Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

17-10-2016
Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
więcej

Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji poprawności wniosków w konkursie nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

17-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 poniżej publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016.
więcej

Informacja o wynikach wstępnej weryfikacji poprawności wniosków w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 (uzupełnienie)

13-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 publikuje zaktualizowaną listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016...
więcej

Informacja o wynikach oceny formalno-merytorycznej po protestach w konkursie nr 2/SP/POWER/3.1/2015

12-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 05 października 2016 r.
więcej

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016

11-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016
więcej
1  2  3  4  5    24

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito