Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne konkursy

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia 24-05-2016
2 Konkurs na finansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem 19-05-2016
3 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOSBZ 09-05-2016
4 Otwarcie czwartego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2016) 29-04-2016
5 Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej 29-04-2016
6 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” 28-04-2016
7 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” 28-04-2016
8 Konkurs na... 28-04-2016
9 Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe 19-04-2016
10 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” 04-04-2016
11 II konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL 31-03-2016
12 Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji 29-03-2016
13 M-ERA-NET - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 21-03-2016
14 Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2016 21-03-2016
15 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTEXTILE” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 15-03-2016
16 Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2 11-03-2016
17 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 01-03-2016
18 Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia 29-02-2016
19 Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2016 Call Programu AAL 29-02-2016
20 Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku 09-02-2016


Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16.
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-05-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-24 16:29:30.016041 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem
 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem, polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112016/

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 17:55:36.401031 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOSBZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSBZ” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory /Konkurs_4/1.2/2016_INNOSBZ

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-05-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-09 15:34:37.24539 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie czwartego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2016)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:
 
 • neuroscience,
 • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
 • materials science and engineering,
 • agricultural biotechnology and biocatalysis.
 
Informujemy, że do udziału w czwartym konkursie ze strony polskiej zaproszone są nie tylko jednostki badawcze, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa.
 
Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej kurs Euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień otwarcia konkursu, tj. 29 kwietnia 2016 r.
 
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2016 r. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 
 1. Zasady udziału polskich podmiotów w drugim konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2015)

 

 
Osoba kontaktowa w NCBR:
 
Konrad Kosecki
tel.: +48 22 39 07 460
e-mail: 
 
Osoba kontaktowa w MOST:
 
Ms. Hwey-Ying Lee
Tel +886-2-2737-7150
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-20 13:22:35.798845 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-04-29 13:22:35 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-EFI/16.
 
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-29 08:57:17.278039 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_3/1.2/ 2016_GAMEINN
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 20:44:46.70828 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.2/ 2016_INNOSTAL

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 20:42:19.126957 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.1.1/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 20:38:46.567026 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael.

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Zasady IV konkursu polsko-izraelskiego
 2. Eureka Project Form
 3. Wzór - Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy
 4. Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy
 5. Załącznik 1a; 1b; 1c do Zasad
 6. Załącznik nr 2 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 8. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej
 9. Załącznik nr 5 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 10. Załącznik nr 6 do Zasad - Poland-Israel 4th call
 11. Załącznik nr 1 do wykazu - Formularz informacji
 12. Załącznik nr 2 do wykazu - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
 13. Załącznik nr 3 do wykazu - Oświadczenie woli
 14. Załącznik nr 4 do wykazu - Oświadczenie rękojmia
 15. Załącznik nr 5 do wykazu dokumentów - Sytuacja finansowa
 16. Załącznik nr 6 do wykazu dokumentów - Upoważnienie

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-19 09:14:15.345422 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-04-19 09:01:35.003242 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-04-19 09:14:15 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa”

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.
 
Więcej informacji dostępnych jest w zakładce http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312016/
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-04 19:03:01.810877 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

II konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL

 
Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza II konkurs w ramach programu
 
GO_GLOBAL.PL
Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm
 
Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.
 
Partnerami merytorycznymi NCBR w programie GO_GLOBAL.PL są wyspecjalizowane, głównie zagraniczne podmioty, które prowadzą kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R. Ich lista nie jest zamknięta, a w chwili ogłoszenia konkursu są to: US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Flinders Partners, Accelerace, FundingBox Accelerator, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), WIOT Technology Group oraz Polski Instytut Badań i Rozwoju (program akceleracyjny Vertical Engine).
 
Działania podlegające dofinansowaniu:
 
 • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
 • weryfikacja opracowanej strategii.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000 zł.
 
Wymagany wkład własny wynosi minimum 15% wartości projektu.
 
Nabór wniosków będzie trwał od 18 kwietnia do 2 czerwca 2016 r.
 
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej NCBR w zakładce dotyczącej programu GO_GLOBAL.PL dostępnej TUTAJ
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-31 17:42:26.187355 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16
 
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: .
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-29 11:33:08.940192 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

M-ERA-NET - Otwarcie naboru wniosków w konkursie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 15 marca 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
M-ERA.NET Call 2016
 
Zakres konkursu:
 
 1. Integrated computational materials engineering (ICME)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance synthetic and biobased composites
 4. Functional materials
 5. Interfaces between materials and biological hosts for health applications
 6. Materials for additive manufacturing
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 
Wnioskodawcy Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
15 marca 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
14 czerwca 2016 r. godz. 12:00 (zakończenie naboru wniosków wstępnych)
 
Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 10 listopada 2016 r.
 
Nabór wniosków:
 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie: (wkrótce)
 
Procedura konkursowa:
 
Konkurs jest dwuetapowy.
 
W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez koordynatora projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
 
Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. 
 
Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 300% budżetu krajowego. W tym celu wnioski wstępne poddane zostaną ocenie merytorycznej ekspertów wyłonionych z bazy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
W drugim etapie wnioski pełne złożone w elektronicznym systemie poddane zostaną ocenie międzynarodowego panelu ekspertów.
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Pierwszy kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 euro.
 
Kurs euro:
 
kurs z dnia otwarcia konkursu, tj. EUR 1 = PLN 4,2889
 
Dofinansowanie:
 
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe

 

Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Katarzyna Samsel
tel.: + 48 22 39 07 156
kom.:+48 515 061 556
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH.
Dział zarządzania programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 
Strona internetowa programu:
 
http://m-era.net
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-21 17:35:34.225771 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2016

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 15 marca ogłoszono nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
ECSEL 2016-1 i ECSEL 2016-2 
 
Temat konkursu:
 
H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)
H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)
 
Zakres konkursu:
 
(Multi-BI-)ANNUAL WORK PLAN and BUDGET 2016
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
15 marca 2015
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
24 maja 2016 roku, 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne)
20 września 2016 roku 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne)
 
Nabór wniosków: 
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal:
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.ecsel-ju.eu/web/calls/CALLS_2016.php
 
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Michał Chomczyk
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 459
e-mail: 
 
Kontakt w ECSEL JU:
 
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-21 12:05:18.285913 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTEXTILE” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTEXTILE” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.


Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.2/ 2016_INNOTEXTILE

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-16 06:33:39.964627 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-03-15 06:33:39 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie konkursu w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2.

 
Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł  i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynosi 50 mln PLN rocznie. Indykatywny budżet Programu w latach 2016-2020 nie może przekroczyć 250 mln PLN. Środki w ramach programu będą przyznawane na 5 lat.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony od 11 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r. wyłącznie w formie papierowej.
 
Dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępna jest w zakładce Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2.
 
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie na ww. stronie internetowej zamieszczony zostanie wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu.
 
Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-11 16:02:47.443838 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 marca 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.1/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-01 14:17:45.274503 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-NPK/16
 
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: .
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-29 10:15:28.561933 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2016 Call Programu AAL

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 26 lutego 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
AAL 2016 Call
 
Temat konkursu:
 
Living well with dementia. The contribution of ICT to integrated solutions for enabling the wellbeing of people living with dementia and their communities.
 
Zakres konkursu:
 
The focus of the 2016 Call Challenge of the AAL Programme is to fund ICT based innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects with a clear route to market that support people with dementia and their carers to live in dignity and provide satisfaction through all stages of dementia, with support of the community.
A key priority underlying this challenge will be to bring together technologies and services to create ICT based solutions with a clear route to market addressing the aspirations and challenges that will enable the wellbeing of people with dementia and their communities (family, caregivers, neighbourhood, service providers, care system, etc.). The proposals should include a user-centred approach as well as pilots with a considerable number of end-users involved in order to demonstrate the benefits and added-value necessary to make a significant impact on the market.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria
 • Belgia - Innoviris, Wallonia, IWT
 • Cypr
 • Dania
 • Francja
 • Hiszpania - ISCIII, Biscay province
 • Holandia
 • Irlandia
 • Izrael
 • Kanada
 • Luksemburg - FNR, Luxinnovation
 • Norwegia
 • Polska (NCBR)
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy - MIUR, MoH
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
26-02-2016
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
26-05-2016 (17:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej:
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
II-III kwartał 2017
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu (26-02-2016), tj. 1 EUR =  4,3581 PLN
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki ( t. jedn.  Dz.  U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.  jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r., poz. 299);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2016/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Joanna Makocka
tel.: +48 22 39 07 233
tel. kom.: +48 519 684 989
e-mail: 
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
Dział Zarządzania Programami 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
faks: +48 22 201 34 08
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
Kontakt w AAL
 
Sekretariat konkursu: AAL Association
 
Marco Carulli 
Programme Officer
+32 (0) 2 204 02 15
 
Dr. Roxana Dascalu 
Programme Officer
+32 (0)2 204 02 17
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 1. Call text
 2. Guide for Applicants
 3. Wzór wniosku międzynarodowego (część B)
 4. National Eligibility Criteria
 5. Informacja dla wnioskodawców
 6. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
 7. Przewodnik kosztów kwalifikowanych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-29 10:11:37.159966 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
 
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zasady, iż dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.
 
W 2016 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI  w następujących terminach:
 
 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)
 
Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.
 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 
Nabór 1/2016  - 1 EUR = 4,4134 (5.02.2016 r.)
 
Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:
 
 
Osoba kontaktowa do konkursu:
 
Iwona Bogucka
Krajowy Koordynator Projektów EUREKA
tel.: +48 22 39 07 145
tel. kom.: +48 785 66 20 13
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-09 16:22:24.480404 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito