Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne konkursy

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku 09-02-2016
2 Neuron Cofund - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016 22-01-2016
3 Infect-ERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016 22-01-2016
4 Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases 15-01-2016
5 ERA-NET SusAn - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 07-01-2016
6 Ogłoszenie konkursu CORE 2016 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie 21-12-2015
7 III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR 21-12-2015
8 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2... 18-12-2015
9 II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO 15-12-2015
10 21. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET 15-12-2015
11 VII edycja Programu LIDER 14-12-2015
12 Konkurs w ramach ERA-NET SOLAR 10-12-2015
13 Konkurs na... 07-12-2015
14 ERA-NET COFUND BESTF3 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 02-12-2015
15 ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie 02-12-2015


Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
 
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zasady, iż dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.
 
W 2016 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI  w następujących terminach:
 
 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)
 
Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.
 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 
Nabór 1/2016  - 1 EUR = 4,4134 (5.02.2016 r.)
 
Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:
 
 
Osoba kontaktowa do konkursu:
 
Iwona Bogucka
Krajowy Koordynator Projektów EUREKA
tel.: +48 22 39 07 145
tel. kom.: +48 785 66 20 13
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-09 16:22:24.480404 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Neuron Cofund - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016

Szanowni Państwo,
informujemy, że 11 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach pierwszego, międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu Neuron Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
"European Research Projects on External Insults to the Nervous System"
 
Temat konkursu:
 
neurologia
 
Zakres konkursu:
 
The aim of the call is to facilitate multinational, collaborative research projects that will address important questions relating to external insults to the central nervous system. These insults often cause permanent disability and constitute a heavy burden for patients and their families. The call will accept proposals ranging from understanding basic mechanisms of disease through proof-of-concept clinical studies in humans to neurorehabilitation. The focus of the call is on primary physical insults to the central nervous system, i.e. Traumatic Brain Injury (TBI) and Spinal Cord Injury (SCI). The call covers acute traumatic events over the entire lifespan. 
 
Excluded from this call are research projects on haemorrhage and hypoxia. Moreover, research on psychological/mental consequences of insults, including stress related disorders (e.g. post-traumatic stress disorder) is not part of the present call. Research on neurodegenerative disorders will not be eligible in the present call.
 
The ERA-NET NEURON funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and to encourage translational research proposals that combine basic and clinical approaches, for the benefit of the affected patients.
 
Research proposals should cover at least one of the following areas:
 
 • Fundamental research investigating consequences of external insults to the central nervous system on a biological and functional level. This may include the development of innovative or shared resources, and new technologies for the prediction, prevention or therapy of disease.

 

 • Clinical research, including the exploitation of novel and/or existing clinical data sets, to develop new strategies for diagnosis, therapy, and technology-driven neurorehabilitation (e.g. brain computer interfaces, EEG and neuroimaging approaches) for diseases after external insults to the central nervous system.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), Belgia
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction (CIHR-INMHA); Ontario Neurotrauma Foundation (ONF), Kanada
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MoH), Włochy
 • State Education Development Agency (VIAA), Łotwa
 • Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Holandia
 • The Research Council of Norway (RCN), Norwegia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Swiss National Science Foundation (SNSF), Szwajcaria
 • Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja
 • Medical Research Council (MRC), Wielka Brytania
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
11 stycznia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
14 marca 2016 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny przez stronę programu (http://www.neuron-eranet.eu/)
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
IV kwartał 2016 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło łącznie 500.000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,3646
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.eu/en/613.php
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Marcin Chmielewski
tel.: +48 0 22 39 07 109
faks:  +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 0  22 39 07 215
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 
 
Kontakt w Neuron Cofund:
 
Dr. Sascha Helduser
NEURON Joint Call Secretariat
German Aerospace Center (DLR)
Project Management Agency
- Health Research -
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn, Germany
Phone: +49-228-3821-1116
E-Mail: 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Załączniki:
 
 1. Regulamin konkursu (Call text)
 2. Informacja dla wnioskodawców (Country-specific information)
 3. Wzór formularza aplikacyjnego (Pre-Proposal Application Form)
 4. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 5. Oświadczenie krajowe
 6. Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-01-22 16:25:11.21552 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-01-22 16:25:11 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Infect-ERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że 18 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Coordination of European funding for human infectious diseases research
 
Temat konkursu:
 
choroby zakaźne
 
Zakres konkursu:
 
Celem konkursu jest uruchomienie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze chorób zakaźnych człowieka. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:
 
 • The host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant microbial clones, focused on host susceptibility (e.g., innate immune response, populations at risk, etc.).
 • Development of innovative strategies for the diagnostic and treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation of antimicrobial therapy in an individual patient and development of biomarkers to allow individual response prediction.
 
Badania związane z HIV/AIDS, malarią i gruźlicą zostały wyłączone z zakresu tematycznego konkursu.
 
W tym konkursie badania podstawowe, realizowane przez polskich Wykonawców nie są objęte dofinansowaniem.
 
Kraje/partnerzy biorący udział  w konkursie:
 
 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS-FWB), Belgia
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • Agency for Innovation by Science and Technology (IWT- Flanders), Belgia
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF) represented by Project Management Jülich (PtJ), Niemcy
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Węgry
 • Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology, Indie
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Italian Ministry of Health (MoH), Włochy
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Narodowe Centrum Nauki (NCN), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • National Authority for Scientific Research and Innovation (ANCSI), Rumunia
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII),  Hiszpania
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
18 stycznia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
17 marca 2016 r. (17:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.infect-era.eu/4th-call-2016 )
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
IV kwartał 2016 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło łącznie 300.000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,4606
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.infect-era.eu/4th-call-2016
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Marcin Chmielewski
tel.: +48 0 22 39 07 109
faks:  +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 0  22 39 07 215
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 
 
Kontakt w Infect-ERA:
 
Victoria Sanz
Ministry of Economy and Competitiveness
Subdirección General de Proyectos Internacionales
C/ Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid, Spain
Telephone: +34 603 77 23
Fax: +34 603 70 21
 
Strona internetowa programu:
 
 
Załączniki:
 
 1. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów krajowy
 3. Informacja dla wnioskodawców międzynarodowa (Guidelines for applicants)
 4. Regulamin konkursu (Call text)
 5. Oświadczenie krajowe
 6.  

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-01-22 15:34:46.599506 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 5 stycznia br. otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
1st Joint Transnational Call (JTC 2016)
 
Temat konkursu:
 
Transnational Research Projects on Cardiovascular Diseases
 
Zakres konkursu:
 
The aim of the call is to enable scientists in different countries to build an effective collaboration on common interdisciplinary research projects based on complementarities and sharing of expertise in the field of Heart Failure, with a clear translational research approach.
The call aims at developing translational innovative projects for diagnosis and therapy of Heart Failure. Research should focus on the association between precipitating or causative factors (e.g. metabolic factors), and the molecular effectors and organ dysfunction in the development and progression of HFREF and HFPEF. Research proposals should have a translational perspective, with potential impact on disease severity and outcome.
Transnational research proposals must cover at least one of the sub-topics proposed below, which are equal in relevance for this call:
 1. Earlier recognition and prognosis of Heart Failure, e.g.
  • new strategies to diagnose asymptomatic phases;
  • early prediction of the evolution of the disease and/or the risk of mortality.
 2. Innovative approaches to prevent and treat Heart Failure or to reverse the remodeling process, e.g.:
  • regenerative strategies, i.e. tissue engineering with or without stem cells, use of miRNA or siRNA;
  • gene-based approaches;
  • nanomedicine-based strategies such as use of nano-carriers and other vehicles for targeted drug delivery or
  • molecular therapeutics.
 3. Role of the interface between myocardium and non-myocyte cells in pathophysiology of heart failure e.g.:
  • communication with endothelium, circulating blood cells, local immune system, etc.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria: Austrian Science Fund (FWF);
 • Belgia, Flanders: Research Foundation Flanders (FWO);
 • Belgia: Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S.-FNRS);
 • Estonia: Estonian Research Council (ETAg);
 • Francja: French National Research Agency (ANR);
 • Niemcy: Federal Ministry of Education and Research (BMBF);
 • Izrael: Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH);
 • Włochy: Italian Ministry of Health (MoH);
 • Łotwa: State Education Development Agency (VIAA);
 • Norwegia: Norwegian Health Association (NHA);
 • Norwegia: The Research Council of Norway (RCN);
 • Polska: National Centre for Research and Development (NCBR);
 • Portugalia: Foundation for Science and Technology (FCT);
 • Portugalia: Ministry of Health Portugal (MS);
 • Rumunia: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI);
 • Słowacja: Slovak Academy of Sciences (SAS);
 • Słowenia: Ministry of Education, Science and Sport (MIZS) – decyzja odnośnie udziału w konkursie nie została ostatecznie potwierdzona;
 • Hiszpania: National Institute of Health Carlos III (ISCIII);
 • Tajwan: Ministry of Science and Technology (MoST);
 • Holandia: Dutch Heart Foundation (DHF);
 • Holandia: The Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw);
 • Turcja: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
5 stycznia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
8 marca 2016 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/JTC2016
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
III-IV kwartał 
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja – nie mogą stanowić oddzielnego zadania. 
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
4.3084
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: www.era-cvd.eu
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Małgorzata Ziemińska
tel.: 22 39 07 493
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.:  22 39 07 215
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy;
 
Kontakt w ERA-CVD:
 
Sekretariat konkursu:
 
ERA-CVD JTC2016 Joint Call Secretariat (JCS)
 
Dr. Isabella Napoli
Phone: +49 (0)228 3821-1747
Email: 
 
Dr. Wolfgang Ballensiefen
Phone: +49 (0)228 3821-1144
Email: 
 
Dr. Hella Lichtenberg
Phone: +49 (0)228 3821-1157
Email: 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-01-15 10:54:49.535082 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET SusAn - Otwarcie naboru wniosków w konkursie

Szanowni Państwo,
informujemy, że 4 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu European Research Area on Sustainable Animal Production Systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonej produkcji zwierzęcej. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
European Research Area on Sustainable Animal Production Systems SusAn
 
Temat konkursu:
Zrównoważona produkcja zwierzęca
 
Zakres konkursu:
This co-funded call for research is open to transnational research proposals which take a systems and interdisciplinary approach to research to address multiple objectives under the following three Research Areas:
Research Area 1: Improve the productivity, resilience and competitiveness of European Animal Production
Research Area 2: Improve and manage resource use to reduce waste and enhance the environmental sustainability of European Animal Production
Research Area 3: Improve on-farm practices to enhance consumer acceptability and address societal challenges associated with animal welfare, product quality and safety, biodiversity and provision of ecosystem services.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 • Austria – Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (BMLFUW)
 • Belgium – Flanders Agency for Innovation by Science and Technology - Flanders (IWT)
 • Belgium – Wallonia – Public Service of Wallonia (SPW)
 • Czech Republic – Ministry of Agriculture, Department of Research, Education and Extension (MZE)
 • Denmark – The Ministry of Environment and Food (DAFA)
 • Estonia – Ministry of Rural Affairs (MEM)
 • Finland – Ministry of Agriculture and Forestry (MMM)
 • France – Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 • Germany – Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL)
 • Greece – Hellenic Agricultural Organization (DIMITRA)
 • Ireland – Teagasc - Agriculture and Food Development Authority (Teagasc)
 • Ireland – Department of Agriculture, Food the Marine (DAFM)
 • Italy – Ministry of Agricultural, Food and Forestry policies (MIPAAF)
 • Italy – Ministry of Health (MoH)
 • Latvia – State Education Development Agency (VIAA)
 • Lithuania – Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania (MoA ZUM)
 • The Netherlands – Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
 • Norway – The Research Council of Norway (RCN)
 • Poland – The National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Portugal – Foundation for Science and Technology (FCT)
 • Slovakia – Ministry of Agriculture and Rural Development (MPRV-SR)
 • Slovakia – Slovak Academy of Sciences (SAS)
 • Slovenia – Ministry for Agriculture, Forestry and Food(MKGP)
 • Spain – Basque Region – Basque Food Safety Foundation (ELIKA)
 • Spain – The Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)
 • Spain – National Institute for the Agricultural and Food Research and Technology (INIA)
 • Sweden – The Swedish Research Council for Environment (Formas)
 • Turkey – Ministry of Food, Agriculture and Livestock (MFAL GDAR)
 • Turkey – The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
 • United Kingdom – Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

 

Data otwarcia naboru wniosków:
4 stycznia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
29 marca 2016 r.
 
Nabór wniosków:
Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
III kwartał 2016 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro. Kwota o jaką  mogą ubiegać się podmiot/y reprezentujące Polskę w danym konsorcjum projektowym to 300 000 euro/projekt.
 
Kurs euro:
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj.  4,2955 zł.
 
Status prawny konkursu:
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.era-susan.eu/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
Adrianna Pawlik 
Tel: +48 0 22 39 07 491
Fax:  +48 22 20 13 408
E-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
Tel: +48 0  22 39 07 215
Fax: +48 22 20 13 408
E-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 
 
Kontakt w sekretariacie międzynarodowym konkursu:
 
Joint call secretariat:
Katerina Kotzia 
 
Strona internetowa programu:
 
Załączniki:
 1. Regulamin konkursu (Call Announcement)
 2. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 3. Oświadczenie krajowe
 4. Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów
 5.  

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-11 08:37:06.638148 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-01-07 08:37:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu CORE 2016 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie

Uprzejmie informujemy, że 18 grudnia 2015 r. agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2016. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2016. Poza konkursem CORE 2016 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich. Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:
 
 • projektowanie usług dla biznesu
 • rozwój i działanie systemów finansowych
 • bezpieczeństwo informacji
 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.
 
Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR. System składania wniosków będzie otwarty od połowy stycznia 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r. (14:00 CET).
 
Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.
 
Dokumenty konkursowe CORE 2016:
 
 
Pozostałe dokumenty konkursowe oraz dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie FNR: http://www.fnr.lu/funding-instruments/core/core-2016-call-for-proposals.
 
Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców będą dostępne w styczniu 2016 r. na stronie NCBR.
 
Osoby kontaktowe w NCBR:
 
Renata Kapera
 
Sekcja Zarządzania Programami Międzynarodowymi
 
e-mail: 
    
tel.: +48 22 39 07 435
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-21 17:07:16.443878 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny, już III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR realizowanego we współpracy  NCBR i KGHM Polska Miedź S.A.
 
W ramach III edycji prezentujemy 20 tematów skoncentrowanych w czterech obszarach tematycznych: 
 
 1. Górnictwo i geologia,
 2. Przeróbka rud,
 3. Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały,
 4. Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie.

 

Ogłoszone tematy koncentrują się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie. W celu ich realizacji niezbędne jest przeprowadzenie badań na styku różnych dziedzin, w multidyscyplinarnych zespołach. Takie działania pozwolą na uzyskanie i przemysłową komercjalizację kompleksowych rozwiązań, stymulujących wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
W związku z tym, do współpracy chcielibyśmy zaprosić nie tylko jednostki bezpośrednio związane z przemysłem metali nieżelaznych oraz górnictwem, ale również zespoły z innych dziedzin nauki i techniki. Tak stworzone konsorcja zapewniają wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń świata nauki oraz biznesu, prowadząc często do nieszablonowego i kompleksowego spojrzenia na dane wyzwanie badawcze.
 
Założenia Przedsięwzięcia, a także dokumenty konkursowe (w tym zakres merytoryczny) dostępne są na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/cubr/
 
Załączniki 4a i 4b do Regulaminu III Konkursu Przedsięwzięcia CuBR, stanowiące wzory umów Centrum - Wykonawca i KGHM - Wykonawca, będą udostępnione na stronie Centrum od dnia 11 stycznia 2016 r. w zakładce: dokumenty III konkursu.
 
Nabór wniosków w systemie GW (Generator Wniosku) rozpocznie się od dnia 18 stycznia 2016 r., a kończy z dniem 17 marca 2016 r. o godzinie 16:00 i trwać będzie 60 dni.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-21 15:35:43.960922 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2...

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 grudnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_3/1.2/2015_INNOCHEM
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-18 17:58:25.874781 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-12-18 17:58:25 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

 

TANGO


Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.


Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. (do godz. 23.59) w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem  https://osf.opi.org.pl.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa  dostępne są na stronach internetowych: www.ncbr.gov.pl oraz www.ncn.gov.pl.


Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować:

 • na adres e-mail: , w przypadku pytań dotyczących etapu I (nabór wniosków wstępnych),
 • na adres e-mail: , w przypadku pytań dotyczących etapu II (nabór wniosków pełnych) oraz realizacji projektów.


Dokumenty do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-15 15:45:51.433471 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

21. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 21. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.


NCBR zaplanowało budżet w wysokości  500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.


Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.cornet-era.net. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie 30 marca 2016 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem: www.cornet-era.net.


Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.


Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 30 marca 2016 r. oraz w wersji papierowej 13 kwietnia 2016 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.


Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:


Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „21. Konkurs CORNET”

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail:


Dokumenty do pobrania:

 

 1. Guidelines for Applicants CORNET 21st Call for Proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
 6. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-17 12:22:04.952842 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-12-15 10:58:21.544732 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-12-15 12:22:04 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2015-12-15 10:17:25.926628 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [cornet_155.jpg]

VII edycja Programu LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
informuje, że ogłasza siódmy konkurs w Programie LIDER

 


LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
 
Program adresowany jest do osób, które:

 

 1. do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy obliczaniu wieku odejmuje się udokumentowane okresy korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem, tj. macierzyńskich, ojcowskich lub wychowawczych, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
 2. posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku (5-letni okres liczony od daty obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu, może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy) lub ukończone studia II stopnia (posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny),
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

 
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
 
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu wraz z załącznikami) dostępne są na stronie http://www.ncbr.gov.pl/lider/lider-vii-edycja/materialy-do pobrania.


Termin naboru wniosków: 14.01.2016 r. – 14.03.2016 r.

 

Nie później niż do końca ostatniego dnia naboru wniosków należy przesłać w systemie informatycznym, wypełniony elektronicznie wniosek w dwóch wersjach językowych, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.


Bardzo prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER VII, wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.


Pytania dotyczące naboru w VII edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-14 19:03:39.162873 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs w ramach ERA-NET SOLAR

Szanowni Państwo, ogłoszony został czwarty i ostatni konkurs w ramach ERA-NET SOLAR. Pełna dokumentacja konkursu jest dostępna po adresem http://www.solar-era.net/joint-calls/.


Termin składania wniosków wstępnych upływa 11 kwietnia 2016 r.

Alokacja NCBR na ten konkurs stanowi równowartość 300 tys. euro. Dofinansowane mogą być wyłącznie badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

Jednocześnie informujemy Państwa o możliwości zgłoszenia się do udziału w spotkaniu brokerskim planowanym na 24 i 25 lutego 2016 r. w Duesseldorfie:
http://www.solar-era.net/files/7214/4947/3371/Event_Save_the_Date_20151207.pdf

Osobą do kontaktu sprawie projektu ERA-NET SOLAR i bieżącego konkursu jest Małgorzata Świderska, tel. 22 39 07 279,


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-10 10:32:07.526531 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” PO IR

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/ 1.1.2/2015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-07 17:01:28.121896 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET COFUND BESTF3 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET COFUND BESTF3. Konkurs skupia się na finansowaniu prac dotyczących bioenergii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:

 

Joint Call for Proposals of the ERA-NET COFUND BESTF3


Temat konkursu:

 

Bioenergy demonstrations of the European Industrial Bioenergy Initiative: Bioenergy Sustaining the Future 3


Zakres konkursu:

 

 1. Focus on innovation: projects must demonstrate an innovation that has not been demonstrated previously e.g. either an innovative technology or an innovative concept which brings together existing components/processes.
 2. Major focus must be energy production: at least 70% of the bio-products produced by the plant shall be bioenergy (electricity, heat, or transport fuels) calculated on the basis of energy content of the products sold.
 3. Focus on EIBI value chains: projects must address one or more of seven value chains included in Call Text
 4. Technology Readiness Level (TRL): Projects must primarily address the last steps prior to commercial operation, i.e.:
  • A full-scale, similar system demonstrated in a relevant environment or
  • An actual system completed and qualified through test and demonstration activities
 5. Highlight the added value derived from European cooperation in comparison to national projects


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Wielka Brytania (koordynator), The Secretary of State for Energy and Climate Change, (“DECC”)
 • Holandia, Ministerie van Economische Zaken (“RVO.nl”)
 • Finlandia, Innovaatiorahoituskeskus Tekes (“Tekes”)
 • Dania, Energistyrelsen (“EUDP”)
 • Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (“NCBR”)
 • Hiszpania, Ministerio De Economia Y Competitividad (“MINECO”)
 • Szwecja, Statens Energimyndighet (“SWEA-STEM”),
 • Hiszpania, Centre for the Development of Industrial Technology (“CDTI”)

 

Data otwarcia naboru wniosków:
1 grudnia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

 

29 lutego 2016 r. (zakończenie naboru wniosków wstępnych)

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 12 maja 2016 r.


Nabór wniosków:

 

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie: https://www.logmaster.fi/bestf

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

Czwarty kwartał 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.


Kurs euro:

 

kurs z dnia otwarcia konkursu, tj. EUR 1 = PLN 4.2679


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.


Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na stronie www.ncbr.gov.pl

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET COFUND BESTF 3:

 

Koordynator Programu
Dr Megan Cooper
megan.

Strona internetowa programu:

 

http://eranetbestf.net/three/

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-02 13:26:16.777746 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 1 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach 2 międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach projektu ERANet-LAC. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: Biodiversity/Climate Change, Bioeconomy, Energy, Health, ICT.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:

 

ERANet-LAC 2nd Joint Call on Research and Innovation


Temat konkursu:

 

Biodiversity/Climate Change, Bioeconomy, Energy and Health and Information and Communication Technologies (ICT).

Celem międzynarodowych konkursów w ramach ERANet-LAC jest rozpoczęcie nowej, trwałej i wielostronnej współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.


Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):


Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:

Biodiversity:

 • Topic 2: Waste management, recycling and urban mining


Bioeconomy:

 • Topic 3: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts
 • Topic 4: Biorefinery - Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high-value bio-based products


Energy:

 • Topic 6: Solar thermal energy - Energy storage technologies


Health:

 • Topic 7: Cancer - Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients
 • Topic 8: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being


Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Call Text.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Argentina: Ministry of Science, Technology and Productive Innovation, MINCyT
 • Barbados: Caribbean Science Foundation Inc., CSF
 • Belgium: Belgian Science Policy, BELSPO
 • Belgium: Fund for Scientific Research, F.R.S.-FNRS
 • Bolivia: Ministry of Education - Vice Ministry of Science and Technology, MINEDU
 • Brazil: National Council for Scientific and Technological Development, CNPq
 • Brazil: Research Support Foundation of the State of Rio de Janeiro, FAPERJ
 • Brazil: Research Support Foundation of the State of Sao Paulo, FAPESP
 • Chile: National Council for Science and Technological Research, CONICYT
 • Colombia: Administrative Department of Science, Technology and Innovation, COLCIENCIAS
 • Dominican Republic: Ministry of Higher Education, Science and Technology, MESCyT
 • Ecuador : Secretariat of Higher Education, Science, Technology and Innovation, SENESCYT
 • Finland : Academy of Finland, AKA
 • France: Institute of Research for Development, IRD
 • Germany: AiF Project GmbH | Project management agency of BMWi, AiF
 • Germany: Federal Ministry of Education and Research, BMBF
 • Guatemala: National Council of Science and Technology, CONCYT
 • Italy: Ministry of Health, SANITA
 • Italy: National Research Council, CNR
 • Latvia: State Education Development Agency, VIAA
 • Mexico: National Council of Science and Technology, CONACYT
 • Norway: The Research Council of Norway, RCN
 • Panama: National Secretary of Science, Technology and Innovation, SENACYT
 • Peru: National Council of Science, Technology and Innovation, CONCYTEC
 • Poland: National Centre for Research and Development, NCBR
 • Portugal: Foundation for Science and Technology, FCT (tbc)
 • Romania: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, UEFISCDI
 • Spain: Institute of Health Carlos III, ISCIII
 • Spain: Ministry of Economy and Competitiveness, MINECO
 • Trinidad & Tobago: National Institute of Higher Education, Research, Science and Technology, NIHERST
 • Turkey: The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TUBITAK
 • Uruguay: National Research and Innovation Agency of Uruguay, ANII

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 

1 grudnia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

 

10 marca 2016 r., godz. 15 CET

Nabór wniosków:

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://calleranet-lac.cyted.org/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

Trzeci - czwarty kwartał 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 480 000 euro (80 000 euro na każdy temat, w którym uczestniczy NCBR).


Kurs euro:

 

EUR 1 = PLN 4.2679


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620  oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 r. Nr 178 poz. 1200).


Dalsze informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Magdalena Kachnowicz
tel.: +48 22 39 07 381
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Dział finansowy

Kontakt w ERANet-LAC:


Sekretariat konkursu: CYTED - Ibero-American Programme for Science, Technology and Development
Guillermo Morales Rodriguez
tel.: +34 91 025 96 93 // +34 685 030 852
e-mail:

Link do dokumentów konkursowych:

Strona internetowa programu:


http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php


http://eranet-lac.eu/

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-02 09:24:33.337845 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito