Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne konkursy

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 11. konkursie 12-10-2016
2 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” 29-09-2016
3 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2... 06-09-2016
4 Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie 02-09-2016
5 Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe 26-08-2016
6 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4... 24-08-2016
7 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1... 01-08-2016
8 Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” 18-07-2016
9 Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa... 18-07-2016
10 Nabór wniosków... 15-07-2016
11 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” 15-07-2016
12 I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG 06-07-2016
13 Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni 27-06-2016
14 Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0 22-06-2016
15 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET 13-06-2016
16 III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG 10-06-2016
17 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2... 06-06-2016
18 Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne... 30-05-2016
19 Konkurs na finansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem 19-05-2016
20 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” 28-04-2016
21 Konkurs na... 28-04-2016
22 Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe 19-04-2016
23 Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku 09-02-2016


ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 11. konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 10 października 2016 r. otwarto nabór wniosków w 11. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
11th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy and 1st additional Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET COFUND Bioenergy Sustaining the Future (BESTF3)
 
Temat konkursu:
 
Bioenergy as part of a smart and flexible energy system
 
Zakres konkursu:
 
Funding will be provided for research and development projects focussing on one of the following topics:
 
 • Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.
 • Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploitation and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG-balances in electricity, heat and transport fuel applications.
Funding is available only for innovative, industrially relevant research and development projects. This means that a significant step beyond the state of the art is an absolute pre-requisite.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria
  • Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 • Finlandia
  • The Finnish Funding Agency for Innovation (TEKES)
 • Niemcy
  • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
 • Polska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Szwajcaria
  • Swiss Federal Office of Energy; Energy research section (SFOE)
 • Szwecja
  • Swedish Energy Agency; Research and Innovation Department (SWEA)
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
10.10.2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
23.01.2017 r., 13:00 CET
 
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 20.06.2017 r. godz. 13:00 CET.
 
Nabór wniosków:
 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency) na adres:
 
Mr.René Wismeijer,
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4,2821
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.eranetbioenergy.net i www.eranetbestf.net.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w ERA-NET Bioenergy:
 
Sekretariat konkursu:
 
Imię i nazwisko: René Wismeijer
e-mail: 
 
Strona internetowa programu:
 
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-10-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-12 17:49:38.585082 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-10-12 17:49:38 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER”

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_7/1.2/2016_IUSER
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-29 18:39:00.304588 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2...

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 września 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_6/1.2/2016_INNOMOTO
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-06 08:49:29.777425 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 1 września otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanego w ramach programu Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu fotoniki.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund
 
Temat konkursu:
 
fotonika
 
Zakres konkursu:
 
The most relevant sensing technologies with the highest impact on the human life relate to the following five application areas: 
 • Safety including food safety
 • Civil security
 • Manufacturing/production
 • Environmental monitoring
 • Medical applications
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria (koordynator) -  Austrian Research Promotion Agency (FFG)
 • Flandria (Belgia) - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
 • Izrael - MATIMOP-ISERD
 • Niemcy - DI Technologiezentrum GmbH - Funding Agency on behalf of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT)
 • Toskania (Włochy) - Regione Toscana
 • Turcja - The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
 • Wielka Brytania - Innovate UK
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
1 września 2016 r. 
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
Wnioski wstępne: 5 grudnia 2016 r. 
Wnioski pełne: 29 marca 2017 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu: https://photonicsensing.eu/
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
III kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 500 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,3645
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://photonicsensing.eu/call-2016/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Michał Chomczyk 
tel.: +48 22 39 07 459
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami 
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-02 15:07:34.502526 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

Informujemy, że 26 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie 2. konkursu na wspólne projekty w obszarach:
 
1. ICT - Information and Communication Technologies:
 
1.a Embedded systems
1.b Information security
1.c Robotics-mechatronics
1.d Cloud computing
1.e Broadband technologies
1.f Open source software
1.g Data mining and storage 
1.h Mobile communication
1.i Photonics
 
2. Energy:
 
2.a Fossil fuels (clean coal technologies)
2.b Solar energy
2.c Renewable energy sources
2.d Energy efficiency
2.e Hydrogen and fuel cells
 
3. Health and life sciences:
 
3.a Basic and clinical medicine
3.b Vaccination technologies
3.c Medicine (medication) technologies
3.d Biomaterials
3.e Biomedical technologies
3.f E-health
3.g Diagnostics
 
NCBR przeznacza kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. 
 
Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2016 r.
 
Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 EUR =  4,3244 PLN
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 1. Announcement - 2nd Call for proposals POLAND-TURKEY
 2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w 2. konkursie
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad - Application Form
 5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 6. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 5 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR (link: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/informacje/art,3483,nowy-wzor-umowy-o-wykonanie-i-finansowanie-projektu.html)    
 
Osoby kontaktowe w NCBR:
 
Opiekun merytoryczny konkursu
 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: 
 
Opiekun finansowy konkursu
 
Marzena Cybulska
tel.: +48 22 39 07 395
e-mail: 
 
Dane kontaktowe do TÜBİTAK: 
 
tel.: +90 312 298 9415
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-08-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-26 16:52:03.436544 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” PO IR

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_1/4.1.4/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-08-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-24 15:46:51.334003 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_3/1.1.1/2016.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-08-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-01 18:34:37.403434 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 25.07.2016 r. do 07.09.2016 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” należy kierować na adres e-mail: 

Pliki do pobrania:
(poniższe pliki udostępnione zostaną w dniu naboru wniosków, tj. 25.07.2016 r.)

1. Regulamin Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”
2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa – program
3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

 • Wersja A – Wzór umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego
 • Wersja B – Wzór umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
5. Procedura aplikacyjna

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-18 16:35:57.742713 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-18 16:35:57 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa...

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 25.07.2016 r. do 11.09.2016 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 8/2016 oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 8/2016 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 8/2016 należy kierować na adres e-mail: 

 

Pliki do pobrania:


(poniższe pliki udostępnione zostaną w dniu naboru wniosków, tj. 25.07.2016 r.)


1. Regulamin Konkursu Nr 8/2016 wraz z przewodnikiem kwalifikowalności kosztów
2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 8/2016 zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa
3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

 • Wersja A – Wzór umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego
 • Wersja B – Wzór umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
5. Procedura aplikacyjna

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-18 16:31:48.053872 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2016 r.

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Beneficjent grantowy dla

 

Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”


w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 

działając na podstawie przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadańNarodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 178, poz. 1200),

 

ogłasza konkurs na powierzenie grantów

 

Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum (https://lsi.ncbr.gov.pl) w terminie: od 16 sierpnia do 15 września 2016 r.

 

 

W ramach Działania 3.3. e-Pionier dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).

 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy.

 

Budżet konkursu i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 50 000 000 PLN.

 

Poziom i wartość wsparcia

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln PLN – 12 mln PLN oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum.

Logowanie do systemu informatycznego Centrum możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://lsi.ncbr.gov.pl) od dnia 16 sierpnia do 15 września 2016 r. (do godz. 16.00).

 

Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie przeprowadzania 1. konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Proces oceny wniosków - od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników - trwa do 60 dni.

 

Procedura odwoławcza

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest od oceny formalnej oraz odwołanie od informacji o przyznaniu albo odmowie przyznania Grantu, czyli pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny odpowiednio formalnej lub merytorycznej I i II stopnia (patrz. Regulamin I konkursu V. Procedura składania protestów oraz VI. Procedura odwoławcza).

 

Dokumenty do pobrania

Pełna dokumentacja do Działania 3.3 (link)

 

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 3.3 e-Pionier prosimy przesyłać na adres: .

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-18 16:36:17.789801 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-18 16:26:33.32726 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-15 16:36:17 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lipca 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_5/1.2/2016_INNOTABOR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-26 16:55:38.573206 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-18 16:24:58.358165 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-15 16:55:38 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG

 
DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA PIERWSZY KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG.
 
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
 
Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych1:
 
 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
 
Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe:
 
 • w zakresie ogólnym na adres mailowy: 
 • w zakresie finansowym na adres mailowy: 
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 28 października 2016 r. (do godziny 15:00).
 
Pliki do pobrania:
 

 

Zgodnie z zakresem pierwszego konkursu zawartym w Regulaminie
2 Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-07 14:41:35.646272 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-06 14:41:35 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16.
 
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-27 10:50:09.776721 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SK2/16.
 
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-22 13:56:02.648556 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 22. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

NCBR zaplanowało budżet w wysokości  500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 28 września 2016 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest pod adresem: https://www.cornet.online/
 
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
 
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 września 2016 r. oraz w wersji papierowej 12 października 2016 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
 
Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:
 
 
Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „22. Konkurs CORNET”
 
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
 
Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail: 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel. + 48 22 39 07 215 
e-mail: 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 1. Guidelines for Applicants CORNET 22nd Call for Proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-14 10:51:42.501439 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-06-13 10:51:42 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.
 
 
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.
 
Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:
 
 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 4. Leśnictwo i przemysł drzewny.
 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.
 
Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
 
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 30 września 2016 r. (do godziny 15:00).
 
Pliki do pobrania:
 
 
Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-10 12:53:31.673863 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2016-06-10 12:53:31.514596 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [biostrateg_150.jpg]

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_1/1.1.2/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-06 17:27:13.742442 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne...

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_1/4.1.2/2016_RANB

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-05-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-30 19:07:36.998477 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem
 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem, polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112016/

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 17:55:36.401031 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.2/ 2016_INNOSTAL

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 20:42:19.126957 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.1.1/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 20:38:46.567026 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael.

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Zasady IV konkursu polsko-izraelskiego
 2. Eureka Project Form
 3. Wzór - Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy
 4. Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy
 5. Załącznik 1a; 1b; 1c do Zasad
 6. Załącznik nr 2 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 8. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej
 9. Załącznik nr 5 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 10. Załącznik nr 6 do Zasad - Poland-Israel 4th call
 11. Załącznik nr 1 do wykazu - Formularz informacji
 12. Załącznik nr 2 do wykazu - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
 13. Załącznik nr 3 do wykazu - Oświadczenie woli
 14. Załącznik nr 4 do wykazu - Oświadczenie rękojmia
 15. Załącznik nr 5 do wykazu dokumentów - Sytuacja finansowa
 16. Załącznik nr 6 do wykazu dokumentów - Upoważnienie

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-19 09:14:15.345422 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-04-19 09:01:35.003242 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-04-19 09:14:15 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
 
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zasady, iż dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.
 
W 2016 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI  w następujących terminach:
 
 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)
 
Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.
 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 
Nabór 1/2016  - 1 EUR = 4,4134 (5.02.2016 r.)
 
Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:
 
 
Osoba kontaktowa do konkursu:
 
Iwona Bogucka
Krajowy Koordynator Projektów EUREKA
tel.: +48 22 39 07 145
tel. kom.: +48 785 66 20 13
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-09 16:22:24.480404 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito