Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Fundusze europejskie

drukuj
A A A

 

Dzięki funduszom europejskim, z których Polska korzysta od 2004 r., pokaźne środki finansowe służą finansowaniu nie tylko niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, ale także pobudzeniu przedsiębiorczości opartej o innowacyjne przedsięwzięcia i odkrycia polskiej nauki. W perspektywie finansowej 2007-2013 w trzech programach operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko dysponujemy kwotą ponad 4,1 mld euro, która jest przeznaczona m.in. na: rozbudowę i modernizację szkół wyższych, infrastrukturę badawczą, projekty badawczo-rozwojowe, rozwój współpracy polskich przedsiębiorstw z sektorem badawczym, a także utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia oraz zwiększenie liczby studentów na kierunkach, uznanych za strategiczne dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Większość tych środków została już zakontraktowanych.

 

Zadania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako instytucji pośredniczącej  obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczania przyznanych środków finansowych, a także zapewnienie merytorycznego wsparcia dla beneficjentów realizujących projekty z funduszy UE. Już dziś polscy studenci i naukowcy mają dostęp do nowoczesnych ośrodków i aparatury badawczej.

 

Celem NCBR jest wspieranie rozwoju polskich jednostek naukowych, uczelni oraz przedsiębiorstw w celu podnoszenia poziomu innowacyjności całego kraju. Można go osiągnąć poprzez zwiększenie powiązań między sektorem publicznym a prywatnym, przywiązywanie większej wagi do ochrony własności intelektualnej oraz wspieranie atrakcyjnych form kształcenia studentów i doskonalenia kadry akademickiej. Wyniki większości obecnie realizowanych projektów będą widoczne dla społeczeństwa w ciągu kilku najbliższych lat.

 

Fundusze strukturalne dla nauki i szkolnictwa wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito