Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne konkursy

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 Otwarcie konkursu The Blue Baltic w ramach programu BONUS-185 09-11-2015
2 Otwarcie naboru wniosków w 7. konkursie w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2 05-11-2015
3 Konkurs nr... 14-10-2015
4 ERA-NET Bioenergy - Otwarcie naboru wniosków w 10. konkursie 13-10-2015
5 Konkurs na... 21-09-2015
6 Konkurs na... 14-09-2015
7 Otwarcie drugiego konkursu w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR) (2015) 01-09-2015
8 Dokumentacja Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 11-08-2015
9 Konkurs na... 31-07-2015
10 Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED 16-07-2015
11 Konkurs na... 02-04-2015


Otwarcie konkursu The Blue Baltic w ramach programu BONUS-185

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 9 listopada 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków w międzynarodowym  konkursie The Blue Baltic, organizowanym  w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa i temat konkursu
 
BONUS-185
The Blue Baltic

Zakres konkursu    
 
Konkurs jest podzielony na 2 ścieżki:
Themes 1 - projekty zorientowane na badania naukowe
Themes 2 - projekty zorientowane na opracowanie innowacyjnych rozwiązań.

Tematyka konkursu obejmuje następujące obszary z BONUS Strategic Research Agenda:

 

Cele strategiczne BONUS-185 Tematy otwarte w konkursie* Dodatkowe wymagania
Themes 1
1: Understanding the Baltic Sea ecosystem structure and functioning Theme 1.3: Food web structure and dynamics -
Theme 1.4: Multilevel impacts of hazardous substances -
2: Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

Theme 2.4: Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea

 

Foci on (i) economic models supporting elaboration of regula­tions and incentives facilitating eco-technological de­velopment and on (ii) an evidence-based review of the feasibility of new technological solutions and/or biomanipulation methods.
-
3: Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea

Theme 3.5: Sustainable aquaculture in the Baltic Sea

 

Focus on scientifically justified criteria enabling environmentally balanced and socially accepted aquaculture production across the Baltic Sea region.
-
4: Improving the capabilities of the society to respond to the current and future challenges directed to the Baltic Sea region

Theme 4.2: Linking ecosystem goods and services to human lifestyles and well-being**

 

Focus on quantification of the socioeconomic value of the ecosystem services and developing models for comparative and consequential analyses of cumulative benefits and trade-offs among different marine ecosystem services.
-

Theme 4.3: Maritime spatial planning from local to Baltic Sea region scale**

 

Foci on (i) applying the ecosystem approach in maritime spatial planning (MSP), particularly, developing an ecologically and socio-economically sound network of protected marine areas covering the whole Baltic Sea and (ii) exploring the needs and establishing a region-wide data exchange network in support of MSP in the Baltic Sea.
-
5:Developing improved and innovative observation and data management systems, tools and methodologies for marine information needs in the Baltic Sea region Theme 5.1 Developing and improving scientific basis for integrated monitoring programmes for continuous assessment of ecological status and human pressures -

 

Cele strategiczne BONUS-185 Tematy otwarte w konkursie* Dodatkowe wymagania
Themes 2
2: Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

Theme 2.4: Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea

 

Foci on (i) improvement of retention and recirculation of nutrients and other chemical sub­stances, (ii) new methods for improved wastewater treatment efficiency for xenobiotics and persistent micro- and nanoparticles, (iii) new methods for recovery of substances from waste and sediments, (iv) new methods for retention and reduction of air pollution from energy production and transporta­tion, (v) new testing methods for sewage, leachate from landfills, wastewater and storm water and (vi) new methods for restoration of marine and coastal habitats.

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

3: Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea

Theme 3.5: Sustainable aquaculture in the Baltic Sea

 

Foci on (i) new regionally based fish feed ingredients and on (ii) recirculation and other tech­nologies allowing efficient re­moval or retrieval of nutrients and pathogens and minimised risk of escapees.

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

5: Developing improved and innovative observation and data management systems, tools and methodologies for marine information needs in the Baltic Sea region

Theme 5.2 Developing and testing innovative in situ, remote sensing and laboratory techniques**

Focus on remote sensing, particularly, on full usage of capabilities of the new instruments and developing dedicated and locally calibrated algorithms that could enable usage of remote sensing in the Baltic Sea monitoring.

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

Theme 5.3 User-driven new information and communication services for marine environment, safety and security in the Baltic Sea

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

*Oczekiwane rezultaty dla każdego tematu określono w BONUS Strategic Research Agenda 2011-2017, update 2014

** Cele projektów w tematach 4.2, 4.3, 5.2 sformułowano węziej niż w BONUS Strategic Research Agenda


Kraje/partnerzy biorący udział

Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska).

Data otwarcia naboru wniosków
 
9 listopada 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków
 
Termin wstępnej rejestracji wniosków mija 9 lutego 2016r., godz. 17.00 CET

Termin składania pełnych wniosków mija 10 marca 2016 r., godz. 17.00 CET

Nabór wniosków
 
Wnioski w języku angielskim powinny zostać złożone online za pomocą elektronicznego systemu naboru BONUS Electronic Proposal Submission System (EPSS) https://epss.bonusportal.org przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych
 
III kwartał 2016 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 694 603 Euro.

Kurs euro

wg European Central Bank z dnia otwarcia konkursu

Status prawny konkursu
 

 • Ustawa  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lutego 2015 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299);
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).


Pomoc publiczna na realizację projektów jest udzielana na zasadach przepisów Rozdziału 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lutego 2015 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Dodatkowe informacje
 

 • Poziomy dofinansowania dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorstw określono w przewodniku dla wnioskodawców (Guide for applicants specific to the BONUS call 2015: Blue Baltic)
 • W przypadku przedsiębiorców działania takie jak zarządzanie projektem, upowszechnianie wyników nie mogą być odrębnymi zadaniami w harmonogramie
 • Forum, na którym można znaleźć partnerów do wspólnej realizacji projektu dostępne jest pod adresem: www.bonusportal.org/BBpartnerforum


Wnioskodawcy proszeni są o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu w NCBR przed złożeniem wniosku w systemie EPSS.

Koordynator programu BONUS-185 w NCBR:


Katarzyna Pietruszyńska
tel: 515 061 514, 22 39 07 274
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Agnieszka Płońska
tel: + 22 39 07 205
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy

Kontakt w BONUS EEIG:

BONUS Secretariat
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki, FINLAND
tel. +358 40 040 4011
fax +358 9 4780 0044
(pytania dotyczące konkursu)
(pytania dotyczące elektronicznego system naboru wniosków)

Strona internetowa programu:
 
www.bonusportal.org

Dalsze informacje na temat zasad dofinansowania dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem http://www.bonusportal.org/programme/competitive_calls/bonus_call_2015_blue_baltic

 

Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-11-09 11:27:26.847391 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-11-09 11:27:26 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w 7. konkursie w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 2 listopada otwarto nabór wniosków w ramach 7. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

ERA-IB2 7th Joint Transnational Call for Proposals

Temat konkursu

 

Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach


Zakres konkursu

 

 • Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products;
 • Novel systems for new or more sustainable processes using bio-catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins. This includes orthogonal biosystems, minimal genome approaches and protocells;
 • Compounds by understanding and engineering metabolic pathways including synthetic biology approaches;
 • Process development, intensification and/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.

 

Projects should clearly address the product and market to be addressed, produced by biotechnological processes, e.g.

 

 1. Bio-based materials;
 2. Platform chemicals e.g.  bio-monomers, oligomers and polymers;
 3. Pharmaceuticals, functional food/feed ingredients.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgia;
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Niemcy;
 • Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK)/Freistaat Sachsen, Niemcy;
 • Latvian Academy of Sciences, (LAS), Łotwa;
 • Norges forskningsråd (RCN), Norwegia;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska;
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugalia;
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Rumunia;
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Rosja
 • Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Hiszpania;
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turcja;
 • Academy of Finland (AKA), Finlandia;
 • Kommission für Technologie und Innovation (KTI), Szwajcaria.

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

2 listopada 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

1 lutego 2016 r.

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://www.submission-era-ib.eu/home

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Trzeci kwartał

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Centrum nie finansuje badań podstawowych w 7.konkursie ERA-IB2.

Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja - nie mogą stanowić oddzielnego zadania.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

 

4.2532


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.era-ib.net/7th-call-documents
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Małgorzata Ziemińska
tel.: 22 39 07 493
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:

 

Wojciech Gruszczyński
te.l:  22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w ERA-IB2

Sekretariat konkursu:


e-mail:


Strona internetowa programu

 

http://www.era-ib.net/

Materiały do pobrania:

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-11-05 15:22:43.996845 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-11-05 15:22:43 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 października 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.


Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/15.

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: .

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-10-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-14 16:44:19.45645 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET Bioenergy - Otwarcie naboru wniosków w 10. konkursie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 12 października 2015 r. otwarto nabór wniosków w 10. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

10th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy


Temat konkursu

 

Biobased economy projects focusing on energy use/with energy component


Zakres konkursu

 

The aim of the call is to fund innovative, collaborative pan-European, R&D&I projects on novel bioenergy concepts.

Proposals may focus on different bioenergy value chains or energy uses (heating/cooling, electricity, transport biofuels), but in all cases, the question of economic, environmental and social sustainability of the concept/value chain must be addressed in the proposal.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austria, Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 • Holandia, NEA Netherlands Enterprise Agency (RVO)
 • Polska, National Centre for Research and Development
 • Szwajcaria, Swiss Federal Office of Energy
 • Szwecja, Swedish Energy Agency


Data otwarcia naboru wniosków


12 października 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

22 stycznia 2016 r. godz. 13:00 CET (zakończenie naboru wniosków wstępnych)

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 30 maja 2016 r. godz. 13:00 CET.

Nabór wniosków

 

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency) na adres: Mr. Matté Brijder,

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Czwarty kwartał 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

 

kurs z dnia otwarcia konkursu:  EUR 1 = PLN 4.2246


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET Bioenergy:


Sekretariat konkursu:


Matté Brijder
tel: +31 88 602 7954
e-mail:

Strona internetowa programu

 

http://www.eranetbioenergy.net/

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-10-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-13 12:56:30.516425 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” PO IR

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

 

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_1/ 4.1.4/2015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-09-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-21 15:53:16.460659 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Uprzejmie informujemy, że 14 września 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.1.1/2015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-09-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-14 17:23:55.142002 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-09-14 17:23:55 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie drugiego konkursu w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR) (2015)

Uprzejmie informujemy, że 1 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań (BMBF) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:
 

 • Energy efficiency and climate protection,
 • Resource efficiency,
 • Sustainable water management,
 • Socio-ecological research.


NCBR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 
1. ANNOUNCEMENT on SECOND CALL for Proposals on POLISH - GERMAN SUSTAINABILITY RESEARCH (“STAIR”)
2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w konkursie
3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
4. Załącznik nr 2 do Zasad – Common Project Description
5. Zał. 2a do Zasad – Wniosek krajowy

6. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy

7. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej wniosku
8. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej wniosku

Osoba kontaktowa w Polsce (NCBR):

Maciej Jędrzejek
tel.: +48 22 39 07 160
e-mail:

Osoba kontaktowa w Niemczech (KIT):

Dr Manuela Hübsch
Tel: +49 721 608-24491
e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-09-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-11-09 11:30:28.451337 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-09-02 09:16:03.152762 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-09-01 11:30:28 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Dokumentacja Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015

Dokumentacja Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Studiujesz? Praktykuj!

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2015-08-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-08-11 08:22:15.723039 Anna Grabowska modyfikacja
2 2015-08-10 14:45:16.797589 Anna Grabowska modyfikacja
3 2015-08-11 08:22:15 Anna Grabowska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 lipca 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.2/2015_INNOMED

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-07-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-07-31 15:54:49.034027 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED. 
 
Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:
 
 1. kardiologii i kardiochirurgii
 2. onkologii
 3. neurologii i zmysłach
 4. medycynie regeneracyjnej 

 

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych
 
Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 115 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl i otwarty będzie 15 września b.r.
 
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:
 
Pliki do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-07-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-23 06:44:34.835605 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-08-26 09:49:14.231246 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-07-16 11:05:01.428731 Anna Zalewska modyfikacja
4 2015-07-16 06:44:34 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw” „Poddziałania 1.1 1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.1/2015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-04-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-01 08:45:27.730508 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-04-03 13:40:28.346714 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-04-02 08:45:27 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito