 
Kontakt ERA-NET Transcan:
 
 
 
Dr. Falko Drews 
Koordynator konkursu
e-mail:
tel.:+49 228 3821 1742
 
 
Kontakt w NCBiR:
 
Małgorzata Ziemińska
e-mail:
tel. 785 661 475
 
Marcin Chmielewski
e-mail:
tel. 22 244 28 58 w.109
 
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
 
 
Do pobrania:
 
 
 
 
 
 
Status prawny:
 
Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615); 
Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616); 
Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-12-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 10:41:14.986425 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-12-15 10:41:14 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

IV konkurs (JTC 2012) w ramach ERA-NET E-Rare

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dziś (7 grudnia 2011) oficjalnie rozpoczyna się IV edycja międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich przy aktywnym udziale młodych naukowców.


Temat konkursu:

European Research Projects on Rare Diseases driven by Young Investigators.


Cel konkursu:

Zapewnienie młodym, niezależnym badaczom możliwości budowania międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań nad chorobami rzadkimi. Zgłaszany projekt powinien zakładać wymianę wiedzy, wskazując wyraźną wartość dodaną współpracy i wpływ oczekiwanych wyników na korzyści dla pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi.


Zakres przedmiotowy:

Zgłaszane projekty powinny zawierać się w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:
• Badania międzynarodowe, wykorzystujące materiały i bazy danych, na skalę nieosiągalną na poziomie krajowym, umożliwiającą specyficzną analizę poszczególnych schorzeń. Wykorzystanie metod genetyczno-molekularnych, epidemiologicznych, analiz fenotypowo-genotypowych oraz badań historii chorób. Wyniki muszą mieć praktyczne zastosowanie kliniczne lub socjo-ekonomiczne.
• Badania konkretnych schorzeń z zastosowaniem nowatorskich metod, technologii oraz doświadczeń z wyraźnym wskazaniem zastosowania klinicznego.
• Badania w celu stworzenia nowych metod diagnostycznych i terapii chorób rzadkich. Opracowanie biomarkerów w diagnostyce i prognostyce, systemów obrazowych, specyficznych narzędzi diagnostycznych, modeli komórkowych i zwierzęcych oraz przedklinicznych badań wykorzystujących terapie genowe i komórkowe.
• Badania psychologiczne, psychosocjologiczne, i socjo-ekonomiczne w odniesieniu do chorób rzadkich.
 
Wyniki projektów powinny przedstawiać przede wszystkim wartość praktyczną, cenną w służbie zdrowia, zarówno w obszarze diagnostyczno-terapeutycznym, epidemiologicznym, jak i socjo-ekonomicznym.                 


Wymagania (skrót):

Koordynator całego konsorcjum, jak również każdej z grup badawczych powinien otrzymać stopień doktora (lub równoważny) nie później niż 2 do 10 lat przed terminem startu konkursu E-Rare JTC 2012. Dozwolone jest przedłużenie tego okresu w przypadku udokumentowanych przerw w karierze. Łączny okres od otrzymania stopnia doktora nie może jednak przekroczyć 14 lat i 6 miesięcy. Przedłużenie nie przysługuje osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze etatu.
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.
Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe. W skład każdego konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy (3), a maksymalnie sześć (6) grup badawczych, z co najmniej trzech (3) różnych krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie nie może być również więcej niż dwie (2) grupy badawcze z tego samego kraju. Grupy badawcze z krajów, które nie są partnerami w niniejszym konkursie E-Rare mogą uczestniczyć w projektach, jeżeli są w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków, przy czym należy pamiętać, że ogólna liczba grup badawczych w danym konsorcjum nie może przekroczyć sześciu (6).    
Mimo, że wnioski będą składane wspólnie przez grupy pochodzące z różnych państw, poszczególni wykonawcy będą finansowani przez odpowiednie organizacje z danego kraju, z którego wniosek był nadesłany.

Dokładne informacje dostępne w dokumentach: „Call text” oraz „Guidelines for applicants”.


Dofinansowanie  - szczegółowe informacje dostępne w pliku „Informacja dla wnioskodawców”.


Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

1. W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 31 stycznia 2012.
2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (kwiecień 2012) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie pełnych wniosków do 24 maja 2012.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku 2012 poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
4. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania Polscy partnerzy będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBiR.
5. Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Ważne terminy:

7 grudnia 2011 - 31 stycznia 2012 – nabór wniosków wstępnych (pre-proposals)

początek kwietnia 2012 - rozstrzygnięcie pierwszego etapu

Początek kwietnia 2012 - 24 maja 2012 - nabór wniosków pełnych (full proposals)

Październik 2012 – rozstrzygnięcie drugiego etapu

Pierwsza połowa 2013 – rozpoczęcie finansowania zwycięskich projektów


Partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
Belgia - The Research Foundation Flanders (FWO)
Francja - Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Niemcy - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Izrael - Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO/MOH)
Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Hiszpania - Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Holandia - The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw)

Kontakt E-Rare:

Strona internetowa konkursu: http://www.e-rare.eu/content/joint-call-european-research-projects-rare-diseases-driven-young-investigators-jtc-2012

Ignacio Baanante
Koordynator konkursu
e-mail:
tel.: +34 918222576


Kontakt w NCBiR:

Marcin Chmielewski
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
e-mail:
tel. +48 22 244 28 58 w.109


Do pobrania:

Guidelines for applicants

Call text

Informacja dla wnioskodawców

Wniosek wstępny (Pre-proposal)

Status prawny:

•    Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
•    Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
•    Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-12-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 10:37:32.586948 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-12-08 10:37:32 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Trzecia edycja programu LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dniu 5 grudnia 2011 roku ogłasza trzeci konkurs w programie LIDER.
W ramach Programu maksymalna wysokość finansowania Projektu przez Centrum wynosi 1,2 miliona złotych. Na budżet Projektu składają się:
•    wynagrodzenie dla Kierownika Projektu,
•    koszty realizacji Projektu, a w tym wynagrodzenia wybranych przez Kierownika Projektu członków zespołu badawczego, który będzie realizował Projekt.

Program adresowany jest do osób, które:
1.    chciałyby zdobyć doświadczenie w realizacji projektów badawczych i podnieść swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym,
2.    nie ukończyły 35 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu),
3.    posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 05.12.2006 r. (5-letni okres od obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego w tym okresie), bądź ukończone studia II stopnia (w tym przypadku kandydaci powinni udokumentować zatrudnienie w placówce innej niż naukowa, np. w przemyśle),
4.    pozyskają do współpracy jednostkę prowadzącą działalność badawczo-naukową w Polsce, zwaną „Jednostką goszczącą”, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego,
5.    dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER,
6.    posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką goszczącą, która jest jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615) bądź innym podmiotem wg art. 37 ust. 1, pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCBiR (Dz.U. nr 96, poz. 616) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o finansowanie i wykonanie projektu) dostępne są na stronie http://www.ncbir.pl/lider.

Termin naboru wniosków: 05.12.2011 r. – 31.01.2012 r.

Wypełniony elektronicznie wniosek w dwóch wersjach językowych należy przesłać w systemie, a także dodatkowo wydrukować i przesłać w wersji papierowej na adres Centrum, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, do dnia 31.01.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego), podpisany przez Wnioskodawcę oraz upoważnionego reprezentanta Jednostki goszczącej. Wraz z wnioskiem należy złożyć do NCBR wymagane załączniki określone w regulaminie konkursu (w tym podpisaną przez Wnioskodawcę kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora bądź tytułu zawodowego magistra).
Kontakt:
dr Barbara Pastuszek-Lipińska
e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-12-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-12-06 19:50:36.097906 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-12-06 19:49:32.580513 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-12-06 19:50:36 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

MARTEC II Call 2012 & MARTEC II Call 2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że  otwarty został jednoetapowy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze z dziedziny technologii morskich organizowany przez konsorcjum projektu ERA NET MARTEC II. W konkursie uczestniczy 13 krajów partnerskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II; polskie jednostki naukowe mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie razem z polskimi przedsiębiorstwami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez MARTEC.


Obszary tematyczne wspierane przez NCBR:


A.    Obszary zorientowane na cele w określonych dziedzinach tematycznych:


a)    Shipbuilding
b)    Maritime equipment and services
c)    Ship and port operations
d)    Inland water and intermodal transport
e)    Offshore industry / technology
f)    Offshore structures for renewable energy
g)    Fishing /aquaculture


B.    Działania zintegrowane:


a)    Safety and security
b)    Environmental impact
c)    Human elements


NCBiR dysponuje budżetem w wysokości 1 mln EUR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach dotyczących wyżej wymienionych obszarów badawczych. Warunkiem formalnym udziału polskiej jednostki naukowej w projekcie jest udział w nim polskiego przedsiębiorstwa.


Data rozpoczęcia naboru wniosków: 02 kwietnia 2012,
Data zakończenia naboru wniosków: 30 kwietnia 2012.


Po dokonaniu oceny pełnych wniosków (napisanych w języku angielskim) przez międzynarodowy panel ekspertów i ustaleniu listy rankingowej, polscy partnerzy projektów rekomendowanych do dofinansowania będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBiR.  Wnioski te zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny Zespól Ekspertów ds. Projektów Międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmie decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek. Dokumenty dotyczące konkursu (wymogi prawa krajowego, wniosek o dofinansowanie, etc.) zostaną opublikowane w terminie późniejszym na stronie NCBiR.


MARTEC II Call 2012 Brokerage Event
W dniu 18 stycznia 2012 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się spotkanie informacyjne - MARTEC II Call 2012 Brokerage Event. W spotkaniu spodziewany jest udział przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki z Polski oraz krajów partnerskich MARTEC II.
Uprzejmie proszę dokonać rejestracji w terminie do 12 stycznia 2012 r.


Pliki do pobrania:
MARTECII-C2012-BE-Agenda.pdf – program spotkania
MARTECII-C2012-BE-PartnerSheet.doc – MARTEC II Partner / Projekt Profile
MARTECII-C2012-BE-RegistrationSheet.doc – MARTEC II Rejestracja uczestników spotkaniaKontakt w NCBR:

Wojciech Piotrowicz
e-mail:
tel.: + 48 22 39 07 297
kom.: + 48 785 661 476
 

Adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zespół ds. Projektów Badawczych
(Konkurs ERA-NET MARTEC II)
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-12-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 11:00:20.030564 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-12-06 11:00:19 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

OLAE+ - otwarcie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 24 października 2011 roku został otwarty konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET Plus OLAE+ w obszarze Organic and large area electronics. Elektronika organiczna (znana również jako elektronika plastikowa lub drukowana) umożliwia wytwarzanie elektronicznych obwodów i urządzeń przy użyciu stosunkowo tanich procesów nadruku. Nadruki można wykonywać na dowolnej powierzchni (sztywnej lub elastycznej) również o dużych rozmiarach.

Ogłoszony konkurs jest dwuetapowy:


Etap pierwszy obejmuje złożenie krótkich, czterostronicowych wniosków projektowych tzw. "light proposals" w terminie do 31 stycznia 2012 (13:00 CET). Wnioski należy  składać przez jednego z partnerów, działającego w imieniu całego konsorcjum jako koordynator projektu zgodnie z opisaną na stronie http://www.olaeplus.eu/download-application-form/ procedurą. Aplikacje z udziałem polskich partnerów zostaną sprawdzone przez NCBiR pod względem ich zgodności z wymogami ogólnymi i krajowymi.


Etap drugi obejmuje złożenie pełnego wniosku (30 - 40 stron) w terminie do 31 maja 2012 (13:00 CET). Złożone w drugim etapie wnioski zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z wymogami krajowymi i poddane ocenie przez grupę międzynarodowych niezależnych ekspertów. Rezultatem tej oceny będzie powstanie listy rankingowej, a następnie wybór projektów do finansowania.

 

W dalszym postępowaniu, polscy partnerzy ww. projektów będą proszeni o złożenie wniosków o dofinansowanie z NCBiR, które zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię,  Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

NCBiR, jako członek konsorcjum OLAE+ dysponuje budżetem na projekty badawcze w wysokości 0,9 mln euro. O dofinansowanie mogą wnioskować polskie jednostki naukowe, a także przedsiębiorstwa, którym udzielana jest pomoc publiczna zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Kontakt w NCBR:
 

Wojciech Piotrowicz

 

Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH


e-mail:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-11-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 10:55:58.640961 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-11-18 10:55:58 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie 13. konkursu na projekty w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pragnie poinformować o otwarciu 13. konkursu na projekty w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET. Wnioski w konkursie można składać do 30 marca 2012r.


Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej.
 

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych
i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.


Projekty realizowane w ramach Inicjatywy CORNET mają charakter międzynarodowy. Konsorcjum projektu międzynarodowego powinno składać się minimum z 2 zrzeszeń z 2 państw biorących udział w konkursie. Kraje, które zadeklarowały uczestnictwo w bieżącym konkursie CORNET to Austria, Belgia (Walonia i Flandria), Holandia i Niemcy.


O dofinansowanie udzielane przez NCBiR w ramach projektów Inicjatywy CORNET mogą ubiegać się polskie zrzeszenia branżowe (takie jak izby gospodarcze, klastry, itp.), które spełniają warunki określone w krajowych finansowania. W projektach CORNET biorą również udział wskazane przez zrzeszenia jednostki naukowe pełniące rolę wykonawcy badań.


Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach CORNET wynosi:
- do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową
- do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie


NCBiR zaplanowało budżet w wysokości  1 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz dokumenty konkursowe można znaleźć pod adresem: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/konkursy/art,568,13-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html oraz http://www.cornet-era.net w zakładce CORNET Calls, Thirteenth Call.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chciałoby również serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 13. konkursu Inicjatywy CORNET. Spotkanie odbędzie się 29 listopada bieżącego roku w Dreźnie. Szersze informacje dotyczące spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem http://www.cornet-era.net/partnering_event_dresden.html. Ilość dostępnych miejsc dla uczestników spotkania jest ograniczona.
 

Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela:

 

Adam Kaźmierczak
tel. 515 061 551
e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-11-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-11-14 12:06:14.918199 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-11-14 12:06:14 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

BRIdge: Badania Rozwój Innowacje

Przedsięwzięcie pilotażowe „Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia”

 

Komunikat Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwojuw sprawie realizacji przedsięwzięcia pilotażowego w zakresie szczególnego sposobu wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

 

Zważywszy, że:

a) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu m.in. polityki wspierania innowacyjności (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badan i Rozwoju, zwanej dalej: „ustawą”);
b) Jednym z zadań ustawowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Centrum”) jest wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy);
c) Jedną z form realizacji zdań ustawowych Centrum jest realizacja (wdrażanie i finansowanie) przedsięwzięć, m.in. w celu wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki (§ 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju);
d) Wspieranie innowacyjności, w tym transferu wyników prac B+R do gospodarki wymaga od instytucji publicznych, w tym od Centrum, otwartości na stosowanie podejść niestandardowych, gdyż sama działalność innowacyjna ze swej istoty jest działalnością nieszablonową – innowacja oznacza wprowadzenie do życia gospodarczego lub społecznego produktu (usługi lub towaru) nowego, który dotychczas nie istniał lub który posiada nowe cechy;
e) Wyżej wspomniana otwartość instytucji publicznych, w tym Centrum, na podejścia niestandardowe jest uzasadniona i konieczna również z tego powodu, że przedmiotem zainteresowania jest w tym przypadku obszar działalności tych instytucji dotychczas przez naukę nieopisany i nieobudowany doświadczeniami w prowadzeniu polityk publicznych i stosowania konkretnych instrumentów interwencji – logika oraz doświadczenie życiowe wskazują, że stosując dotychczasowe schematy działania instytucje publiczne mogą nie odpowiedzieć w adekwatny sposób na potrzeby otoczenia (przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz osób fizycznych – indywidualnych innowatorów), na które mają oddziaływać. Nieadekwatna do potrzeb oferta instytucji publicznej, w tym Centrum, może być podstawowym powodem powstania ryzyka nieosiągnięcia celu, do którego realizacji Centrum zostało powołane;
f) Centrum, w ramach zarządzania z należytą starannością realizacją swoich zadań ustawowych, jest zobligowane do mitygowania ryzyk – przedsiębrania środków, które mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo nieosiągnięcia celów, do których realizacji Centrum zostało powołane;
g) Racjonalnym jest podejście, w którym Centrum, przygotowując się do decyzji o ewentualnym wprowadzeniu nowego instrumentu interwencji (programu w znaczeniu art. 2 pkt 2 ustawy), przed jego uruchomieniem przeprowadza przedsięwzięcie pilotażowe, którego celem jest przetestowanie nowego instrumentu interwencji i zweryfikowanie poprawności jego założeń, zasadności wprowadzenia (zapotrzebowania na interwencję publiczną) oraz przyjętego sposobu realizacji (m.in. mechanizmu wsparcia, sposobu realizacji);
na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy ustanawia się


Przedsięwzięcie pilotażowe
„Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia”.


I. Cel główny Przedsięwzięcia pilotażowego:


Celem głównym Przedsięwzięcia pilotażowego jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych wypracowanych w publicznych organizacjach badawczych (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN), przedsiębiorstwach lub niezależnie – poza tymi organizacjami.


II. Cele szczegółowe Przedsięwzięcia pilotażowego:

 

1. Identyfikacja specyficznych potrzeb młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych średnich, w zakresie komercjalizacji prac B+R, które nie wpisują się w aktualnie istniejące programy i schematy wsparcia oferowane przez Centrum i inne instytucje publiczne.
2. Przetestowanie w praktyce nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów i sposobów wspierania komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.
3. Identyfikacja niedoskonałości rynku (market failures) oraz luk lub niedoskonałości w ofercie instytucji publicznych, z powodu których specyficzne problemy przedsiębiorców oraz publicznych jednostek badawczych (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk) komercjalizujących wyniki prac badawczych i rozwojowych nie są rozwiązywane i tym samym stanowią przeszkodę dla komercjalizacji wyników B+R.
4. Stworzenie podstawy, w postaci wiedzy opartej na faktach, do podjęcia przez Centrum decyzji o ewentualnym ustanowieniu nowego programu lub programów w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R.

 

III. Adresaci Przedsięwzięcia:


Przedsięwzięcie zaadresowane jest do:

a) przedsiębiorców,
b) uczelni, 
c) instytutów badawczych,
d) instytutów naukowych PAN,
e) osób fizycznych – indywidualnych innowatorów.


Preferencyjnie traktowani będą przedsiębiorcy mikro, mali i średni, w szczególności start-ups, które powstały w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

 

IV. Mechanizm interwencji i warunki udziału w Przedsięwzięciu:


Rodzaj wsparcia oferowanego przez Centrum będzie zależał od konkretnych potrzeb adresata Przedsięwzięcia pilotażowego zakwalifikowanego do udziału w Przedsięwzięciu. Przyjmuje się, że wsparcie będzie co do zasady przekazywane w formie środków finansowych, ale nie wyklucza się innego rodzaju wsparcia, gdyby w przypadku konkretnego uczestnika Przedsięwzięcia okazało się to adekwatne do jego indywidualnej sytuacji i służyłoby osiągnięciu celów Przedsięwzięcia pilotażowego.


Centrum będzie udzielać wsparcia uczestnikowi Przedsięwzięcia pilotażowego przy zachowaniu następujących zasad:


1. Adresat Przedsięwzięcia pilotażowego musi dysponować majątkowymi prawami własności intelektualnej, w szczególności własności przemysłowej, które mają podlegać komercjalizacji w ramach Przedsięwzięcia.
2. Uczestnik Przedsięwzięcia pilotażowego zgodzi się przekazać na rzecz Centrum co najmniej 1/5 część prawa własności do praw własności intelektualnej, o których mowa w pkt. 1.
3. W zamian za ww. udział w majątkowych prawach własności intelektualnej, Centrum udzieli uczestnikowi Przedsięwzięcia pilotażowego świadczeń ekwiwalentnych (co do zasady będzie to wsparcie finansowe).
4. Świadczenia ekwiwalentne (wsparcie), o których mowa w pkt. 3, nie będą pomocą publiczną.
5. Pierwsze środki finansowe będą mogły być przekazane uczestnikowi Przedsięwzięcia po przeprowadzeniu przez Centrum testu prywatnego inwestora, w celu zweryfikowania, czy planowany zakres i warunki świadczeń ekwiwalentnych planowanych do udzielenia uczestnikowi Przedsięwzięcia nie będą stanowić pomocy publicznej.
6. W przypadku stwierdzenia w teście prywatnego inwestora, że planowany zakres lub warunki świadczeń ekwiwalentnych mogą stanowić pomoc publiczną, Centrum wystąpi do uczestnika Przedsięwzięcia o zgodę na zmianę zakresu lub warunków świadczeń ekwiwalentnych. W przypadku braku zgody uczestnika Przedsięwzięcia na zmianę zakresu lub warunków świadczeń ekwiwalentnych i dostosowanie ich do wyników testu prywatnego inwestora, Centrum nie udzieli wsparcia w ramach Przedsięwzięcia.

 

V. Procedura wyboru uczestników Przedsięwzięcia pilotażowego

 

1. Wnioski o zakwalifikowanie do udziału w Przedsięwzięciu pilotażowym mogą być składane przez podmioty wymienione w pkt. III w trybie ciągłym.
2. Uczestnicy Przedsięwzięcia pilotażowego będą wybierani w wyniku przeprowadzenia przez Centrum eksperckiej analizy sytuacji adresatów Przedsięwzięcia wnioskujących o udzielenie wsparcia oraz eksperckiej analizy potencjału komercyjnego majątkowych praw własności intelektualnej, którymi dysponują adresaci Przedsięwzięcia (w ramach analizy eksperckiej oraz testu prywatnego inwestora analizie poddany będzie potencjał rynkowy całego projektu/przedsięwzięcia biznesowego, w ramach którego wykorzystywane mają być majątkowe prawa własności intelektualnej będące przedmiotem transakcji, a nie tylko sama wartość rynkowa tych praw). Ocena (analiza ekspercka) wniosków o zakwalifikowanie do udziału w Przedsięwzięciu pilotażowym będzie prowadzona przez Centrum w trybie ciągłym.
3. Kryteriami stosowanymi w eksperckiej analizie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego będą:

a) Zgodność z celami Przedsięwzięcia;
b) Potencjał komercyjny majątkowych praw własności intelektualnej, którymi dysponuje wnioskujący i mających stanowić przedmiot umowy z Centrum;
c) Stopień nowości rozwiązań objętych majątkowymi prawami własności intelektualnej mających stanowić przedmiot umowy z Centrum;
d) Preferencja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
e) Preferencja dla małych i średnich przedsiębiorców utworzonych w celu komercjalizacji wyników prac B+R.

4. Adresat Przedsięwzięcia, którego wniosek zostanie zakwalifikowany do udziału w Przedsięwzięciu, zostanie przez Centrum zaproszony do negocjacji szczegółowych warunków umowy, której przedmiotem będzie przekazanie przez uczestnika Przedsięwzięcia na rzecz Centrum co najmniej 1/5 części własności w prawach własności intelektualnej (o czym mowa w pkt. IV.2) oraz określenie zakresu i warunków świadczeń ekwiwalentnych (wsparcia) ze strony Centrum. Warunkiem wejścia umowy w życie będzie uzyskanie takiego wyniku testu prywatnego inwestora, który potwierdzi, iż zakres i warunki świadczeń ekwiwalentnych ze strony Centrum nie będą stanowić pomocy publicznej na rzecz uczestnika Przedsięwzięcia.
5. Ponadto w umowie, o której mowa w pkt. 3, zostaną określone:

a) Szczegółowe warunki przekazywania i rozliczania świadczeń ekwiwalentnych;
b) Zobowiązania stron w zakresie zgodnego zarządzania prawami własności intelektualnej, w których co najmniej 1/5 część własności obejmie Centrum, w tym zwłaszcza uprawnienia Centrum w przypadku braku możliwości zgodnego rozstrzygnięcia sporu, przy czym zakłada się, że stroną aktywną w zarządzaniu procesem komercjalizacji ma być uczestnik Przedsięwzięcia, a w kwestiach strategicznych wymagana jest zgoda Centrum;
c) Okres, na który zawierana jest umowa;
d) Warunki zakończenia umowy poprzez zbycie przez Centrum swojego udziału w prawach własności intelektualnej, w wyniku upływu okresu, na który umowa została zawarta, przy czym cena uzyskiwana ze zbycia co do zasady nie powinna być niższa niż wartość świadczeń ekwiwalentnych;
e) Warunki rozwiązania umowy przed upływem okresu, na który umowa została zawarta.

 

VI. Wejście w życie Przedsięwzięcia pilotażowego i czas naboru wniosków

 

1. Niniejsze Przedsięwzięcie pilotażowe wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej.
2. Wnioski o zakwalifikowanie do udziału w Przedsięwzięciu pilotażowym mogą składać podmioty wymienione w pkt. III od dnia ogłoszenia Przedsięwzięcia.
3. Przedsięwzięcie pilotażowe ustanawiane jest na czas nieokreślony.
4. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia pilotażowego, Centrum ogłosi datę zakończenia naboru wniosków o zakwalifikowanie do udziału w Przedsięwzięciu z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Wnioski o zakwalifikowanie do udziału w Przedsięwzięciu pilotażowym należy kierować w formie pisemnej na adres Centrum: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.

 

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu pilotażowym "Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych - testowanie nowych mechanizmów wsparcia" należy składać w formie wniosku o  udział w przedsięwzięciu, którego wzór dostępny jest poniżej. Zgłoszenia przesyłane w innej formie nie będą rozpatrywane.

 

Materiały szkoleniowe - Wniosek o udział w przedsięwzięciu

Materiały szkoleniowe - Istotne Postanowienia Umowy

Materiały szkoleniowe - Prezentacja z warsztatów

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uzupełnionych wniosków na adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Sekcja doradztwa na rzecz beneficjentów POIG, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.

 

Pytania dotyczące wniosków i przedsięwzięcia „Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych - testowanie nowych mechanizmów wsparcia” prosimy kierować na adres mailowy: michal.jasiorkowski@ncbir.pl

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-11-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 15:23:47.967377 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-01-15 10:33:26.00391 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-11-07 15:23:47 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie drugiego konkursu w ramach ERA-NET CHIST-ERA

 Konkurs obejmuje dwa tematy:

 1. From Data to Knowledge
 2. Green ICT,  towards Zero Power ICT

Na finansowanie polskich jednostek w projektach wyłonionych w ramach obu powyższych tematów NCBiR dysponuje łącznym budżetem w wysokości 1 000 000 euro.

 

Termin elektronicznego składania wniosków w języku angielskim upływa 17stycznia 2012 r.

Polskie jednostki uczestniczące w projektach, które po ocenie międzynarodowej znajdą się wśród projektów rekomendowanych do finansowania,  będą zobowiązane złożyć do Centrum wniosek o dofinansowanie w języku polskim, w terminie do 25 maja 2012 r.

 

Termin ogłoszenia listy wniosków rekomendowanych do finansowania to 27 kwietnia 2012r.
Realizacja wyłonionych projektów rozpocznie się we wrześniu 2012 roku.

 

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjne oraz szczegóły konkursu zawarto na stronie internetowej konsorcjum projektu pod adresem:  http://www.chistera.eu/call-2011-announcement
 


Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela:

Maria Bojanowska
Zespół ds. projektów badawczych INFOTECH
Email: m.bojanowska@ncbir.gov.pl
Tel.:  +48 515 061 549

 

Pliki do pobrania:

 1. Tekst konkursu
 2. Ulotka konkursowa
 3. Broszura konkursowa

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-10-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 11:03:39.206417 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-10-25 11:03:39 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie konkursu z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

Komitet Sterujący Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż  17. 08. 2011 r. został otwarty konkurs 1/2011 z  zakresu  badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz wykaz tematów i podstawowe założenia dla projektów zgłoszonych do realizacji w ramach konkursu są dostępne na stronie www.ncbir.pl/dobr

Termin składania wniosków mija 16. 09. 2011 r., godzina 12:00. Wszystkie wnioski powinny zostać złożone, w kancelarii NCBiR, w czterech egzemplarzach plus elektroniczna wersja wniosku. Informacja na temat procedury aplikacyjnej oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na stronie internetowej: www.ncbir.pl/dobr

Kontakt w NCBiR:

Krzysztof Łaba
Email: k.laba@ncbir.pl
Tel: +48 22 24 42  858   w.116

Bożena Rutkowska
Email: b.rutkowska@ncbir.pl
Tel: +48 22 24 42  858   w.116

Anna Gasparska
Email: a.gasparska@ncbir.pl
Tel: +48 22 24 42  858   w.118

Andrzej  Sidor
Email: a.sidor@ncbir.pl
Tel: +48 22 24 42  858   w.118

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-08-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 10:27:59.158489 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-08-17 10:27:59 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie piątego konkursu w ramach JU ENIAC

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 27 czerwca 2011 roku otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanoelektroniki.

Celem projektów realizowanych pod szyldem JU ENIAC ma być tworzenie oraz udoskonalanie technologii z zakresu nanoelektroniki. Ich realizacja ma wpływać na zwiększenie konkurencyjności przemysłu europejskiego, a co za tym idzie stwarzanie możliwości pojawiania się nowych rynków i zastosowań w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. Szczegółową tematykę konkursu określa dokument Annual Work Programme 2011.

Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursów JU ENIAC w 2011 roku NCBiR dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie Centrum mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.
Konkurs przebiega jednoetapowo. Koordynator projektu składa wspólny wniosek w języku angielskim poprzez system elektroniczny dostępny pod adresem http://www.eniac.eu/web/calls/call5_EPSS.php, w terminie do 15 września 2011 roku. Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do finansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBiR.
Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej, warunków konkursu, tematyki itd. można uzyskać na stronach internetowych JU ENIAC, pod adresem: http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call5_2011.php

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Maria Bojanowska-Sot
Email:
Tel.:  +48 515 061 549

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-06-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 10:45:48.847422 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-06-27 10:45:48 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 16 maja b.r. został otwarty międzynarodowy, pilotażowy konkurs w ramach inicjatywy Wspólnego Programowania w zakresie chorób neurodegeneracyjnych JPND (Joint Programming Neurodegenerative Disease).
Temat konkursu: "Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and harmonisation of their use between clinical centres"
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro na sfinansowanie maksymalnie 3 zwycięskich projektów z udziałem polskich wykonawców.

Termin składania wniosków międzynarodowych (full-proposal) upłynie 5 września 2011 r.

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/biomarker-transnational-call/
oraz w zamieszczonym poniżej do pobrania ogłoszeniu konkursowym.

Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela:
Izabela Rzepczyńska 515-061-529

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-05-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 10:51:27.920933 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-05-20 10:51:27 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Czwarty konkurs w ramach Inicjatywy AAL

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 31 marca 2011 roku został otwarty czwarty konkurs w ramach Inicjatywy AAL (Ambient Assited Living).
Konkurs ICT based solutions for Advancement of Older Persons’ Mobility dotyczy mobilności osób starszych w domu i/lub poza domem.

W ramach konkursu będą finansowane projekty dostarczające innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych (ICT), które pozwolą osobom starszym:
 • utrzymać optymalny poziom mobilność, tak długo jak to możliwe,
 • wzmocnić poczucie pewności, niezależności, kompetencji i bezpieczeństwa.

Obszary zastosowań odpowiadające konkursowi to:
 • orientacja i nawigacja,
 • technologie wspomagające.

Wszystkie wnioski powinny być złożone online przez koordynatora działającego w imieniu całego konsorcjum. Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2011, godzina 17:00 CET. Formularze wniosków są dostępne do pobrania ze strony AAL: http://www.aal-europe.eu .

Po rekomendowaniu projektu do dofinansowania polski partner projektu powinien złożyć w NCBiR wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami prawa krajowego.

Jednocześnie w imieniu Stowarzyszenia AAL serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy INFO-DAY w sprawie 4-go konkursu:

7 kwietnia 2011, Bruksela, godzina 09:00-18:00

W programie spotkania znajdują się m.in.: idea 4-go konkursu, zasady udziału w konkursie, prezentacje pomysłów na projekt. Więcej informacji na ten temat można uzyskać odwiedzając stronę AAL: http://www.aal-europe.eu.

Do pobrania:

Kontakt w NCBiR:
Jacek Pardyak
Email:
Tel: +48 515 061 525

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-04-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 10:06:03.421943 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-04-04 10:06:03 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Electromobility+ ( EN+)

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dn. 14.12.2010 r. został otwarty międzynarodowy konkurs Electromobility+ (EN+) na projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pojazdów elektrycznych lub hybrydowych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum. W przypadku pytań nt. konkursu prosimy o kontakt z koordynatorem projektu EN+ w NCBiR.

 

Strona projektu:
http://www.transport-era.net/electromobility.html

Ogłoszenie na stronie NCBiR:

http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=151&Itemid=845

 

Kontakt:
Koordynator projektu EN+ w NCBiR:
Piotr Pryciński,

Tel.: +48 515 061 558

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2010-12-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 10:25:09.354143 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-01-15 10:18:54.84663 Anna Zalewska modyfikacja
3 2010-12-14 10:25:09 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Wersja archiwalna strony

http://bip.ncbir.pl/index.php?id=104

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-10-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-15 15:25:26.820984 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-10-17 09:55:00 Anna Zalewska Utworzenie wpisu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito