Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat dotyczący zmiany Wytycznych horyzontalnych w zakresie udzielania zamówień w projektach PO IR, zgodnie z zasadą konkurencyjności

19-10-2016
Uprzejmie informujemy, że od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne).
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

05-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
więcej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 r.

30-08-2016
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój...
więcej

Spotkanie informacyjne INNOTABOR

05-08-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOTABOR” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
więcej

Informacja o Procedurze wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi PO IR

25-07-2016
Uprzejmie informujemy, że została podpisana Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi PO IR. Treść w/w dokumentu znajduje się w załączonym pliku pdf.
więcej
1  2  3  4  5    7

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito