Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_1/1.1.1/ 2016

drukuj
A A A
Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.:
 
DOKUMENTY PODSTAWOWE:
 
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.1 POIR.
 2. Sytuacja finansowa.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie. UWAGA – zaktualizowany dokument
 5. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną. UWAGA – zaktualizowany dokument
 6. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

 

 

DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 2. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 5. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 6. Ustawa wdrożeniowa.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 8. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 9. Dyrektywa 2003/87/WE.
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.UWAGA – zaktualizowany dokument
 12. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 13. Poziomy gotowości technologicznej.
 14. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu
 
Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: .
 
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito