Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

19. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

18-12-2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 19. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.


NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

 


Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET . Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 marca 2015 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net.


Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.


Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 27 marca 2015 r. oraz w wersji papierowej 10 kwietnia 2015 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.


Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:

 

.


Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


z dopiskiem na kopercie: „19. Konkurs CORNET”

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Joanna Makocka
tel.: +48 519 684 989
e-mail:


Dokumenty do pobrania:

 

  1. Guidelines for Applicants CORNET 19th Call for Proposals
  2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
  3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito